Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Оцінка економічної доцільності залучення позикових коштів. Розрахунок і оцінка показників використання основного капіталу

Реферат Оцінка економічної доцільності залучення позикових коштів. Розрахунок і оцінка показників використання основного капіталу

і. Цей облік повинен забезпечити знання загальної величини основних фондів, їх динаміки, ступеня їх впливу на рівень витрат виробництва та ін.

Аналіз руху основних фондів проводиться на основі наступних показників:

- коефіцієнт надходження основних засобів - відношення надійшли основних засобів до вартості основних засобів на кінець періоду;

коефіцієнт оновлення основних засобів - визначається відношенням вартості нових основних засобів до вартості основних засобів на кінець періоду;

коефіцієнт вибуття основних засобів - вартість вибулих основних засобів до вартості основних засобів на початок періоду;

коефіцієнт ліквідації основних засобів - відношення вартості ліквідованих основних засобів до вартість основних засобів на початок періоду.

Показники руху основних фондів розраховуються за всіма основними фондами, за активної їх частини, за основними видами обладнання.

Для аналізу стану основних фондів застосовуються такі показники:

коефіцієнт придатності основних засобів - відношення залишкової вартості основних засобів до первісної вартості основних засобів;

коефіцієнт зносу основних засобів - сума нарахованого зносу основних засобів, поділена на первісну вартість основних засобів.

Показники стану основних фондів розраховуються за станом на початок і кінець аналізованого періоду. Чим нижче коефіцієнт зносу, тим краще технічний стан, в якому знаходяться основні фонди. [57]

На другому етапі аналізу основного капіталу проводиться оцінка ефективності його використання, для чого використовується показник фондовіддачі, який визначається як відношення вартості товарної продукції (П) до середньорічної вартості основних виробничих фондів (ОФ):


ОФ=П/ОФ


Іншим показником ефективності використання основних засобів є фондомісткість, яка визначається відношенням середньої вартості основних засобів (ОФ) до обсягу випуску продукції (П):


ФЕ=ОФ/П


При розрахунку фондовіддачі у вартості основних фондів враховуються власні й орендовані засоби; не враховуються основні фонди, що знаходяться на консервації, а також здані в оренду іншим підприємствам. Підвищення фондовіддачі призводить до зниження суми амортизаційних відрахувань на 1 руб. готової продукції і сприяє підвищенню частки прибутку в ціні товару.

Для виявлення ефективності використання різних груп основних фондів показник фондовіддачі розраховується по групах основних фондів, по промислово-виробничим фондам, по активній частині промислово-виробничих фондів. Зіставлення темпів зміни фондовіддачі по різних групах основних фондів дає можливість визначити напрями вдосконалення їх структури.


. Практичне завдання


Фінансова стійкість - складова частина загальної стійкості підприємства, збалансованість фінансових потоків, наявність засобів, що дозволяють організації підтримувати свою діяльність протягом певного періоду часу, у тому числі обслуговуючи отримані кредити lt; # justify gt; Залежно від галузей діяльності , структури всередині підприємств, їх положення на ринку, фінансової політики та інших аспектів, організації мають різну фінансову стійкість. Однак, мають місце основні види стійкості:

. Абсолютна фінансова стійкість: показує, що запаси і витрати повністю покриваються власними оборотними коштами.

. Нормальна фінансова стійкість: підприємство оптимально використовує і кредитні ресурси, поточні активи перевищують кредиторські заборгованості.

. Нестійкий стан: характеризується порушенням платоспроможності: підприємство вимушено залучати додаткові джерела покриття запасів і витрат, спостерігається зниження прибутковості виробництва.

. Кризовий фінансовий стан: межу банкрутства

Подібна класифікація пояснюється рівнем покриття власними коштами позикових, співвідношення власного і позикового капіталу для покриття запасів.

Використовуючи дані балансу, оцінимо зміну фінансової стійкості організації за допомогою коефіцієнтів на прикладі СВК «Нижньо-Суетскій».

Визначимо коефіцієнт концентрації власного капіталу:


ККСК=СК/ВБ=власний капітал/валюта балансу (сумарні активи, т. е. необоротні + оборотні).


На початок періоду: ККСК=21 962/39 389=0,56

На кінець періоду: ККСК=21982/42613=0,51

ККСК показує частку власності власників підприємства, в загальній сумі коштів повинен бути б...


Назад | сторінка 3 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналітичний облік основних засобів. Синтетичний облік надходження основних ...
  • Реферат на тему: Розрахунок виробничої структури і середньорічної вартості основних виробнич ...
  • Реферат на тему: Облік придбання та будівництва об'єктів основних засобів та порядок фор ...
  • Реферат на тему: Система показників руху та ефективності використання основних засобів
  • Реферат на тему: Розрахунок вартості основних фондів і рентабельності продукції