Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Оцінка економічної доцільності залучення позикових коштів. Розрахунок і оцінка показників використання основного капіталу

Реферат Оцінка економічної доцільності залучення позикових коштів. Розрахунок і оцінка показників використання основного капіталу

в,% 15,219,76

Як видно з таблиці, при однаковій економічної рентабельності наявності різна рентабельність власних коштів, одержувана з причини різної структури джерел фінансування підприємств А і Б. Різниця показників чистої рентабельності, складова 4,56%, і є рівень ефекту фінансовoгo важеля. Перевіримо отриманий результат, підставивши відповідні дані у відому формулу:


ЕФР=(1-Нп/100) * (ЕР-ССПС) * ЗК/СК=(1-24/100) * (20-14) * 1000/1000== 4,56 %.


Висновок з формули фінансового важеля - підприємству вигідно залучати позикові кошти до тих пір, поки ці позики збільшувати значення рівня ефекту фінансового важеля. Якщо значення рівня ЕФР починає зменшуватися, то підприємству слід припинити зовнішні запозичення.

З усього вищесказаного можна виділити недоліки та переваги використання позикового капіталу.

Недоліки використання позикового капіталу: поява ризиків для підприємства; поява додаткових витрат на обслуговування боргу, внаслідок чого утворені за рахунок позикового капіталу активи формують більш низьку норму прибутку на капітал; порівняльна складність самої процедури із залучення позикових коштів, особливо довгострокових позик.

Переваги використання позикового капіталу: наявність великих можливостей по залученню позикового капіталу, насамперед у тому випадку, коли позичальник володіє високим кредитним рейтингом; можливість уникнути необхідності розширювати число засновників, акціонерів для залучення коштів; наявність так званого ефекту фінансового важеля - появи додаткової рентабельності власного капіталу підприємства завдяки користуванню позиковими коштами.


. Розрахунок і оцінка показників використання основного капіталу


Основний капітал - це грошова оцінка основних фондів як матеріальних цінностей, що мають тривалий період функціонування. У цьому зв'язку фонди переносять свою вартість на вироблений продукт частинами. Відповідно до чинної класифікації до складу основних фондів входять об'єкти виробничого та невиробничого призначення. До перших відносяться основні фонди промислового, будівельного, сільськогосподарського призначення, автомобільного транспорту, зв'язку, торгівлі та інших видів діяльності матеріального виробництва. Невиробничі основні фонди призначені для обслуговування потреб житлово-комунального господарства, охорони здоров'я, освіти, культури.

За натурально-речовинним ознакою основні фонди поділяються на будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і обладнання, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар, робоча худоба, багаторічні насадження та ін.

За ступенем участі у виробничому процесі основні фонди діляться на активні і пасивні. Активна частина (машини, устаткування) безпосередньо впливає на виробництво, кількість і якість продукції (послуг). Пасивні елементи (будівлі, споруди) створюють необхідні умови для виробничого процесу.

Основні виробничі фонди підприємств здійснюють господарський кругообіг, який складається з наступних стадій: знос основних фондів, амортизація, накопичення коштів для повного відновлення основних фондів, їх заміна шляхом здійснення капітальних вкладень.

Будь-які об'єкти основних фондів піддані фізичному і моральному зносу, тобто під впливом фізичних сил, технічних та економічних факторів вони поступово втрачають свої властивості, приходять в непридатність і не можуть далі виконувати свої функції. Фізичний знос частково відновлюється шляхом ремонту, реконструкції та модернізації основних фондів. Моральний знос виявляється в тому, що застарілі основні фонди по своїй конструкції, продуктивності, економічності, якості продукції, що випускається відстають від новітніх зразків. Тому періодично виникає необхідність заміни основних фондів, особливо їх активної частини. При цьому в сучасній економіці головним фактором, що визначає необхідність заміни, є моральний знос.

Важливий аспект в частині реалізації вимог, що пред'являються до основних фондів, - створення оптового ринку обладнання, а також мережі магазинів і бірж комісійної торгівлі нової, списаної і вживаною технікою. Здійснення лізингової форми торгівлі обладнанням, як показує досвід роботи зарубіжних компаній, дозволяє значно знизити одноразові капіталовкладення, а отже, створити сприятливі умови для швидкого становлення та розвитку бізнесу. І разом з тим висока вартість обладнання, інструментів і тривалість відволікання грошових коштів у великих розмірах змушують підприємства приділяти більше уваги кращому використанню основних фондів у процесі їх експлуатації. Але це також вимагає виконання низки умов, насамперед необхідності ведення чіткого обліку наявності та руху основних фондів на підприємств...


Назад | сторінка 2 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Оцінка ефективності використання позикового капіталу. Ефект фінансового ва ...
  • Реферат на тему: Оцінка стану та використання основних фондів підприємства
  • Реферат на тему: Знос і амортизація основних фондів
  • Реферат на тему: Стандарти якості на підприємстві. Оцінка економічної ефективності використ ...
  • Реферат на тему: Основні напрямки поліпшення використання основних фондів