Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Поєднання переконання і примусу в адміністративному управлінні

Реферат Поєднання переконання і примусу в адміністративному управлінні

ромадян до найсуворішому дотриманню законності та правопорядку. Для цього використовуються усні виступи, преса, наочні засоби, радіо, кіно, телебачення.

Для досягнення найбільшого ефекту агітаційно-пропагандистська діяльність повинна відповідати ряду вимог:

В· бути цілеспрямованою і максимально конкретної;

В· бути актуальною;

В· об'єктивно висвітлювати ті чи інші події;

В· бути ясною, простий, доступною і емоційної;

В· не обмежуватися закликами, а підкріплюватися систематичної, повсякденному організаторською роботою.

Прикладом такої діяльності може служити діяльність ДАІ з метою забезпечення безпеки руху транспорту та пішоходів. Працівники ДАІ організують лекторії для працівників транспорту, видають інформаційні повідомлення з різних питань безпеки руху, проводять роз'яснювальну роботу серед дітей, широко використовуючи періодичну пресу, звуко-та відеозапису зі зверненнями до населення, передачі по радіо і телебаченню.

Інформування про стан охорони громадського порядку

Однією з умов успішної боротьби міліції з злочинністю та іншими правопорушеннями є інформування державних органів, комерційних і некомерційних організацій і населення про стан охорони порядку, причини й умови, що сприяють вчиненню антигромадських вчинків. Подібна інформація дозволяє державним органам і громадським організаціям надавати органам міліції необхідну допомогу.

Дієвим засобом є своєчасне, засноване на конкретних, достовірних фактах, інформування широких кіл населення про стан охорони порядку, про факти найбільш небезпечних злочинів, хуліганств та зухвалих порушень громадського порядку. У бесідах, виступах по радіо або у пресі слід повідомляти населенню, що саме сталося, хто здійснив небезпечне правопорушення, які заходи вживаються органами міліції для підтримання порядку, якої допомоги потребує міліція з боку громадськості. h3> Заохочення громадян, що беруть активну участь в охороні громадського порядку

Система нагород і заохочень займає важливе місце серед заходів переконання. Матеріальне і моральне заохочення громадян є найважливішими стимулами правової активності мас, сприяють посиленню боротьби з антигромадськими елементами, пропагують серед громадян важливість зміцнення російської законності. Громадяни, які беруть участь в охороні громадського порядку, можуть заохочуватися грошовими преміями, цінними подарунками, а особливо відзначилися представляються до урядових нагород.


На жаль, переконання далеко не завжди виявляється достатнім засобом впливу щодо окремих осіб, порушують норми поведінки в суспільстві. Тому держава, захищаючи інтереси суспільства в цілому і кожного його члена окремо, права і свободи своїх громадян, примушує осіб, що не піддаються впливу заходів переконання, до дотримання порядку, встановлює різні міри відповідальності за вчинення правопорушень. Переконання при цих обставинах перестає бути єдиним засобом впливу. Виникає об'єктивна необхідність застосування заходів примусу.


2. Примус 2.1. Поняття

Примус використовується в російському державі з метою викорінення злочинності, з метою охорони державної, муніципальної та приватної власності, громадського правопорядку. Воно здійснюється щодо громадян, які роблять антигромадські вчинки, полягає у виправленні та перевихованні правопорушників, попередженні нових правопорушень, зміцненні російської законності.

Примус у російській державі не має меті завдати порушнику фізичні страждання або принизити його людську гідність. Разом з тим воно не позбавлене карального і страхітливого елементів, які, однак, носять підлеглий характер і спрямовані на попередження злочинів, виправлення правопорушників.


Примус - це метод впливу держави на свідомість і поведінку осіб, які вчиняють антигромадські вчинки, що виражається в встановлених правовими актами негативних наслідки морального, майнового, організаційного і фізичного характеру, що мають на меті перетворити волю підвладного, домогтися підпорядкування, а також попередити нові правопорушення. Цей метод можна розуміти як твердження волі підвладного і зовнішній вплив на його поведінку.


Застосування державного примусу обумовлюється необхідністю забезпечення державної безпеки, охорони державної, муніципальної та приватної власності, підтримання громадського порядку, охорони прав і свобод російських громадян від протиправних посягань.

Застосування заходів примусу висловлює державно-владний характер повноважень суб'єктів, які здійснюють адміністративну юрисдикцію. Компетенція застосовують органів, повноваження їх Співробітників на застосування примусових заходів встановлюються відповідними законами, указами, постановами Уряду та рядом інших нормативних актів.

Адміністративне примус служить правовим засобом захисту суспільних відносин від протиправних посягань.

Зміст заходів адміністра...


Назад | сторінка 3 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Участь громадян в охороні громадського порядку
  • Реферат на тему: Адміністративно-правові заходи охорони громадського порядку і забезпечення ...
  • Реферат на тему: Забезпечення громадського порядку та безпеки при проведенні масових заходів
  • Реферат на тему: Забезпечення громадського порядку та безпеки при проведенні заходів на спор ...
  • Реферат на тему: Сучасний стан та перспективи розвитку діяльності щодо забезпечення громадсь ...