Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка програми на мові програмування Delphi

Реферат Розробка програми на мові програмування Delphi

ема підпрограми формування відкоригованого одновимірного масиву correct.


Рис 6. Блок-схема підпрограми виведення одновимірного масиву vyvodmas.


3. Лістинг програми


unit kurs_gui;

interface, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms ,, Grids, StdCtrls;//розділ опису типів даних

//опис типу - динамічний одновимірний массівdArray=array of Real;

//опис типу - динамічний двовимірний масив

t2dArray=array of array of Real;

TForm1=class (TForm) _n: TLabel; _n: TEdit; _n: TButton;

//введення значень массіва_mn: TStringGrid;

//кнопка запуску основної підпрограми: TButton; _len: TLabel;

//висновок розміру отриманого одновимірного массіва_xlen: TEdit;

//висновок середнього арифметичне значення елементів масиву X

edt_xsr: TEdit; _xsr: TLabel;

lbl_del: TLabel;

//виведення кількості видалених елементів масиву X

edt_del: TEdit; _ylen: TLabel;

//висновок розмір відкоригованого масиву Y_ylen: TEdit; _ysr: TLabel;

//висновок cреднее арифметичне значення елементів відкоригованого масиву Y

edt_ysr: TEdit; _y: TLabel;

//висновок значень массіва_y: TStringGrid;

procedure btn_nClick (Sender: TObject); btnRaschetClick (Sender: TObject); FormCreate (Sender: TObject);

private

{Private declarations}

//масив з результатами експерименту: t2dArray;

//одновимірний масив отриманий в результаті перетину двох множин: t1dArray;

//відкоригований одновимірний масив: t1dArray ;: Integer;// Розмір масиву X: Integer;// Розмір масиву Y: Real;// Середнє арифметичне значення елементів масиву X: Real;// Середнє арифметичне значення елементів відкоригованого масиву Y: Integer;// Кількість рядків масиву A: Integer;// Кількість стовпців масиву A

//ініціалізація strgrd_mn

//col - введена кількість стовпців

procedure vvod_n (col: Integer);

//підпрограма формування двовимірного масиву і введення даних експерименту

//row - кількість рядків масиву m2d

//col - кількість стовпців масиву m2d

//повертає введений масив m2d [0. row - 1] [0. col - 1]

//true - якщо масив успішно сформірованvvodmas (Var m2d: t2dArray; row: Integer; col: Integer): Boolean;

//функція знаходження перетину двох множин і формування одновимірного масиву

//m2d - двовимірний масив з результатами експерименту [0. row - 1] [0. col - 1]

//row - кількість рядків масиву m2d

//col - кількість стовпців масиву m2d

//повертає отриманий одновимірний масив m1d і його довжину

function peresech (m2d: t2dArray; row: Integer; col: Integer;

var m1d: t1dArray): Integer;

//функція розрахунку середнього арифметичного значення елементів одновимірного масиву

//m1d - одновимірний масив [0. len - 1]

//len - довжина масиву m1d

//повертає середнє арифметичне значення елементів масиву m1d

function srednee (m1d: t1dArray; len: Integer): Real;

//функція формування відкоригованого одновимірного масиву

//m1d - одновимірний масив [0. len - 1]

//len - довжина масиву m1d

//sr - середнє арифметичне значення елементів масиву m1d;

//повертає відкоригований одновимірний масив m1d1 і його довжину

function correct (m1d: t1dArray; len: Integer; sr: Real;

var m1d1: t1dArray): Integer;

//процедура виведення одновимірного масиву

//m1d - одновимірний масив [0. len - 1]

//len - довжина масиву m1d

procedure vyvodmas (m1d: t1dArray; len: Integer);

{Public declarations};//розділ оголошення змінних: TForm1;

{$ R *. dfm}

//ініціалізація strgrd_mn

//col - введена кількість столбцовTForm1. vvod_n (col: Integer) ;, j: Integer;// Індекси

if (col ...


Назад | сторінка 3 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз методів сортування одновимірного масиву
  • Реферат на тему: Обробка одновимірних масивів. Виділення мінімального і максимального елеме ...
  • Реферат на тему: Проектування програми з аналізу масиву
  • Реферат на тему: Обробка масиву покажчиків
  • Реферат на тему: Поняття і елементи масиву