Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Трудові ресурси ТОВ &Даль-ЕКО&

Реферат Трудові ресурси ТОВ &Даль-ЕКО&

лізованих услугруб.0,980,950,9293,8896,84Среднеспісочная чисельність работающіхчел.353840114,29105,26Фонд оплати трудатис. руб.11 839,813 825,916 195,2136,78117,14Среднемесячная заробітна плататис. руб.28,1930,3233,74119,69111,28Среднегодовая продуктивність трудатис. руб.11 970,313 015,613 461,3112,46103,42Среднегодовая вартість основних фондовтис. руб.151,00162,00174,00115,23107,41Фондоемкость%0,00360,00330,003288,8996,97Чистая прібильтис. руб.14 22617 26324 651173,28142,8Рентабельность продажів% 3,393,494,58135,10131,23

З даних таблиці 1 видно, що за аналізований період виручка ТОВ «Даль-ЕКО» в 2013 році збільшилася по відношенню до 2011 року на 28,52% і склала 538 451 тис. рублів, що вище приросту 2012 року на 19,65%. Зростання виручки обумовлений в основному збільшенням обсягів роздрібних продажів і укладенням договорів на вивіз відходів.

Собівартість продукції компанії в 2013 році збільшився в порівнянні з попереднім роком на 5,85%, а в порівнянні з 2011 роком - на 21,22%, що обумовлено зростанням цін на куповані оборотні кошти.

Витрати на 1 карбованець реалізованої продукції в динаміці до 2013 року знизилися в порівнянні з 2011 роком на 6,12% і склали 0,92, що нижче показника 2012 року на 3,16%. Таким чином, щоб реалізувати продукції на 1 рубль, необхідно вкласти 92 копійки грошових коштів.

Середньооблікова чисельність персоналу ТОВ «Даль-ЕКО» за аналізований період збільшувалася на 5 осіб за аналізований період і в 2013 році склала 40 осіб, що вище значення 2011 року на 14,29%, а 2012 року -на 9,30%.

За розглянутий період фонд оплати праці ТОВ «Даль-ЕКО» збільшився на 36,78% по відношенню до 2011 року і в 2013 році склав 16 195,2 тис. рублів. У теж час середньомісячна заробітна плата на одного працюючого в 2013 році збільшилася на 11,28% по відношенню до 2012 року і склала 33,74 тис. Рублів.

Середньорічна продуктивність праці компанії на одного працюючого в 2013 році по відношенню до 2 011 збільшилася на 12,46% і склала 13 461,3 тис. рублів, що вище результату 2012 року на 3,42%.

Динаміка середньорічної вартості основних фондів ТОВ «Даль-ЕКО» в аналізованому періоді має позитивну тенденцію, приріст по відношенню до 2011 року склав 15,23%.

Фондомісткість ТОВ «Даль-ЕКО» в аналізованому періоді досить низька. У динаміці даний показник знижується (- 11,11% по відношенню до 2011 року), що є позитивною тенденцією.

Чистий прибуток в 2013 році вище значення 2012 року на 42,8% і дорівнює 24651 тис. руб. У той же час, рентабельність продажів в 2013 році збільшилася в порівнянні з 2012 роком на 31,23% і дорівнює 4,58%, що пов'язано із зростанням виручки, який відбувався більш повільними темпами, ніж зростання чистого прибутку.

В цілому, практично всі основні показники діяльності ТОВ «Даль-ЕКО» в динаміці до 2013 року збільшилися порівняно з попереднім роком, що характеризує підвищення ефективності діяльності компанії.


. Аналіз трудових ресурсів ТОВ «Даль-ЕКО»


Господарсько-фінансова діяльність ТОВ «Даль-ЕКО» багато в чому обумовлюється станом трудових ресурсів та їх використанням.

При аналізі персоналу компанії досліджуються забезпеченість підприємства робочою силою, ступінь використання робочого часу, рівень кваліфікації персоналу, плинність кадрів, зростання продуктивності праці і деякі інші, пов'язані з використанням робочої сили, показники. Об'єктами аналізу також є чисельність і структура робочої сили, рівень професійної підготовки кадрів, плинність робочої сили.

Доцільно проаналізувати чисельність зайнятого на підприємстві персоналу по структурному, кваліфікаційним складом, а також його рух і забезпеченість кадрами.

Одним з найважливіших є показники середньооблікової чисельності працівників (таблиця 2.2).

трудовий ресурс управління персонал

Таблиця 2 - Структура спискового складу персоналу ТОВ «Даль-ЕКО»

Найменування показателей2011 г.2012 г.2013 Г.Колем-ть чол.% Кількість чол.% Кількість чол.% Середньооблікова чисельність, всього: 35100,038100,040100,0в тому числі:руководітелі38,637,937,5 спеціалісти2160,02257,92255,0 службовці і виробничий персонал1131,41334,21537,5

З даних таблиці 2 випливає, що в динаміці за аналізований період спостерігається зростання середньооблікової чисельності працюючих в ТОВ «Даль-ЕКО». У 2013 році їх число склало 40 осіб, що на 5 осіб вище значення 2011 року. Дані зміни відбулися в основному за рахунок збільшення службовців і виробничого персоналу (на 4 людини в порівнянні з 2011 роком).

Питома вага керівників у загальній кількості працю...


Назад | сторінка 3 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Федеральний бюджет Російської Федерації на 2011 р. і на плановий період 201 ...
  • Реферат на тему: Аналіз економічної ефективності діяльності ВАТ &Хлібпром& в 2011 році порів ...
  • Реферат на тему: Аналіз витрат на ВАТ &Красноярскнефтепродукт& в період з 2010 до 2013 року
  • Реферат на тему: Інформація про фактичні рівнях виробництва, безробіття та інфляції в Молдав ...
  • Реферат на тему: Аналіз показників змагальної діяльності воротарів команд-учасниць Чемпіонат ...