Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Отчеты по практике » Трудові ресурси ТОВ &Даль-ЕКО&

Реферат Трудові ресурси ТОВ &Даль-ЕКО&

бори. На річних Загальних зборах вирішуються питання: про затвердження річних звітів, річної бухгалтерської звітності, в тому числі звітів про прибутки і про збитки (рахунків прибутків і збитків), а також про розподіл прибутку (у тому числі виплата (оголошення) дивідендів, за винятком прибутку , розподіленої в якості дивідендів за результатами першого кварталу, півріччя, дев'яти місяців фінансового року) і збитків за результатами фінансового року.

Засновник здійснює загальне керівництво діяльністю ТОВ «Даль-ЕКО». Діяльність засновника регламентується чинним законодавством Російської Федерації та Статутом.

Керівництво поточною діяльністю ТОВ «Даль-ЕКО» здійснюється одноосібним виконавчим органом - Генеральним директором, який призначається на посаду рішенням учасника товариства строком на п'ять років. Генеральний директор підзвітний Засновнику.

До компетенції Генерального директора відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю, за винятком питань, віднесених до компетенції Засновника Товариства.

Генеральний директор організує виконання рішень Засновника, затверджує внутрішні документи, що стосуються порядку здійснення страхової діяльності, ведення бухгалтерського обліку та оподаткування, регулювання праці та діловодства, інформаційних технологій та безпеки, а також роботи структурних підрозділів та порядку їх взаємодії між собою.

ООО «Даль-ЕКО» є юридичною особою, і діє на підставі затвердженого Засновником Статуту.

Організаційно-виробнича структура ТОВ «Даль-ЕКО» представлена ??на малюнку 1.Джерело: за даними компанії

Малюнок 1 - Організаційно-виробнича структура філії ТОВ «Даль-ЕКО»

На малюнку 1 показані функціональні взаємозв'язки апарату управління і структурних підрозділів. ТОВ «Даль-ЕКО» має лінійно-функціональну структуру управління з розмежуванням прав і обов'язків між лінійними і функціональними керівниками. При ній нижчестоящої ланка повністю підпорядковане одному вищестоящому керівнику. Обмін інформацією здійснюється у двох напрямках (знизу вгору і зверху вниз).

Генеральний директор виконує такі функції: делегування повноважень управління по функціональних відділах на більш низькі рівні управління; формування загальних принципів і напрямів у розвитку Товариства, створення адміністративної структури управління, системи прийняття адміністративних рішенні, здійснення загального контролю за діяльністю відділів.

Бухгалтерія займається формуванням повної і достовірної інформації про фінансово-господарську діяльність та її результати, необхідної для оперативного керівництва та управління; розрахунком оподатковуваної бази і всіх видів податків; поданням звітності у державні та муніципальні органи; формуванням облікової політики ведення бухгалтерії підприємства, та ін.

Юридичний відділ відповідають за прийняття відповідальних рішень у всіх бізнес-процесах, ведення переговорів та укладання договорів звітність, підготовку юридичних висновків, взаємодію з правоохоронними, а також іншими органами державної влади та ін.

На оператора спецтехніки покладаються такі функції: Прибирання сміття на контейнерних майданчиках. Допомога при організації навантаження-вивантаження ТПВ (ЖБО). Управляти механізмами навантаження-розвантаження ТПВ, насосною установкою автоцистерни (бочки), підмітально-збиральними механізмами та іншим обладнанням спеціалізованих автомобілів та ін.

На водія покладаються такі функції: Управління вантажними автомобілями та іншими транспортними засобами, управління підйомним механізмом, та іншим обладнанням спеціалізованого автомобіля. Організація навантаження-вивантаження і ТПВ. Заправка автомобіля. Планове обслуговування і усунення поломок, що виникли в процесі експлуатації транспортного засобу. Перевірка технічного стану транспорту.

Фінансовий стан ТОВ «Даль-ЕКО» характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення, використання фінансових ресурсів підприємства і всю виробничо-господарську діяльність підприємства.

Для дослідження становища компанії та її діяльності необхідно провести аналіз основних показників діяльності підприємства. Розглянемо динаміку основних фінансово-економічні показників ТОВ «Даль-ЕКО» за даними таблиці 1.


Таблиця 1 - Основні фінансово-економічні показники діяльності ТОВ «Даль-ЕКО» за 2011-2012 рр.

Найменування показателейед. ізм.2011 г.2012 г.2013 г.Темпи зростання, у% 2013 к2011г.2012г.Виручка від реалізації услугтис. руб.418 959494 593538 451128,52108,87Себестоімостьтис. руб.409 395468 850496 296121,22105,85Затрати на 1 руб. реа...


Назад | сторінка 2 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роберт Даль про передумови виникнення і затвердження поліархій
  • Реферат на тему: Комплекс маркетингу ЗАТ "Телекомпанія Даль-ТБ"
  • Реферат на тему: Рекомендації щодо управління фінансово-господарською діяльністю підприємств ...
  • Реферат на тему: Аналіз основних показників фінансово-економічної діяльності промислових під ...
  • Реферат на тему: Порядок здійснення контролю Рахункової Палати РФ за діяльністю структурних ...