Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия

Реферат на тему: Економічний аналіз

Міністерство освіти и науки України Бердичівський політехнічний коледж Навчальний комплекс з дисципліни: Економічний аналіз для студентов спеціальностей: Економіка підприємства, Фінанси, Бухгалтерський облік Бердичів, 2006 ...
Читати реферат

Реферат на тему: Екологічні основи природокористування

I. Енергетика Розвиток людської цівілізації базується на енергетіці. Від стану паливно-енергетичного комплексу залежався Темпі науково-технічного прогресу й виробництва, а отже, життєвий рівень людей. Темпі ЗРОСТАННЯ виробництва ЕНЕРГІЇ в мире СЬОГОДНІ є віщімі за темпи приросту населення, что зумовлюється індустріалізацією, збільшенням енергозатрат на одиницю продукції В сільському господарстві, в гірнічорудній ...
Читати реферат

Реферат на тему: Паливо. Тепловий баланс котельного агрегату

Міністерство освіти і науки РФ Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти В«Санкт-Петербурзький державний ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені С.М. Кірова В» Кафедра теплотехніки та теплосилових установок ПАЛИВО. ТЕПЛОВОЇ БАЛАНС КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ
Читати реферат

Реферат на тему: Розрахунок силового трансформатора

Пермський державний технічний університет Кафедра МСА НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК РОЗРАХУНОК силових трансформаторів Перм 2005 ВСТУП Мета навчального посібника - надати допомогу студентам...
Читати реферат

Реферат на тему: Основи маркетингу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Кемеровський ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Г.Д. Антонов, О.П. Іванова МАРКЕТИНГ Навчальний посібник Для студентів вузів Кемерово 2006
Читати реферат

Реферат на тему: Основи менеджменту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ національний економічний університет Кравченко В.О. Основи менеджменту Навчальний посібник ОДЕСА ОНЕУ 2012 УДК 65.012.32 (075.8) ББК 65.290-2я Р...
Читати реферат

Реферат на тему: Суднові двигуни внутрішнього згоряння

Федеральне агентство з освіти Державна освітня установа Вищої професійної освіти "СИБИРСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" Гірничий факультет Кафедра відкритих гірничих робіт Курсовий проект Проект комбінованої розробки рудного покладу Виконав: студ...
Читати реферат

Реферат на тему: Загальний курс геодезії

Загальний курс геодезії Зміст . ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ .1 Предмет і завдання геодезії .2 Поняття про фігуру Землі .3 Визначення положення точок земної поверхні .3.1 Астрономічні координати .3.2 Геодезичні координати .3.3 Прямокутні координати .3.4 Полярні координати .4 Метод проекцій ....
Читати реферат

Реферат на тему: Кріосфера Землі. Мерзлотознавство і його зв'язок з іншими науками

Кріосфера Землі. Мерзлотознавство і його зв'язок з іншими науками В кінці 20-х років Вернадський виділив кріосферу Землі, тобто сферу льоду і холоду в межах планети. Вернадський, Добровольський і Колосков класифікували єкти кріосфери залежно від місця їх існування в атмосфері, гідросфері, на поверхні Землі й у літосфері і виділили кріоатмосферу, кріогідросфе...
Читати реферат

Реферат на тему: Гетерогенні процеси

Введення Гетерогенні процеси протікають на межі розділу двох фаз. Найчастіше це газові або рідинні реакції, які у присутності твердого каталізатора. Крім того, в окремий клас виділяють некаталітичного реакції, якщо серед учасників реакції есть хоча одне початково тверда речовина або твердий продукт. Такі реакції називають Топохимічеськие. p align="justify"> Математичний опис гетерогенних процесів набагато складніше, ніж гомогенних. ...
Читати реферат