Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Учебные пособия

Реферат на тему: Сучасний стан нафтопереробки і нафтохімії

1. Основні характеристики компонентів волоконно-оптичних систем передачі За останній період розвитку в галузі зв'язку, найбільшого поширення набули оптичні кабелі (ОК) і волоконно-оптичні системи передачі (ВОСП), які за своїми характеристиками набагато перевершують всі традиційні кабелі системи зв'язку. Зв'язок по волоконно-оптичним кабелям, є одним з головних напрямів науково-технічного прогресу. Оптичні системи та кабел...
Читати реферат

Реферат на тему: Розрахунок шахтної підйомної установки

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан Карагандинський державний технічний університет Кафедра Автоматизації виробничих процесів ПОСІБНИК До виконання курсового проекту на тему: В«Розрахунок шахтної підйомної установкиВ» для студен...
Читати реферат

Реферат на тему: Розробка технології виплавки, позапічної обробки і розливання заданої марки сталі

Московський Державний інститут сталі і сплавів Кафедра металургії сталі Навчальний посібник за курсом: Металургія сталі Розробка технології виплавки, позапічної обробки і розливання заданої марки сталі Москва, 1 998
Читати реферат

Реферат на тему: Масообмінні процеси

Міністерство освіти і науки Російської Федерації ФГБОУ ВПО В«Сибірський державний технологічний університетВ» масообмінних процесів Рекомендовано редакційно-видавничим радою СібГТУ В якості навчального посібника з курсу В«Процеси та апарати хімічних виробництвВ» Л.І. Ченцо...
Читати реферат

Реферат на тему: Політологія: теорія і технологія політичної системи

Передмова Сучасна концепція вищої освіти, визнана в усьому світі, виходить з того, що випускник будь-якого вузу, майбутній фахівець в тій чи іншій сфері діяльності, не може бути політично неписьменним. Здатність до прийняття раціональних рішень у політичному житті не приходить стихійно, а формується в ході систематичного набуття знань і досвіду. На придбання таких знань і орієнтоване викладання політології як навчальної дисципліни. p align="ju...
Читати реферат

Реферат на тему: Педагогіка вищої школи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державна освітня установа вищої професійної освіти В«Казанської державної ЕНЕРГЕТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТВ» ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ Навчально-методичний комплекс Ка...
Читати реферат

Реферат на тему: Підбір торгового персоналу

Підбір торгового персоналу Передмова персонал менеджмент кадри Стрімко змінюється соціум останнє десятиліття серйозним чином перетворив відносини в багатьох областях діяльності людини. Економічний і соціальний розшарування суспільства вніс зміни та у форми торговельних відносин, змінився і ринок трудових ресурсів. Мето...
Читати реферат

Реферат на тему: Стилістика сучасної китайської мови

Горєлов В.І СТИЛІСТИКА сучасної китайської мови Учеб. посібник для студентів пед. ін-тів за фахом № 2103 В«Иностр. яз. В» М., В«ПросвещениеВ», 1979. - 192 с. br/> ПРЕДМЕТ, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ стилістики В§ 1. Предметом стилістики є одини...
Читати реферат

Реферат на тему: Менеджмент якості та елементи системи якості

А.І. МОМОТ Менеджмент якості та елементи системи якості Підручник Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів (протокол № 14/18.2-2515 від 14.11.2005 р.) ...
Читати реферат

Реферат на тему: Національна система соціального захисту населення в багаторівневих взаємопов'язаних відносинах соціальної політики. Розподіл матеріальних благ на соціальну сферу через систему соціального забезпечення громадян

ЄВРОПЕЙСЬКО-АЗІАТСЬКИЙ ПРАВОВИЙ КОНГРЕС В«Правові форми інтеграційних процесів у сучасному світі: реальність і перспективиВ» Матеріали конференції Тема: В« Національна система соціального захисту населення в багаторівневих взаємопов'язаних відносинах соціальної політики. Розподіл матеріальних благ на соціа...
Читати реферат