Теми рефератів
> Реферати > Дипломні проекти > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти Партнери проекту
Реклама
Реферати, твори, дипломи, практика » Контрольные работы » Психолінгвістика

Реферат ПсихолінгвістикаФедеральне агентство з освіти Російської Федерації

САРАТОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Н.Г. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО

В В В В В 

Контрольна робота

з дисципліни Основи псіхолнгвістікі

Роботу виконала студентка 124 групи

Факультет: корекційної педагогіки та спеціальної психології

Спеціальність: Логопедія (ускор)

Жумашева К.В.

В 

Роботу перевірив: Сєдов к.ф
ЧАСТИНА № 1 ЗАГАЛЬНА Психолінгвістика

Психолингвистика як наукова дисципліна

Психолингвистика-дисципліна, яка знаходиться на стику психології та лінгвістики, саме тому її називають інтегрованої дисципліною. Вивчає взаємовідношення мови, мислення і свідомості. Психолінгвістика виникла для вирішення проблем, які не можуть бути вирішені ні в психології, ні в лінгвістиці

Психолингвистика займається:

- описом мовних повідомлень на основі вивчення механізмів породження і сприйняття мови

- вивченням функцій мовної діяльності в суспільстві

- дослідженням зв'язку між мовними повідомленнями і властивостями учасників комунікацій

- аналізом мовного розвитку у зв'язку з розвитком особистості.

Загальна психолінгвістика включає в себе кілька розділів: психолінгвістика мовної свідомості, психолінгвістика дискурсу, психолінгвістика мислення і психолінгвістика мозку (нейролінгвістика)

ГЛАВА 1 Мовна свідомість

Звук і сенс

Звукове свідомість - це шар свідомості, який опірірует значущими елементами конкретного національної мови (словами, словоформами, фразеологічними оборотами і т.п)

Фоносематіка - розділ загальної психолінгвістики, який вивчає співвідношення звуку і сенсу в мовній свідомості. У мовній свідомості людини звуки небайдужі до сенсу. Значення, які передають звуки в мові називаються фонетичними значеннями. Співвідношення В«звук-сенсВ» базується на основі дії фундаментального закону людського сприйняття-синестезії (соощущеніе). У свідомості людини є потреба у відповідності між лексичним значенням слова (змістом) та його фонетичним значенням (звуковою формою). Така відповідність присутня у великій кількості слів будь-якого національного язика. Можна констатувати відповідність між фонетичним і стилістичним значеннями слів. Найбільш яскраво закони фоносематікі проявляються в художній (особливо-віршованій) мови. p> Слово у свідомості людини

Слово (лексема) - одиниця лексичного рівня мовної структури

Слова у свідомості пов'язані асоціативними зв'язками. Система смислових асоціацій відображає соціальний досвід людини (національність, професія, вік і т.п). Асоціації бувають парадигматичні, синтагматичні й фразові. У свідомості слова групуються в асоціативні (семантичні) поля, які мають центр (де зв'язку між словами міцніші) і периферія (де зв'язку послаблюються). Крім зв'язків за змістом між словами в асоціативних полях присутні і (набагато більш слабкі) зв'язку по фонетичному подібності. Система асоціацій відображає структуру мовної свідомості, під яким знаходяться концептосфера, що представляє глибинні шари когнітивного свідомості. Вона складається з системи концептів-немовні ментальних побудов (образів, схем, абстрактних моделей і т.п)

Словотвір в мовній діяльності

Нове слово в мовній діяльності виникає в тому випадку, коли мовець розуміє призначення предмета або сутність явища, але не має готового синоніма до їх розгорнутому опису. При цьому в основу нового слова мовець кладе важливий (актуальний) для нього ознака. Вживаючи похідні слова, носій мови не пам'ятає їх похідне, матіваціонное значення в тому випадку, коли ці слова мають міцні смислові зв'язки з певним контекстом. У тих же випадках, коли похідне слово не має стійких контекстуальних зв'язків, на перший план виступає мотивуюча семантика, закладена у внутрішній формі слова. p> Психолингвистический аспект граматики

Інформацію в мовній діяльності передають не тільки лексичні значення, а й ті граматичні зв'язки і відносини, в які вступають словоформи в пропозиціях і текстах. У мовній свідомості людини присутні моделі пропозицій, в яких на абстрактному рівні відображаються факти реальності. Розгортання сенсу в зв'язковому тексті йде від вихідної інформації (теми) до актуальної (Рема). Пропозиції в зв'язковому тесті утворюють систему темарематіческіх ланцюжків - тематичних прогресій. br/>

РОЗДІЛ 2 Психолингвистика дискурсу

Текст у мовній діяльності

Тест - це повідомлення, інформація про що-небудь, представлена ​​коштами одного з національних мов.

Термін дискус і текст, при такому розумінні, слід розглядати як родове (більш широке) і видове (більш вузьке) поняття. Іншими словами в будь-якому ...


сторінка 1 з 3 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження еволюції когнітивної структури значення слова у свідомості дити ...
  • Реферат на тему: Нейрофізіологічні кореляти свідомості й мови
  • Реферат на тему: Походження і вдосконалення свідомості людини
  • Реферат на тему: Невербальні засоби спілкування в мовній діяльності людини
  • Реферат на тему: Вплив реклами на формування споживчої свідомості у людини
  • Додатки: