Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Система стабілізації швидкості обертання двигуна постійного струму

Реферат Система стабілізації швидкості обертання двигуна постійного струму

ФГТУ ВПО

В«НОВОСИБІРСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУВ»

Тобольський філія

Кафедра В«Електрообладнання суден і берегових спорудВ»

Кафедра В«Електротехніка та електрообладнання В»

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни: В«Система управління електроприводами"

на тему: В«Система стабілізації швидкості обертання двигуна постійного струму В»

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Факультет: Електромеханічний

Група: ЕМ - 41

Шифр ​​ЕМ - 02 - 045

Виконав:

Зінов'єв С.А.

Перевірив:

Кузнєцов А.Ю.

В 


Тобольськ 2006

1. Навантажувальна діаграма і тахограмма;

2. Діапазон регулювання (вниз від номінальної швидкості): 50/1;

3. Відносна похибка регулювання на номінальній швидкості при зміні навантаження від 0 до 100%, не більше 0,5%.

Додаткові умови та вимоги:

приведений до валу двигуна момент інерції механізму дорівнює 25% моменту інерції двигуна: J хутро = 0,25 В· J дв ;

допустиме перерегулювання швидкості при стрибку керуючого впливу - до 30%;

час перехідного процесу при малому стрибкоподібній задаючому впливі не більше 3Т м , при числі коливань менше трьох.

Розробці підлягають такі питання: обгрунтування вибору типу двигуна і перетворювача, а також його функціональної схеми, розрахунок і вибір перетворювача і всіх елементів силової ланцюга, вибір пристроїв управління і захисту, статичний розрахунок системи, складання структурної схеми, синтез регуляторів з заданим вимогам до динаміки системи, забезпечення відсутності автоколивань на субгармонік, розробка принципової схеми і опис роботи схеми і окремих блоків управління.


Зміст


Введення

1. Дані для розрахунку системи стабілізації швидкості електроприводу постійного струму

2. Навантажувальна діаграма і тахограмма електроприводу

3. Розрахунок потужності і вибір електродвигуна

4. Розрахунок силової частини перетворювача

4.1 Розрахунок силового трансформатора

4.2 Розрахунок реакторів і дроселів

4.3 Вибір тиристорів

4.4 Вибір захисту

4.4.1 Захист від перенапруг

4.4.2 Захист від комутаційних перевантажень

4.4.3 Захист тиристорів від внутрішніх і зовнішніх КЗ

4.4.4 Вибір автоматичних вимикачів

5. Аналіз та синтез лінеаризованих структур

5.1 Структурна схема регулювання

5.2 Дослідження системи на стійкість

5.3 Синтез системи і розрахунок параметрів регуляторів

5.3.1 Контур регулювання струму

5.3.2 Контур регулювання швидкості

6. Розрахунок і побудова статичних характеристик

Список літератури [10 - 12]Введення

Електричний привід являє собою електромеханічну систему, що забезпечує реалізацію різних технологічних і виробничих процесів у промисловості, сільському господарстві, на транспорті, комунальному господарстві і в побуті з використанням механічної енергії. Призначення електропривода полягає в забезпеченні руху виконавчих органів робочих машин і механізмів та управлінні цим рухом.

Науково-технічний прогрес, автоматизація та комплексна механізація технологічних і виробничих процесів визначають постійне вдосконалення і розвиток сучасного ЕП. У першу чергу це відноситься до все більш широкого впровадження автоматизованих ЕП з використанням різноманітних напівпровідникових силових перетворювачів і мікропроцесорних засобів управління. Характерною рисою автоматизації є швидкий розвиток робототехніки, впровадження гнучких автоматизованих виробництв, автоматичних ліній, машин і устаткування з вбудованими засобами мікропроцесорної техніки, багатоопераційних верстатів з числовим програмним, управлінням, роторних конвеєрних комплексів.

Подальший розвиток електрифікації та автоматизації технологічних процесів, створення високопродуктивних машин, механізмів і технологічних комплексів багато в чому визначається розвитком електричного приводу.

До основних напрямів розвитку сучасного ЕП відносяться:

розробка і випуск комплектних регульованих ЕП з використанням сучасних перетворювачів і мікропроцесорного, управління;

підвищення експлуатаційної надійності, уніфікації і поліпшення енергетичних показників ЕП;

розширення області застосування регульованого асинхронного ЕП та використання ЕП з новими типами двигунів, а саме лінійними, кроковими, вентильними, вібраційними, підвищеного швидкодії, магнітогідродинамічними та ін;

розвиток науково-дослідних робіт зі створення математичних моделей і алгоритмів технологічних процесів, а також машинних засобів проектування ЕП;

підготовка інженерно-технічних і наукових кадрів, зда...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Вибір електромашинного підсилювача та електродвигуна постійного струму для ...
  • Реферат на тему: Синтезування АСУ стабілізації швидкості двигуна постійного струму з тиристо ...
  • Реферат на тему: Розробка системи стабілізації швидкості ЕП постійного струму
  • Реферат на тему: Cистема автоматичного регулювання кутової швидкості двигуна постійного стру ...
  • Реферат на тему: Розрахунок автоматичного регулятора швидкості обертання валу двигуна