Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Роль і місце добровільних народних дружин в охороні громадського порядку в 60-х 70-х роках

Реферат Роль і місце добровільних народних дружин в охороні громадського порядку в 60-х 70-х роках

Реферат

Роль і місце добровільних народних дружин в охороні громадського порядку в 60-х 70-х роках


Введення

народний дружина правової добровільний

КПРС проявляє постійну турботу про радянську людину, формує його морально-політичні якості, які затверджуються усім соціалістичним укладом нашого життя, практикою комуністичного будівництва, виховною роботою партії. Нові соціалістичні якості радянської людини прищеплюються, виховуються в тривалій непримиренній боротьбі з пережитками і традиціями минулого у свідомості і психології людей. Відзначаючи труднощі цієї роботи, В.І. Ленін писав: ». перевиховувати треба в тривалій боротьбі, на грунті диктатури пролетаріату і самих пролетарів, які від своїх власних дрібнобуржуазних забобонів позбавляються не відразу, що не дивом, не за велінням божої матері, не за велінням гасла, резолюції, декрету, а лише в довгою і важкою масової боротьбі з масовими дрібнобуржуазними впливами »^. В.І. Ленін бачив основний шлях формування людини, викорінення багатьох антигромадських проявів в копіткій роботі, в широкому залученні трудящих до цієї боротьби.

Одним з основних напрямків роботи партії по комуністичному вихованню є непримиренна боротьба проти різних моральних і правових порушень, несумлінного ставлення до суспільної праці, проявів хуліганства,

пияцтва, будь-яких відхилень від норм і правил, що визначали характер, принципи соціалістичного способу життя.

Підвищення ролі трудящих у справі зміцнення громадського порядку, охорону соціалістичної власності - законо - мірний процес.

Радянське суспільство під керівництвом Комуністичної партії розробило різноманітні форми участі трудящих в управлінні державними і громадськими справами на основі вдосконалення демократичних інститутів та підвищення ініціативи трудящих.

Важливою ланкою демократичних інститутів, що у вихованні радянських людей, є добровільні народні дружини. На основі творчого застосування та розвитку марксистсько-ленінської теорії ХХУ1 з'їзд КПРС прийняв принципово нові політичні рішення про подальший розвиток демократичних принципів, особливо відзначивши, що це процес не стихійний, а керований, і люди повинні вміло користуватися демократичними інститутами »*», підвищувати своє суспільне свідомість і політичну культуру, рівень дисципліни і організованості, в результаті чого партією продовжено курс на підвищення активності радянських громадян за допомогою демократичних інститутів.

Завдання всебічного залучення трудящих до виховання людей, до ліквідації правопорушень, зміцненню законності і правопорядку ставиться в Програмі Комуністичної партії Радянського Союзу, з'їздах партії, на нсябрьском (1982 г.), червневому, грудневому (1983 р ), лютневому (1984 г.) Пленуму ЦК КПРС, в постановах партії «Про заходи щодо подальшого розвитку суспільних наук і підвищення їх ролі в комуністичному будівництві,» Про здійснення Орську міськкомом КПРС комплексного розвитку питань ідейно-виховної ра

Теоретичне узагальнення накопиченого досвіду партійних організацій Компартії щодо участі добровільних народних дружин і товариських судів щодо зміцнення соціалістичної законності і правопорядку має велике наукове і практичне значення.

Актуальність теми

Проблеми участі трудящих в управлінні справами суспільства, у вихованні радянських людей в дусі високої свідомості, суворого дотримання правопорядку, виконання радянських законів і виконання конституційних обов'язків завжди розглядалося Комуністичною партією не тільки як праве діло, а й партійне вимога , бо радянські закони в узагальненій, концентрованій формі виражають волю народу, основні напрямки політики партії і держави, забезпечують рух суспільства за розробленим курсом.

В умовах розвиненого соціалізму питання, пов'язані з удосконаленням соціалістичної демократії, з проблемами посилення комуністичного виховання, з необхідністю значного підвищення правової культури, формування у кожної радянської людини почуття високого громадянського обов'язку в умовах високого матеріального достатку, мають велике значення в ідейній загартуванню несформованого під керівництвом КПРС нової людини.

Добровільні народні дружини як громадські організації трудящих беруть безпосередню участь у цій винятково важливій роботі, є не тільки необхідними, але і неминучими у розвитку соціалістичного суспільства організаціями. Недостатня дослід-ванность в історико-партійної науці в хронологічних рамках дисертації визначила актуальність даної роботи.

У роб...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Керівна роль Комуністичної партії Радянського Союзу
  • Реферат на тему: Народні Політичні партії в сучасности ЄС, шляхи розвитку и структура трансф ...
  • Реферат на тему: Політичні ідеї К. Маркса і Ф. Енгельса в &Маніфесті комуністичної партії&
  • Реферат на тему: Політичні партії в політичній системі суспільства
  • Реферат на тему: Політичні партії, громадські організації та рухи