Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Засоби, види та закономірності психологічного впливу: маніпулювання

Реферат Засоби, види та закономірності психологічного впливу: маніпулювання

Міністерство освіти Російської Федерації

Російський державний професійно-педагогічний університет

Кафедра педагогічної психологіїКурсова робота

з дисципліни В«Соціальна психологіяВ»

на тему:

В«Кошти, види та закономірності психологічного впливу: маніпулювання В»
Виконав: студент ІПС Золотовскова А.А.

Група: ПП-308


Керівник: Шахматова О.В.
Єкатеринбург 2007

В 

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА 1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

1.1 Сутність, структура і цілі впливу

1.2 Види впливу

1.3 Способи протидії впливу

1.4 Маніпуляція як вид психологічного впливу

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ, МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ психодіагностичне обстеження

2.1 Організація психодіагностичного обстеження

2.2 Результати первинної обробки даних

2.3 Психодиагностическое висновок про рівень вираженості особистісного макіавеллізму у підлітків

РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПСИХОЛОГІЧНОГО ВЗАЄМОДІЇ

3.1 Сутність психологічного тренінгу

3.2 Цілі і завдання тренінгів

3.3 Просторова і тимчасова організація тренінгів

3.4 Маніпуляції та захисту від них

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4

ВСТУП


Сьогодні, в умовах безперервного науково-технічного прогресу, люди гостро відчувають надлишок інформації, намагаються його не помічати, але це неможливо. Як кажуть, хто володіє інформацією - той володіє світом. Однак вважати володарем світу людини, що знаходиться під тиском буквально лавини інформації, у якого, можливо, вже інформаційний стрес, - нереально, та й просто смішно. Люди намагаються відсіяти зайву В«лушпинняВ», знайти В«зерно істиниВ» - те, що дійсно для них важливо. На жаль, цьому перешкоджає соціально - психологічний вплив, яке нав'язує нам певні стереотипи поведінки, способи дій, думка - маніпулює нами. Звичайно, від впливу нікуди не піти - ми всі в певною мірою впливаємо один на одного, тому актуальність проблеми впливу безсумнівна. Але ми можемо навчитися протистояти впливу, відстоювати свої позиції, мислити критично. Було б бажання. p> Соціально-психологічне протиріччя полягає в тому що, з одного боку, особистість людини формується в соціумі і, отже, пасивно піддається впливу на неї, змінює свою поведінку згідно з прийнятими в даному суспільстві нормам, ціннісним орієнтацій, настанов, думок і т.д., а з іншого боку - індивід сам, активно взаємодіючи з членами товариства, впливає на них. p> Проблема полягає в тому, що людина, найчастіше, не вміє застосовувати різні види впливу адекватно ситуації і протистояти впливу. p> Для мене тема соціально-психологічного впливу становить науковий інтерес, я хотіла б узагальнити накопичені відомості і навчитися певним технікам впливу і протидії впливу. p> Цілі моєї курсової роботи - Узагальнити наявні по темі відомості, виявити схильності до маніпулювання у підлітків і розробити програму формування навичок впливу і протистояння впливу, для чого необхідно виконати наступні завдання:

В· Проаналізувати різні джерела з проблеми;

В· Узагальнити матеріали з даної теми;

В· Освоїти методику В«Мак-шкала IVВ»;

В· Продіагностувати рівень вираженості здатності до маніпулювання - В«макіавеллізмВ» - у учнів 10-х класів;

В· Розробити тренінг на формування навичок вміння впливати і протидіяти впливу на основі результатів діагностики.

Об'єкт дослідження - особистісний макіавеллізм. Предмет дослідження - рівень вираженості особистісного макіавеллізм як схильності до маніпулювання оточуючими.

За психології впливу написано чимало книг, серед яких праці Р. Чалдини, Ф. Зімбардо, Г. Алдера; в вітчизняній психології проблемою впливу займалися Сидоренко Є.В., Крисько В.Г., Грачов Г.В. та ін, тому теоретико-методологічною основою моєї роботи є теорії Чалдини, Зімбардо, Сидоренко. p> В якості респондентів дослідження я вибрала 50 підлітків у віці 14 - 16 років, учнів у 10-х класах МОУ В«ЗОШ № 18В» м. Польовського.

Особистісний макіавеллізм як схильність до маніпулювання в онтогенезі найбільш яскраво виражається у підлітків, тому що саме підлітковий вік є сензитивним періодом при формуванні вмінь і навичок впливу, зокрема, маніпулювання.

Метод дослідження - опитувальник. Методика, використана при обстеженні - так звана шкала Мак-IV, точніше її російська адаптована і апробована в 1999р. Знаковим В.В. на вибірці з 710 респондентах версія. Опитувальник складається з 20-ти суджень, серед яких є прямі і зворотні; пропонується відзначити в бланку відповідей ступінь згоди з кожним твердженням за семибальною шкалою. При обробці результатів ...


сторінка 1 з 28 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Переконання і навіювання як методи психологічного впливу (впливу) керівника ...
  • Реферат на тему: Концепція психології впливу в книзі Р. Чалдини "Психологія впливу" ...
  • Реферат на тему: Оцінка впливу стадіону Петровський на якість води в басейні р. Жданівка дл ...
  • Реферат на тему: Організація протидії та захисту особового складу від інформаційно-психологі ...
  • Реферат на тему: Вивчення рівня психологічного комфорту в НФ ТПУ та його впливу на рівень на ...