Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Вивчення рівня психологічного комфорту в НФ ТПУ та його впливу на рівень навчання студентів

Реферат Вивчення рівня психологічного комфорту в НФ ТПУ та його впливу на рівень навчання студентів

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

«Національний дослідницький Томський політехнічний університет»

Новокузнецька ФІЛІЯ
Реферат

Тема:

Вивчення рівня психологічного комфорту в НФ ТПУ та його впливу на рівень навчання студентів
Новокузнецьк 2011

Зміст


Введення

Результати дослідження

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

Анкета

Введення


Благополуччя особистості складається з ряду складових, одна з яких - психологічне благополуччя (душевний комфорт).

Злагодженість психічних процесів і функцій, відчуття цілісності, внутрішньої рівноваги в чому визначається психологічною атмосферою університету. Студент, виходячи з особливостей організації освітнього процесу, проводить велику кількість часу в стінах університету. Сприятлива психологічна обстановка в значній мірі впливає на творчу діяльність студента, на розвиток його здібностей в тій чи іншій галузі знань і, навпаки, несприятлива обстановка загострює міжособистісні відносини, а також відносини всередині колективів груп і, в цілому, в університеті. Виходячи з даного твердження, нами зроблено припущення, що в умовах філії університету, де навчається близько тисячі студентів, створити атмосферу психологічного комфорту значно легше, ніж в умовах великого вузу, де, приміром, навчається більше 20 тисяч студентів.

Задоволеність студентів навчанням у вузі багато в чому визначається станом морально-психологічного клімату у вузівській мікросередовищі. Стан комфортності морально-психологічного клімату сильно позначається на ефективності навчального процесу, а також на можливості здійснення виховної роботи серед студентів. Якщо у студента складаються доброзичливі стосунки зі своїми однокурсниками, іншими студентами, викладачами та співробітниками вузу, то у нього з'являється позитивна мотивація до отримання освіти, формуються здорові особистісні та громадянські якості. І навпаки, напружена морально-психологічна атмосфера може мати значний негативний вплив на всі складові процесу становлення майбутнього фахівця. Тому дуже важливо відслідковувати стан морально-психологічної атмосфери в соціальній мікросередовищі університету для здійснення своєчасних коригувальних заходів [1].

Дослідження задоволеності студентів психологічним кліматом у ВНЗ є частиною дослідження задоволеності якістю освітнього процесу, а його результати можуть бути дієвим інструментом удосконалення роботи його структурних підрозділів та вузу в цілому.

Тема дослідження : Оцінка задоволеності студентів Новокузнецкого філії очної форми навчання психологічним кліматом в процесі навчання .

Об'єкт дослідження : задоволеність студентів НФ ТПУ першого-третього курсів очної форми психологічним клімато...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Експериментальне дослідження розвитку особистості студентів вузу в умовах р ...
  • Реферат на тему: Дослідження професійної мотивації студентів педагогічного вузу
  • Реферат на тему: Дослідження психологічних особливостей студентів вузу статистичними методам ...
  • Реферат на тему: Уявлення студентів про навчальній групі в контексті соціально-психологічног ...
  • Реферат на тему: Аналіз рівня освіти студентів та його динаміка