Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Лінгвістичні особливості мовної гри в мові сильною мовної особистості

Реферат Лінгвістичні особливості мовної гри в мові сильною мовної особистості





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої професійної освіти

«Кубанського державного університету»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Кафедра загального та слов'яно-російського мовознавства






ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

Лінгвістичні особливості мовної гри в мові сильною мовної особистості




Роботу виконала

студентка 4 курсу К.Н. Забунова

Факультет філологічний

Спеціальність 031000.62 філологія

Науковий керівник

д. ф. н., професор Е.Н. Рядчіковой

Нормоконтролер

к.ф.н., доцент В.В. Чалий



Краснодар +2014

Зміст


Введення

. Лінгвістичні особливості мовної гри в мові сильною мовної особистості

. 1 Розуміння мовної особистості в сучасній лінгвістиці

. 2 Типи і види мовної особистості (слабка, усереднена, сильна)

. Лінгвістичні дослідження мовної гри

. 1 Роль мовної гри у світовій культурі й мові художніх творів

. 2 Визначення мовної гри

. 3 Розуміння мовної гри в різних гуманітарних науках

. 4 Критерії і властивості, типи і способи мовної гри

. 5 Функції мовної гри

. 6 Засоби і прийоми мовної гри, використовувані в мові сильною мовної особистості

. 7 Основні засоби та прийоми мовної гри в мові сильною мовної особистості

Висновок

Список використаних джерел



Введення


Актуальність теми дослідження обумовлена ??багато в чому тим, що мовна гра потребує всебічного вивчення. В даний час написано безліч робіт, присвячених вивченню мовної гри в мові мовних особистостей. Однак певних критеріїв оцінки мовної особистості та єдиної класифікації мовної гри поки немає.

Існує величезна кількість мовних особистостей, мовна гра яких може стати найцікавішим матеріалом для вивчення. Наприклад, мова М.М. Жванецького та Ф.Г. Раневської. Практично немає лінгвістичних досліджень, присвячених мовною аналізу їх творчості. Тим часом, мовна гра у творчості цих яскравих мовних особистостей різноманітна і унікальна. Обороти їх мови стали крилатими виразами і цитатами. З ними ми стикаємося на сторінках газет, в соціальних мережах, ЗМІ, чуємо від знайомих. Популярність їх з кожним днем ??стає все більше. Видані збірки їхніх творів і висловлювань. Для оборотів мови цих видатних людей характерний глибинний сенс, який не завжди відразу зрозумілий, тому їх лінгвістичний аналіз може сприяти осягненню і прихованих смислів, виражених в ігровій формі, і самих особистостей.

Об'єкт дослідження - мовні параметри і особливості речеупотребленія мовних особистостей, здатних бути віднесеними до типу сильних.

Предметом дослідження стали висловлювання радянської актриси театру і кіно Фаїни Георгіївни Раневської і сучасного письменника-сатирика Михайла Михайловича Жванецького.

Мета дослідження - виявити особливості мовної гри в мові сильною мовної особистості.

Завдання визначені метою і зводяться до наступного:

виявити основні засоби та прийоми мовної гри, використовувані в мові сильною мовної особистості;

охарактеризувати слабку, усереднену і сильну мовну особистість;

визначити основні критерії та властивості, типи і способи мовної гри; мовної гра мова Раневська

вивчити основні функції мовної гри;

виявити основні категорії мовної гри, представленої у висловлюваннях М. Жванецького та Ф. Раневської.

Методологічною базою дослідження є праці в галузі вивчення мовної гри та мовної особистості М.М. Бахтіна, В.В. Виноградова, Л. Вітгенштейна, В.І. Карасика, Є.М. Рядчіковой, В.З. Саннікова, Й. Хейзінги та інших вчених.

Ілюстративний матеріал був витягнутий з книги І.В. Захарова (Захаров, 2002), офіційного сайту М. Жванецького та інтернет-ресурсів. Картотека складає більше 250 одиниць.

Наукові методи, що застосовуються в дослідженні: метод компонентного аналізу, описовий метод, метод семантичного аналізу, класифікація.

Теоретична значимість визначається зверненням до понять «мовна гра», «мовна особистість», «синтактіко-семантич...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Особливості репрезентації мовної особистості у військовому дискурсі
  • Реферат на тему: Емоційний рівень мовної особистості та засоби його об'єктивації
  • Реферат на тему: Поняття мовної особистості, її параметри. Види комунікації
  • Реферат на тему: Аналіз мовної особистості Семенової Олени
  • Реферат на тему: Аналіз мовної особистості Миколи Сванідзе