Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка клієнтоорієнтованої стратегії для компанії, що спеціалізується на бухгалтерському аутсорсингу, на прикладі компанії ТОО Центр бухгалтерського обліку та податкового права &Консультант&, м.Караганда

Реферат Розробка клієнтоорієнтованої стратегії для компанії, що спеціалізується на бухгалтерському аутсорсингу, на прикладі компанії ТОО Центр бухгалтерського обліку та податкового права &Консультант&, м.Караганда
Розробка клієнтоорієнтованої стратегії для компанії, що спеціалізується на бухгалтерському аутсорсингу, на прикладі компанії ТОО Центр бухгалтерського обліку та податкового права Консультант raquo ;, м.Караганда


Зміст


Введення

1. Поточна ситуація ТОО центр бухгалтерського обліку та податкового права Консультант і сутність проблеми

.1 Сучасний стан ТОО Центр бухгалтерського обліку та податкового права Консультант і передумови проблеми

.1.1 Загальна характеристика компанії

.1.2 Поточна система стратегічного планування компанії

.1.3 Бачення, місія і стратегічні цілі компанії на 2015 - 2020 р.р.

.2 Сутність проблеми, мета дослідження, дослідницькі питання

.3 Гіпотеза і питання дослідження

.3.1 Формулювання дослідницької гіпотези

.3.2 Питання дослідження

2. Огляд джерел інформації з даної проблеми

.1 Основні аспекти стратегічного планування

.1.1 Поняття стратегії

.1.2 Сутність і значення стратегічних цілей і їх вибору

.2 Основні підходи до аналізу зовнішнього середовища

.3 Основні підходи до аналізу внутрішнього середовища

.4 SWOT-аналіз

3. Методологія дослідження

.1 Цілі і завдання дослідження

.2 Методи аналізу

.3 Роль автора у дослідженні

4. Представлення та аналіз результатів проведених досліджень

4.1Етап 1. Дослідження ринку бухгалтерського аутсорсингу і тенденцій в його розвитку

4.1.1Целі, завдання і методи дослідження

.1.2Результати досліджень

.1.3Виводи по першому етапу дослідження

4.2Етап 2. Сегментація ринку бухгалтерського аутсорсингу і попередня оцінка їх привабливості

4.2.1Целі, завдання і методи дослідження

.2.2Результати дослідження

.2.3Виводи по другому етапу досліджень

4.3Етап 3. Дослідження конкурентного середовища на ринку бухгалтерського аутсорсингу

4.3.1Целі, завдання і методи дослідження

.3.2Результати досліджень

.3.3Виводи по третьому етапу досліджень

4.4Етап 4. Комплексний стратегічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства

4.4.1 Результати досліджень та їх аналіз

.4.2 Висновки по четвертому етапу досліджень

5. Рекомендації за результатами дослідження

.1 Формування клієнтоорієнтованої стратегії компанії

.2 Основні фінансово-економічних показників стратегії

.3 Система контролінгу стратегії

Висновок

Список використаних джерел

Програми


Введення


Для благополучного функціонування в конкурентному середовищі організації зобов'язані вибудовувати ефективне стратегічне управління з розробкою довгострокової стратегії продажів. Стратегічне управління в ринкових умовах орієнтує діяльність компанії на потреби клієнтів, реалізовуючи еластичне регулювання і своєчасні модифікації в компанії, відповідні викликом з боку суспільства й розв'язні досягати конкурентних переваг, що в сукупності в підсумку дозволяє компанії вижити і досягти своєї мети в довгостроковому періоді.

Незважаючи на те, що стратегічне управління є основним чинником благополучного виживання в усложняющейся конкурентної війні, проте, часто можна відзначити в діях підприємств відсутність стратегічності, що нерідко призводить до непоправних втрат.

Все це вказує на актуальність теми: Розробка клієнтоорієнтованої стратегії ТОО Центр бухгалтерського обліку та податкового права Консультант .

Головною метою даної роботи є розробка клієнтоорієнтованій стратегії продажів на російському ринку успішно функціонуючої організації з продажу бухгалтерських аутсорсингових послуг за допомогою реалізації таких завдань як:

. визначити критерій сегментації за видами клієнтів;

. які сегменти ринку компанії не охоплені основними конкурентами;

. оцінка потенційної ємності цільового ринку компанії ТОО Центр бухгалтерського обліку та податкового права Консультант і достатності цієї цифри для забезпечення рентабельності продажів у розмірі 30%;

. яке має бути клієнтоорієнтованої пропозицію компанії для кожного Підсегмент, яке б забезпечувало конкурентну перевагу (з мінімальними витратами);

. яка динаміка зростання попиту в різних підсегментах цільового сегмента;

. ключові фактори успіху в кожному підсегменті;

. створення клієнтоорієнтованої стратегії компанії;

Об'єкт дослідження - ТОО Центр бухгалтерс...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз конкурентного середовища компанії: основні характеристики ринку, уча ...
  • Реферат на тему: Аналіз конкурентної позиції компанії на ринку. Розробка конкурентної страт ...
  • Реферат на тему: Система організації бухгалтерського обліку будівельної компанії &Моноліт&
  • Реферат на тему: Дослідження системи бухгалтерського обліку та аналізу продажів в оптовій то ...
  • Реферат на тему: Розробка конкурентної стратегії організації на прикладі компанії ТОВ &Аркон ...