Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Особливості організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці з використанням пластикових карток (на прикладі ВАТ &Татспіртпром&)

Реферат Особливості організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці з використанням пластикових карток (на прикладі ВАТ &Татспіртпром&)

Введення


Випереджаючи розгляд проблеми організації бухгалтерського обліку по оплаті праці з використанням пластикових карток, в першу чергу представляється необхідним відзначити її безумовну актуальність, визначається тим, що одним з головних напрямків діяльності бухгалтерії є врахування заробітної плати працівників підприємства. Ця ділянка роботи бухгалтерії є одним з найбільш трудомістких і відповідальних, і по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві. До того ж зростання платіжного обороту в світі і разом з ним витрат обігу готівки зумовили появу принципово нового механізму грошового обігу - комплексної автоматизованої системи електронних безготівкових розрахунків, заснованої на застосуванні банківських карт. Гострота досліджуваного питання пов'язана з тим незаперечним обставиною, що в сучасних умовах гроші є невід'ємним атрибутом господарського життя. Тому всі угоди, пов'язані з поставками матеріальних цінностей і наданням послуг, завершуються грошовими розрахунками. Організація грошових розрахунків з використанням безготівкових грошей набагато краще платежів готівкою, оскільки в першому випадку досягається значна економія на витратах звернення. Широкому застосуванню грошових, у тому числі і безготівкових розрахунків сприяє розгалужена мережа банків, а також зацікавленість держави в їх розвитку, так і з метою вивчення та регулювання макроекономічних процесів.

Заробітна плата - це матеріальну винагороду за працю, грошова оцінка робочої сили та неодмінна умова існування людини.

Банківська картка - це інструмент безготівкових розрахунків, призначений для здійснення операцій з коштами, що знаходяться у емітента. Таке визначення дається у Положенні ЦБ РФ від 24 грудня 2004 г. «Про емісії банківських карт і про операції, що здійснюються з використанням платіжних карт». Банківська картка (так звана пластикова картка) є персоніфікованим платіжним інструментом, що володіє для користувача такими якостями:

- Зручністю обігу;

- Значним рівнем захищеності коштів, що зберігаються на картковому рахунку в банку (особливо смарт-карти);

- Певним обсягом інформації;

- Багаторазовим застосуванням;

Перша банківська карта була випущена в 1951 р маленьким нью-йоркським банком Long Islands і відтоді почався бурхливий розвиток цього виду послуг.

Для працівника перерахування заробітної плати є також позитивним моментом, оскільки це знижує ймовірність тіньових виплат і підвищує його платоспроможність, наприклад, при отриманні кредиту. Більше того, для клієнтів - учасників зарплатних проектів існують навіть спрощені схеми і пакети документів, необхідних для отримання кредиту.

Можливість виплати співробітнику заробітної плати з використанням банківських послуг міститься в ст. 136 Трудового кодексу Російської Федерації (ТК РФ), відповідно до якої заробітна плата може виплачуватися у місці виконання роботи або перераховуватися на банківський рахунок. Однак при цьому ТК РФ вимагає, щоб умова видачі заробітної плати шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок співробітника було заздалегідь обумовлено в трудовому договорі або колективному договорі. Відносно ж співробітників, які вже працюють в організації, можна оформити додаткову угоду до трудового договору.

Аналіз кредиторської заборгованості перед персоналом підприємства являє собою частину загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, яка спрямована на розширення обсягу реалізації продукції та полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її інкасації.

Ухвалення обґрунтованих, оптимальних управлінських рішень неможливе без попереднього проведення всебічного, глибокого економічного аналізу діяльності організації.

Мета курсової роботи - вивчення особливостей організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці з використанням пластикових карток, а також вивчення та прогнозування кредиторської заборгованості з оплати праці перед персоналом організації.

Для досягнення поставленої мети слід вирішити наступні завдання:

- Розглянути загальні відомості про організацію

- Проаналізувати основні економічні показники організації

- Вивчити облікову політику організації

- Вивчити системи, форми і види оплати праці

- Розглянути синтетичний і аналітичний облік розрахунків з оплати праці з використанням пластикових карт

- Ознайомитися з відображенням розрахунків та порядком оподаткування з оплати праці ...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Сучасні тенденції розвитку системи розрахунків з використанням банківських ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати п ...
  • Реферат на тему: Система розрахунків з використанням банківських пластикових карт, міжбанків ...
  • Реферат на тему: Розвиток розрахунків з використанням банківських пластикових карток в Респу ...