Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці в умовах ринкової екон ...

Реферат Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці в умовах ринкової екон ...

Московський Державний Університет УправлінняКафедра Бухгалтерський облік та аудит


Курсова робота


на тему: "Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом з оплати праці в умовах ринкової економіки "

В Виконала Конєва С.М.В В В В В 

Москва 2002

В 

ЗМІСТ

ВСТУП 3

I. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 5 ​​

II. ЗАВДАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ І ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН 10

III. УТРИМАННЯ І ВІДРАХУВАННЯ ІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ 16

VI. АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 27

ВИСНОВОК 30

Список використаних ЛІТЕРАТУРИ 32В  ВСТУП

Перебудова управління економікою, перехід до ринкових відносин, використання різних форм власності неможливі без істотного підвищення ролі обліку і контролю.

В даний час всі підприємства незалежно від їх виду, форм власності і підпорядкованості ведуть бухгалтерський облік майна і господарських операцій відповідно до чинного законодавству.

Поряд з бухгалтерським обліком підприємства відповідно до вимог сучасної практики господарювання ведуть оперативний облік і статистику.

Бухгалтерський врахування - суцільне, безперервне, взаємопов'язане відображення господарської діяльності підприємства на підставі документів, в різних вимірниках.

В умовах ринкового господарювання, відповідно до змін в економічному і соціальному розвитку країни істотно змінюється і політика в області оплати праці, соціальної підтримки і захисту працівників. Багато функцій держави по реалізації цієї політики передані безпосередньо підприємствам, які самостійно встановлюють форми, системи та розміри оплати праці, матеріального стимулювання її результатів. Поняття "заробітна плата" наповнилося новим змістом і охоплює всі види заробітків (а також різних премій, доплат, надбавок і соціальних пільг), нарахованих у грошовій і натуральних формах (незалежно від джерел фінансування), включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за не пророблена час (щорічну відпустку, святкові дні тощо).

Перехід до ринкових відносин викликав до життя нові джерела отримання грошових доходів у вигляді сум. Нарахованих до виплати по акціях і внесках членів трудового колективу в майно підприємства (дивіденди, відсотки).

Новим напрямом в області соціальних гарантій стали індексація втрат населення у зв'язку з інфляцією. Важливе місце в соціальному захисті і підтримці населення займають державні позабюджетні фонди (соціального страхування, пенсійний, обов'язкового медичного страхування, зайнятості населення та інші). Порядок їх формування та використання регламентується відповідним законодавством. Всі вони утворюються за рахунок спеціальних цільових відрахувань та інших джерел, функціонують за рахунок спеціальних цільових відрахувань та інших джерел, функціонують автономно від державних бюджетів, мають певну самостійність і використовуються на фінансування найважливіших соціальних заходів і програм.

Облік праці та заробітної плати по праву займає одне з центральних місць у всій системі обліку на підприємстві.

Практичний матеріал для розкриття цієї теми буде взятий з первинних документів Плодосеменоводческого Акціонерного Товариства Закритого Типу "Урожай" міста Зеленограда, яке є самостійним підприємством з приватно-частковою формою власності.

В  I. ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Плодосеменоводческого АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ЗАКРИТОГО ТИПУ "УРОЖАЙ" м. ЗеленоградПАОЗТ "Урожай" було створено відповідно до Закону РРФСР "Про підприємства і підприємницької діяльності "в 1994 році. Засновником АТ "Урожай" є працівники радгоспу "Кубанський" з пайовим майновим внеском.

ПАОЗТ "Урожай" є закритим утримувачем майнового паю. У своїй господарській діяльності "Товариство" керується законодавством РФ та Статутом.

Вищим органом управління "Товариством" є збори акціонерів. Майно підприємства є приватною власністю акціонерів.

Основними видами діяльності є:

- виробництво насіння плодових культур і деревинно-чагарникових порід

- вирощування та переробка сільськогосподарської продукції

- виробництво товарів народного споживання і надання послуг населенню і організаціям.

- комерційно - торговельна діяльність

Управління АТ "Урожай" здійснюються відповідно до законодавства РФ і Статутом, його керівником. Керівник діє на...


сторінка 1 з 15 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік заробітної плати і розрахунків з персоналом по оплаті ...
  • Реферат на тему: Дослідження організації обліку фонду заробітної плати та аудиторська переві ...
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік розрахунків з персоналом з оплати праці
  • Реферат на тему: Бухгалтерський облік і аудит праці і заробітної плати