Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація обліку грошових коштів в касі організації на прикладі ЗАТ &Колос&

Реферат Організація обліку грошових коштів в касі організації на прикладі ЗАТ &Колос&

Зміст


Введення

1. Теоретичні основи обліку грошових коштів в касі організації

1.1 Правове обґрунтування обліку грошових коштів в касі організації

. 2 Теоретичне обгрунтування обліку грошових коштів в касі організації

2. Аналіз діяльності ЗАТ Колос

. 1 Коротка економічна характеристика підприємства ЗАТ Колос

. 2 Організація бухгалтерського обліку

3. Організація обліку грошових коштів в касі ЗАТ Колос

. 1 Синтетичний і аналітичний облік грошових коштів у касі

3.2 Інвентаризація грошових коштів та грошових документів у касі

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури


Введення


Грошові кошти - це акумульовані в готівковій та безготівковій формах гроші держави, підприємств, та інші засоби, легко обертаються в гроші, які володіють високим рівнем ліквідності. Від їх наявності залежить своєчасність погашення кредиторської заборгованості підприємства. Між організаціями більшість розрахунків проводиться безготівково. Рух готівки відбувається за допомогою касових операцій.

У процесі господарської діяльності підприємства постійно веде розрахунки з постачальниками за придбані в них основні засоби, сировина, матеріали та інші товарно-матеріальні цінності та надані послуги; з покупцями за куплені ними товари, з кредитними установами по позиках та іншим фінансовим операціям; з бюджетом і податковими органами по різного роду платежів, з іншими організаціями та особами за різними господарськими операціями.

Тому важливе значення для добробуту підприємств має своєчасність грошових розрахунків, ретельно поставлений облік кредитних і розрахункових операцій.

Цим займається бухгалтерський облік коштів, метою якого є контроль за дотриманням касової і розрахункової дисципліни, правильністю та ефективністю використання грошових коштів та кредитів, забезпечення схоронності готівки і документів в касі.

В умовах ринкової економіки бухгалтер повинен виходити з принципу, що вміле використання грошей і грошових коштів само по собі може приносити підприємству додатковий дохід. Тому потрібно постійно думати про раціональному вкладанні тимчасово вільних грошових коштів для отримання прибутку (в депозити банків, акції та облігації сторонніх підприємств, інвестиційні фонди і т.д.).

Актуальність обраної теми викликана сучасними умовами обліку грошових коштів та їх відображення в формах бухгалтерської звітності. Набуває актуальності своєчасності розрахунків, підвищення відповідальності підприємств за виконання договірних зобов'язань і забезпечення платежів у зв'язку з тим, що збільшення обсягів реалізації продукції, робіт, послуг і прибутку є найважливішим показником якісної оцінки роботи підприємств, а також правильне її відображення в основних звітних документах.

Метою курсової роботи є вивчення бухгалтерського обліку грошових коштів в касі організації.

Завдання курсової роботи:

. Розглянути теоретичні основи обліку грошових коштів в касі організації.

. Провести аналіз діяльності ЗАТ Колос .

. Розглянути організацію обліку грошових коштів в касі в ЗАТ Колос .

Об'єктом дослідження виступає ЗАТ Колос raquo ;, а предметом дослідження - грошові кошти, в касі в ЗАТ Колос .

Методи дослідження, які використовувалися при написанні курсової роботи - монографічний, а також використовувалися методи бухгалтерського обліку (рахунки, порівняння).

Для написання курсової роботи були використані нормативні акти з бухгалтерського обліку в цілому і по обліку грошових коштів, підручники, довідкові посібники, бухгалтерська звітність ЗАТ Колос .


1. Теоретичні основи обліку грошових коштів в касі організації


. 1 Правове обґрунтування обліку грошових коштів в касі організації


Грошові кошти є рухомими і легко реалізованими активами. Найбільшу активність мають готівку. Їхній рух відбувається за допомогою касових операцій.

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється у відповідності з нормативними документами, що мають різний статус. Одні з них обов'язкові до застосування (Закон Про бухгалтерський облік raquo ;, положення з бухгалтерського обліку), інші носять рекомендаційний характер (План рахунків, методичні вказівки, коментарі). Залежно від призначення і статусу нормативні докумен...


сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошови ...
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів, що знаходяться в касі організації
  • Реферат на тему: Теоретичні основи бухгалтерського обліку та аудиту грошових коштів організа ...
  • Реферат на тему: Сутність, значення, функції грошових коштів в касі організації в національн ...
  • Реферат на тему: Документальне оформлення та облік грошових коштів у касі