Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація обліку грошових коштів, що знаходяться в касі організації

Реферат Організація обліку грошових коштів, що знаходяться в касі організації

Автономне освітня установа

вищої професійної освіти

Ленінградської області

«Державний інститут економіки, фінансів, права і технологій»

Факультет: економічний

Кафедра: Бухгалтерського обліку та статистики

Дисципліна: «Бухгалтерський і фінансовий облік»

Курсова робота

на тему:

«Організація обліку грошових коштів, що знаходяться в касі організації»
Виконав

студент 3 курсу

Кошлатий В.І.

Перевірив:

Пушінін А.В.

Гатчина


Зміст


Введення

. Характеристика обліку грошових коштів в касі

. 1 Порядок ведення касових операцій

. 2 Обмеження зберігання готівкових коштів

. 3 Документальне оформлення операцій в касі

. Облік грошових коштів у касі

. 1 Відображення грошових коштів у касі на бухгалтерських рахунках

. Облік касових операцій

. 1 Ревізія грошових коштів у касі

. 2 Відповідальність за порушення касової дисципліни

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додаток 1. Відображення надходження готівки до каси

Додаток 2. Відображення вибуття готівки з каси

Додаток 3. Відображення виявленого надлишку чи недосдача за підсумками інвентаризації

готівковий грошовий облік каса

Введення


У ринковій економіці між організаціями і банками постійно відбуваються угоди з приводу перерозподілу, збереження грошових коштів. Всілякі розрахунки, що виникають між організаціями, також ведуться за допомогою грошових коштів. З їх допомогою завершується перетворення грошової форми виділених коштів у виробничі запаси, отримання грошової виручки і укладеного в ній чистого доходу. Таким чином, грошові розрахунки виступають найважливішим фактором забезпечення кругообігу коштів, а їх своєчасне завершення служить необхідною умовою процесу виробництва.

Рух готівки відбувається за допомогою касових операцій. В умовах ринкової економіки слід виходити з принципу, що вміле використання грошових коштів може приносити підприємству додатковий дохід, і, отже, необхідно постійно думати про раціональному вкладанні тимчасово вільних грошових коштів для отримання додаткового прибутку.

Важливу роль грошових коштів у забезпеченні фінансово - господарської діяльності обумовлює необхідність організації безперервного та своєчасного обліку грошових коштів і операції з їх руху; контролю наявності, збереження та цільового використання грошових коштів та грошових документів. Для цього всі підприємства незалежно від форми власності зобов'язані зберігати свої грошові кошти в установах банків на розрахункових рахунках. Для поточних розрахунків кожна організація може постійно мати готівкові кошти на своїй території. У зв'язку з цим керівник підприємства організовує касу. Касові операції займають одне з центральних місць у діяльності організації. Потреба в готівці виникає постійно і пов'язана з виплатою заробітної плати, допомог, коштів на відрядження та господарські витрати, оплату послуг готівкою і т.п. У той же час в касу щодня можуть надходити платежі готівкою за надані послуги, в погашення боргу працівниками, надходження з розрахункового рахунку та ін.

Кожне підприємство зберігає залишок грошових коштів у касі, але не більше ліміту, встановленого підприємством.

Мета написання роботи полягає у вивченні обліку грошових коштів в касі, його документальне оформлення.

У зв'язку з поставленою метою курсової роботи, виділяються наступні завдання:

вивчити нормативні документи та навчальну літературу з даної теми;

вивчити уніфіковані форми документів і документальне оформлення обліку грошових коштів в касі;

проаналізувати організацію ведення обліку грошових коштів в касі.

За останні роки в бухгалтерському обліку відбулися істотні зміни, пов'язані з продовженням його реформування з урахуванням прийнятих законодавчих та нормативних документів.


Глава 1. Характеристика обліку грошових коштів в касі


1.1 Порядок ведення касових операцій


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка програми аудиту обліку готівкових грошових коштів в касі і грошови ...
  • Реферат на тему: Організація обліку грошових коштів в касі організації на прикладі ЗАТ &Коло ...
  • Реферат на тему: Документальне оформлення та облік грошових коштів у касі
  • Реферат на тему: Аудит обліку руху та збереження грошових коштів та грошових документів
  • Реферат на тему: Аудит грошових коштів в касі