Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Предмет бухгалтерського обліку. Майно і зобов'язання підприємства

Реферат Предмет бухгалтерського обліку. Майно і зобов'язання підприємства

Федеральне державне бюджетне освітня установа вища освітня установа МГАУ ім. В. П. Горячкина

Інженерно-економічний факультет

Кафедра Фінанси, облік і діагностика підприємства

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни Бухгалтерський облік і аналіз

на тему: Предмет бухгалтерського обліку. Майно і зобов'язання підприємства
Виконала студентка

21-М-ек групи

Асташкін Е. Н.

Варіант 21

Перевірила Зубкова О.В.

Москва +2014

Зміст


Анотація

Введення

1. Предмет бухгалтерського обліку та його об'єкти

.1 Види вимірювань і оцінок, що застосовуються в бухгалтерському обліку

1.2 Методи бухгалтерського обліку

. Інвентаризація майна, капіталу та зобов'язання підприємства

3. Розрахункова частина

.1 Виписка з статуту

.2 Виписка з облікової політики організації

.3 Виписка з журналу обліку господарських операції за грудень

3.4 Журнали-ордери і відомості аналітичного обліку

.5 Оборотно-сальдова відомість

. Аналіз бухгалтерської звітності

Висновок

Список літератури

бухгалтерський інвентаризація облік відомість

Анотація


Курсовий проект на тему: Предмет бухгалтерського обліку. Майно і зобов'язання підприємства виконаний з дисципліни: Бухгалтерський облік і звітність raquo ;. Курсовий проект складається з вступу, двох розділів, висновків та списку літератури.

Розрахункова частина виконана на прикладі ВАТ Техсервіс raquo ;. Бухгалтерський баланс організації, а також звіт про фінансові результати звітного 2013 складені на основі наступних документів: витяг із статуту організації, виписка з облікової політики організації, виписка з журналу обліку господарських операцій за грудень звітного року, журнали-ордери і відомості до журналів-ордерів за січень-листопад 2013 року.

У другому розділі курсового проекту виконаний вертикальний і горизонтальний аналіз бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати.

На закінчення представлені висновки за результатами діяльності ВАТ Техсервіс .

При виконанні курсового проекту були використані наступні джерела: нормативні акти, навчальна, наукова та інша література, джерела інтернету.

У додатку до курсового проекту - бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати.

Обсяг виконаної роботи - 61 сторінки, включаючи 13 таблиць і додаток.


Введення


Будь-яке явище, яке може бути об'єктивно виражено у вартісній оцінці і необхідно для управління організацією, є об'єктом бухгалтерського обліку. Будь-яка організація, що працює відокремлено від інших, повинна володіти певним майном (комплексом господарських засобів), яке називають активами організації.

Майно надходить з різних джерел і на різний період часу. Існують два типи джерел - власний капітал та зобов'язання організації. Власний капітал та зобов'язання називають пасивами організації. Природно, що активи і пасиви організації є характеристиками одного і того ж майна - сума активів і пасивів збігається. Крім того, будь-яке явище, що приводить до зміни активів або пасивів організації також має враховуватися в бухгалтерському обліку.

Таким чином, об'єктом бухгалтерського обліку є активи, пасиви організації та господарські операції, здійснювані в процесі фінансово-господарської діяльності. Під господарською операцією розуміють будь-яке явище, що приводить до зміни складу активів або пасивів організації.

Предметом бухгалтерського обліку є упорядкована і регламентована інформаційна система, що відображає сукупність майна по складу і розміщення, за джерелами їх утворення, господарські операції та фінансові результати діяльності підприємства в грошовому вираженні.


1. Предмет бухгалтерського обліку та його об'єкти


Бухгалтерський облік являє собою упорядковану систему збору, реєстрації та узагальнення інформації в грошовому вираженні про майно, зобов'язання організацій і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

Предметом бухгалтерського обліку є господарська діяльність підприємства.

Об'єкти бухгалтерського обліку - це майно організацій, їх капітал, зобов'язання, доходи, витрат...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з і ...
  • Реферат на тему: Розкриття у фінансовій звітності інформації про податкові зобов'язання ...
  • Реферат на тему: Зобов'язання підприємства, что відображаються в бухгалтерському обліку
  • Реферат на тему: План Рахунків бухгалтерського обліку - основа системи організації обліку
  • Реферат на тему: Призначення і зміст облікової політики для цілей ведення бухгалтерського об ...