Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » &Вічний образ& Гамлета і його інтерпретацію в контексті російської поезії срібного століття

Реферат &Вічний образ& Гамлета і його інтерпретацію в контексті російської поезії срібного століття

ВСТУП


До початку XXI століття історія літератури має основні ознаки науки: визначено предмет вивчення - світовий літературний процес; сформувалися наукові методи дослідження - порівняльно-історичний, типологічний, системно-структурний, міфологічний, психоаналітичний, історико-функціональний, історико-теоретичний та ін .; вироблені ключові категорії аналізу літературного процесу - напрямок, течія, художній метод, жанр і система жанрів, стиль та ін.

Сучасне шекспірознавство - зразок саме такого розуміння історії літератури. Але, певною мірою, сама історія літератури в чому набула такого вигляду під впливом шекспірознавства - одного з найбільш динамічно розвивалися своїх розділів.

Причому становленню вітчизняного шекспірознавства певною мірою заважав затвердився культ Шекспіра (особливо романтичне тлумачення творчості великого драматурга), і першим шекспірознавець у власному розумінні слова доводилося долати наслідки цього культу.

У другій половині XIX - початку ХХ століття з'являються дуже цінні монографічні роботи про Шекспіра. З них особливо виділяються праці Н.І. Стороженко, якого нерідко визнають батьком російського академічного шекспірознавства [Корнілова 1967]. Значна діяльність С. А. Венгерова по підготовці публікації повного зібрання творів Шекспіра, що вийшов у видавництві Брокгауз - Ефрон.

Серед досягнень вітчизняної науки слід зазначити виникнення шекспірівського театрознавства («Драма і театр епохи Шекспіра» В. К. Мюллера), вихід у світ перших радянських монографій про Шекспіра, психологічне дослідження творів Шекспіра («Психологія мистецтва» Л. С. Виготського), дослідження мови та стилю Шекспіра (праці М. М. Морозова). Популяризації Шекспіра і досягнень шекспироведов присвячені численні праці А. А. Аникста.

Одне з вищих досягнень вітчизняного шекспірознавства - книга Л. Є. Пінського «Шекспір: початки драматургії» [Пінський 1971], в якій запропонована концепція «магістральних сюжетів». Театральна доля шекспірівського спадщини Незліченні монографії, дисертації, статті про Шекспіра продовжують з'являтися і в останні десятиліття.

Приклад розвитку шекспірознавства, при тому що ми назвали лише деякі роботи, показує, що наші наукові уявлення про літературу формуються завдяки дослідницької діяльності величезного числа філологів, істориків культури, які, у свою чергу, знаходять опору у висловлюваннях видатних письменників, мислителів, цінителів словесного мистецтва.

Помітною подією стала поява збірок «Шекспір ??у світовій літературі», «Шекспір ??і російська культура», робіт Ю.Д. Левіна, Ю.Ф. Шведова, В.П. Комарової.

Значущі спостереження М.П. Алексєєва, А.А. Смирнова, Р.М. Самаріна, А.А. Елистратовой, Б. І. Пурішева, Б. Г. Реизова, Н. П. Михальської, М. В. і Д. М. Урнов, інших видних філологів. З шекспироведов сьогоднішнього дня виділяються А. В. Бартошевич, І.О. Шайтанів, Е. Н. Черноземова. Цінними представляються численні публікації І.С. Приходько і її діяльність на посту відповідального секретаря Шекспірівської комісії РАН.

З'явилася велика кількість докторських і кандидатських дисертацій.

З 1977 р видавництво «Наука» почало випускати збірники Шекспірівської комісії Наукової ради з історії світової культури АН СРСР (нині РАН) «Шекспірівські читання», в яких публікуються ґрунтовні статті вітчизняних шекспироведов.

Проходять шекспірівські конференції, постійні семінари (один з найновіших прикладів - науковий семінар «Шекспірівські штудії» в Інституті гуманітарних досліджень Московського гуманітарного університету). У жовтні 2006 р Шекспірівська комісія РАН провела чергову міжнародну конференцію «Шекспірівські читання» під головуванням А. В. Бартошевича.

Гамлет давно визнаний вічним образом світової культури. У галереї вічних образів принц Датський займає одне з чільних місць. Незважаючи на те, що поняття «вічні образи» отримало широке використання у філософській та естетичній критиці, воно недостатньо чітко визначено. Внеском у теорію вічних образів може стати розгляд різних аспектів образу Гамлета в трагедії У. Шекспіра, його інтерпретацій у західній і російської культурних традиціях, його ролі в становленні такого феномена вітчизняної культури, як «російський Шекспір».

Трагедія «Гамлет» стала не тільки близькому для російського читача, літературних і театральних критиків, акторів і режисерів, але набула значення текстопорождающего художнього твору, а саме ім'я принца стало прозивним. Вічний образ сумнівається Гамлета надихнув цілу низку російських письменників, які, так чи інакше, використовували риси його характеру у своїх літературних творах і типах. Гамлет цікавив А. С. Пушкіна, хвилював ...


сторінка 1 з 30 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Аналіз трагедії В. Шекспіра &Гамлет&
  • Реферат на тему: Тема Месть у трагедії В. Шекспіра &Гамлет&
  • Реферат на тему: Історія англо-російського перекладу на прикладі трагедії Шекспіра &Юлій Цез ...
  • Реферат на тему: Образ Клеопатри в творах Шекспіра і Шоу
  • Реферат на тему: Система персонажів в трагедії Шекспіра