Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Удосконалення системи управління персоналом в організації

Реферат Удосконалення системи управління персоналом в організації

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне державне бюджетне

освітня установа

ВИЩОЇ ОСВІТИ

«ІЖЕВСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ»

ФАКУЛЬТЕТ неперервної професійної освіти

Контрольна робота

з дисципліни: «Менеджмент»Перевірила: Некрасова Е.А.Зміст


1. Системний підхід в управлінні

. Удосконалення системи управління персоналом в організації

. Управління виробництвом в господарюючих суб'єктах

. Оцінка стану та вдосконалення системи (процесу) управління конфліктами в сільськогосподарській організації (або в будь-якій службі, відділі) на прикладі ВАТ «МСС-Урал»

. Оцінка ефективності та розробка пропозицій щодо вдосконалення виробничої, організаційної та управлінської структур організації на прикладі ВАТ «Агропромтранс»

. Література1. Системний підхід в управлінні


Системний підхід - комплексне вивчення явища або процесу як єдиного цілого з позицій системного аналізу, т. е. уточнення складної проблеми і її структуризація в серію завдань, що вирішуються за допомогою економіко-математичних методів lt; # justify gt; Система (грец.) - це об'єкти, що володіють цілісністю і складаються з взаємодіючих між собою і навколишнім середовищем частин та елементів для досягнення певної мети.

Застосування системного підходу підвищує ефективність організації та управління складними системами, до яких відноситься і комерційна діяльність.

Основні ознаки і принципи системного підходу розглядаються в ряді робіт як зарубіжних вчених (J1. фон Берталанфі, Р. Джонсон, ф. Каст, Р. Розенцвейг, Дж. Гіг), так і вітчизняних (А. Богданов, А. Берг, В. Афанасьєв, М. Сегре, Е. Мінько).

Загальна теорія систем, створена А. А. Богдановим (1873- 1928) і продовжена австрійським ученим Л. фон Берталанфі (1901 - 1972), виділяє основні аспекти, ознаки і принципи системного підходу, які дозволяють охарактеризувати об'єкт як системне явище.

Системний підхід виконує як би евристичні функції (еврика грец. відкриваю, відшукую - слово, що виражає радість, задоволення).

Його позитивна роль зводиться до того, що:

§ поняття і принципи системного підходу дозволяють виявити більше реальних можливостей, ніж зазначено в традиційних методах;

§ крім того, для виявлення найбільш повних зв'язків і пошуку конкретних елементів цілісності системний підхід дозволяє знайти нове пояснення в порівнянні з традиційними методами;

§ складні об'єкти мають безліч варіантів членування, і типи зв'язків між елементами можуть бути різні. Системний підхід дозволяє визначити критерій вибору адекватного варіанту членування, з урахуванням одиниці аналізу.

З появою нових наукових і прикладних задач виявляється недостатність традиційних підходів для вирішення таких нових завдань, виявляється недостатність методів пояснення, тому принципи системного підходу допомагають по-новому підходити до предмету вивчення.

Характерними рисами розвитку соціально-економічних систем є:

§ інтеграція наукових знань, зростання числа міждисциплінарних проблем;

§ комплексність проблем і необхідність їх вивчення в єдності технічних, економічних, соціальних, психологічних, управлінських та інших аспектів;

§ ускладнення розв'язуваних проблем і об'єктів;

§ зростання числа зв'язків між об'єктами;

§ динамічність змінюються ситуацій;

§ дефіцитність ресурсів;

§ підвищення рівня стандартизації й автоматизації елементів виробничих і управлінських процесів;

§ глобалізація конкуренції, виробництва, кооперації, стандартизації і т.д .;

§ посилення ролі людського фактора в управлінні та ін.

Перераховані риси викликають неминучість застосування системного підходу, оскільки, на наш погляд, тільки на його основі можна забезпечити якість управлінських рішень.

Системний підхід - це методологія дослідження об'єктів як систем.

Система утворюється двома складовими:

§ зовнішнім оточенням, що включає в себе вхід і вихід системи, зв'язок із зовнішнім середовищем і зворотни...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Системний підхід в управлінні: поняття, ознаки, область застосування
  • Реферат на тему: ! Застосування системного підходу та системного аналізу в Юридичним дослідж ...
  • Реферат на тему: Системний підхід в управлінні
  • Реферат на тему: Системний підхід в управлінні
  • Реферат на тему: Системний психологічний підхід в управлінні