Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Проблематика та художні особливості повісті А.П. Чехова &Чорний монах&

Реферат Проблематика та художні особливості повісті А.П. Чехова &Чорний монах&

Зміст


Введення

Глава 1. Повість Чорний монах в контексті творчості А.П. Чехова та епохи

1.1 Витоки задуму повісті

1.2 Чорний монах в оцінці сучасників та інтерпретації нащадків

Глава 2. Система мотивів повісті Чорний монах

2.1 Мотив як теоретико-літературне поняття

2.2 Комплекс біблійних мотивів повісті Чорний монах

2.3 Філософські мотиви повісті

Висновок

Список використаних джерел та літератури


Введення


Вивчення творчості А.П. Чехова має багату традицію: фахівцями різноаспектній розглядалися тематика, образна система, поетика, традиції і новаторство, особливості стилю та ін. Особливості творчості письменника.

Інновації А.П. Чехова в літературі відбилися на творчості наступних поколінь письменників. Характерною рисою А.П. Чехова став принципова відмова від висновку, преподносимого читачеві, який притаманний, наприклад, творчості Л.Н. Толстого. А.П. Чехов, для того щоб уникнути нав'язування своєї позиції читачеві використовує відкритий фінал у творі, який дозволяє представити розв'язку в різноманітті варіантів. Відмова від виводу і відкритий фінал стають основою для неоднозначності інтерпретацій творів.

Однією з причин інновацій у творчості А.П. Чехова стає захоплення душевної діалектикою, у тому числі і певними душевними аномаліями ( Палата № 6 raquo ;, Припадок raquo ;, Чорний монах ) і, як наслідок, переконаністю в постійному русі душі, неможливості зупинки, а значить, і кінцевого фіналу.

Методологічною базою дипломного дослідження стали роботи Д.П. Аверіна (особливості стилю А.П. Чехова), В.П. Альбова (розвиток творчості А.П. Чехова), Е.А. Бальбурова (поняття мотиву), С.Н. Булгакова (філософський підхід до аналізу творчості А.П. Чехова), Г.А. Бялого (творчість А.П. Чехова в контексті літератури XIX ст.), Г.М. Валієвої (особливості жанру в повісті Чорний монах ), В.А. Вікторовича (поняття мотиву), Л.С. Виготського (психологія мистецтва), Б.М. Гаспарова (поняття лейтмотиву) та ін.

Творчість А.П. Чехова і, зокрема, повість Чорний монах raquo ;, не раз ставали предметами дослідження. Вже безпосередньо після написання твору критики висували протилежні оцінки від визнання чергового геніального творіння до слів про порушення вироблених Чеховим традицій творчого стилю.

Питаннями чеховської творчості і місця розглянутої повісті в ньому займалися: М.І. Френкель ( Загадки Чорного ченця А.П. Чехова), С. Трухтін (О повісті Чорний монах), І.М. Сухих ( Чорний монах raquo ;: проблема ієрархічного мислення), А.М. Скабичевский ( Чорний монах raquo ;, розповідь Ант. Чехова), М.Л. Семенова (Про поетику Чорного ченця ), В.Т. Романенко ( Чорний монах А.П. Чехова і його критики), Є. Сахарова ( Чорний монах А.П. Чехова і Помилка М. Горького), М. Рев (Специфіка новелліческого мистецтва А. П. Чехова), Р. Мелік-Саркісян (діалог чорного ченця), В.Я. Лінков (Загадковий Чорний монах ), Є.І. Куликова (Про ідейному сенсі і полемічної спрямованості повісті Чехова Чорний монах), А.М. Кузнєцов (Дивний випадок в житті і творчості А.П. Чехова: досвід антропологічної інтерпретації розповіді Чорний монах ), Т.В. Грудкина (Двойничество як організуючий фактор поетики повісті А.? П. Чехова Чорний монах" ), С. Воложин (Чехов. Чорний монах. Художній зміст) та ін. Як можна бачити, дослідники розглядали питання творчості Чехова і його твори різноаспектній.

Об'єкт вивчення в дипломній роботі - проблематика та художні особливості повісті Чорний монах raquo ;.

Предмет - мотивная структура твору.

Мета дипломної роботи - визначити мотівний тезаурус повісті А.П. Чехова Чорний монах і запропонувати свою інтерпретацію твору.

Поставлена ??мета вимагає вирішення наступних завдань :

) співвіднести авторський задум і найбільш типові трактування повісті Чорний монах raquo ;;

) проаналізувати Мотівное структуру повісті;

) визначити проблемне поле повісті.

Застосовувалися культурно-історичний, порівняльно-порівняльний і біографічний методи .

Структура: дипломна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, бібліографічного списку.

Глава 1. Повість Чорний монах в контексті творчості А.П. Чехова та епохи


1.1 Витоки задуму повісті <...


сторінка 1 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підтекст як спосіб втілення авторського задуму у творчості А.П. Чехова
  • Реферат на тему: Психологізм у творчості Л.М. Толстого і А.П. Чехова
  • Реферат на тему: Порівняльний аналіз творчості А.П. Чехова і І.І. Левітана
  • Реферат на тему: Тема хвороби і безумства у творчості А.П. Чехова
  • Реферат на тему: Прийоми використання фразеологічних зворотів у творчості Чехова