Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Новые рефераты » Ринок праці та його роль у формуванні кадрового потенціалу організації

Реферат Ринок праці та його роль у формуванні кадрового потенціалу організації

Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів з нових напрямків розвитку техніки, технології та економіки БНТУ

Кафедра НМіТ
Реферат

Ринок праці та його роль у формуванні кадрового потенціалу організації
Виконала учнівська

групи 41313 Пустовойтова Ю.Н.

Керівник Мачихина Е.В.


Мінськ +2014


Зміст


Введення

. Поняття і види ринку праці

. Поняття про кадровий потенціал

. Роль ринку праці в формуванні кадрового потенціалу організації

Висновок

Список використаних джерел

ринок праця кадровий робочий


Введення


Ринок праці є базовий елемент ринкової економіки. У його рамках реалізуються процеси купівлі-продажу найважливішого чинника виробництва робочої сили. Саме він визначає ефективність використання праці найманих працівників. Відносини у сфері праці є основоположними в економічній системі будь-якої країни, що обумовлено величезною роллю праці в житті, як окремої людини, так і суспільства в цілому.

Перехід до ринкової економіки неминучим чином спричинив за собою необхідність ринку праці та робочої сили. Практично немислима економіка, в якій ринкові відносини поширені на всі матеріально-речові, фінансові, інформаційні фактори виробництва, але не зачіпають найактивніший чинник - працю. У такій економіці її частини були б несумісні між собою в тому сенсі, що неможливо узгодити, з'єднати воєдино і забезпечити ефективне функціонування елементів економічної системи, що базуються на принципово різних типах виробничих відносин.

Існування ринку праці пов'язане з наявністю дуже важливою соціальною проблемою - безробіття. Безробіття характеризує такий стан суспільства, коли частина здатних і охочих трудитися за наймом людей не можуть знайти собі роботу за фахом або взагалі працевлаштуватися.

Проблема зайнятості одна з найважливіших, що характеризують загальний стан макроекономіки, що дають уявлення про її ефективність. Кожна економічна система прагне до збільшення суспільного продукту з метою більш повного задоволення зростаючих потреб населення. Найважливішим чинником, що сприяє досягненню цього, є високий рівень зайнятості. При недостатньо повному використанні ресурсів робочої сили, з одного боку, система може не досягти кордонів своїх виробничих можливостей, з іншого безробіття завдає серйозної шкоди людям, які не мають можливості докладання своїх здібностей та вміння в найбільш близьких їм сферах діяльності, позбавляє їх джерела доходів для підтримки життєдіяльності.1. Поняття і види ринку праці


Ринок праці - особлива економічна категорія, що охоплює оплачувану зайнятість, до якої відносяться претендують на робоче місце і всі зайняті, крім учнів і самостійних (домашніх) працівників, провідних натуральне господарство. Зайнятість останніх реалізується поза ринком праці. Як економічна категорія ринок праці являє собою складну систему відносин з приводу обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили, і розміщення працівників у системі суспільного поділу праці за законами товарного виробництва і обігу. Ринок праці у вузькому розумінні розглядається як один з механізмів узгодження попиту на робочі руки з боку роботодавців та пропозиції робочої сили з боку осіб, готових працювати за наймом. Інший можливий механізм узгодження - планове регулювання. Найважливішою категорією ринкової економіки є праця. Праця - найбільш складний в своєму використанні економічний ресурс. Як і будь-який інший ресурс, праця продається, купується і, природно, має ціну, яка відображає особливості і стан ринку праці, співвідношення на ньому попиту та пропозиції.

Людина як суб'єкт ринку праці зацікавлений вигідніше продати свою робочу силу, що стимулює підвищення професіоналізму, створює потужну мотивацію працівника до руху за кращі умови праці. Іншим стимулом зростання професійних якостей робочої сили та прояви потенційних здібностей до праці служить конкуренція, обумовлена ??наявністю на ринку праці вільної робочої сили. Ринок праці впливає і на роботодавців: з'являється економічна змагальність їх між собою за залучення кращих працівників.

У ході найму працівників з урахуванням співвідношення попиту на робочу силу та наявного її пропо...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Ринок праці як соціальне середовище розподілу та обміну робочої сили
  • Реферат на тему: Ринок праці як соціальне середовище розподілу та обміну робочої сили
  • Реферат на тему: Ринок праці: рівновага ринку праці
  • Реферат на тему: Вплив якості робочої сили на продуктивність праці
  • Реферат на тему: Особливості Російського ринку праці. Вітчизняний і зарубіжний досвід регул ...