Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в ТОВ &Прибережне& Кунашакський район Челябінської області

Реферат Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в ТОВ &Прибережне& Кунашакський район Челябінської області

Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні аспекти проведення аналізу основних фондів

. 1 Методика проведення аналізу складу, структури і динаміки основних фондів

. 2 Методика проведення аналізу руху основних фондів

. 3 Методика проведення аналізу інтенсивності та ефективності використання основних фондів

. 4 Методика проведення факторного аналізу фондовіддачі

. 5 Методика розрахунку резервів та шляхи підвищення ефективності використання основних фондів

Глава 2. Аналіз основних фондів ТОВ ??laquo; Прибережне Кунашакський район Челябінської області

. 1 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства

. 2 Аналіз складу, структури і динаміки основних фондів підприємства

. 3 Аналіз руху основних фондів підприємства

. 4 Аналіз інтенсивності та ефективності використання основних фондів підприємства

. 5 Методика проведення факторного аналізу фондовіддачі

Глава 3. Розрахунок резервів та шляхи підвищення ефективності використання основних фондів в ТОВ ??laquo; Прибережне Кунашакський район Челябінської області

Висновок

Список використаних джерел та літератури

виробничий фонд підприємство кошти

Введення


Рішення завдання ефективного використання основних фондів означає збільшення виробництва необхідної суспільству продукції, підвищення віддачі створеного виробничого потенціалу і більш повне задоволення потреб населення, поліпшення балансу обладнання, зниження собівартості продукції, зростання рентабельності виробництва, нагромаджень підприємства.

Більш повне використання основних фондів призводить до зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей при зміні обсягу виробництва, а, отже, до кращого використання прибутку підприємства.

Ефективне використання основних фондів означає також прискорення їх оборотності, що значною мірою сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорення темпів оновлення основних фондів. Воно тісно пов'язане і з іншого ключовим завданням сучасного періоду економічної реформи - підвищенням якості продукції, що випускається, бо в умовах ринкової конкуренції швидше реалізується і користується великим попитом високоякісна продукція.

У зв'язку з цим аналіз забезпеченості підприємств основними фондами і пошук резервів підвищення ефективності їх використання має велике значення.

Метою курсової роботи є підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в ТОВ ??laquo; Прибережне Кунашакський район Челябінської області.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

) вивчити теоретичні аспекти проведення аналізу основних фондів;

) вивчити коротку організаційно-економічну характеристику підприємства;

) визначити забезпеченість підприємства і його структурних підрозділів основними виробничими фондами і рівень їх використання по узагальнюючих і приватним показниками;

) встановити причини зміни їх рівня;

) розрахувати вплив використання основних фондів на обсяг виробництва продукції та інші показники;

) виявити резерви підвищення ефективності використання основних засобів.

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є ТОВ ??laquo; Прибережне Кунашакський район Челябінської області.

В якості предмета виступають економічні результати діяльності підприємства.

При виконанні роботи були використані методи ланцюгової підстановки, балансовий ув'язки і індексний метод.

Джерелами даних для аналізу є форма №1 Баланс підприємства, форма №5 Додаток до балансу підприємства розділ Основні засоби laquo ;, форма №11 Звіт про наявність та рух основних засобів laquo ;, Баланс виробничої потужності, дані про переоцінку основних засобів підприємства ТОВ ??raquo; Прибережне" Кунашакський район Челябінської області.


Глава 1. Теоретичні аспекти проведення аналізу основних фондів


. 1 Методика проведення аналізу складу, структури і динаміки основних фондів


Одним з найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва продукції на підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількісному асортименті та більш повн...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Шляхи Підвищення ефектівності Використання основних виробничих фондів ПІДПР ...
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на пі ...
  • Реферат на тему: Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів на підприємствах