Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

Реферат Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

«Вологодський державний технічний університет»

Кафедра економіки та менеджменту

Курсова робота

Дисципліна: «Основи наукових досліджень»

Найменування теми: «Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів»


Зміст


Введення

. Теоретичні основи основних виробничих фондів

.1 Сутність основних виробничих фондів

.2 Класифікація основних виробничих фондів і структура

.3 Методи оцінки та нарахування амортизації основних фондів

. Аналіз ефективності використання основних виробничих фондів

.1 Завдання і методи аналізу використання основних виробничих фондів

.2 Аналіз складу, руху і стану основних засобів

.3 Аналіз показників ефективності використання основних виробничих фондів

2.4 Аналіз результатів соціологічного дослідження

3. Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів

.1 Поліпшення структури основних фондів

.2 Екстенсивні чинники поліпшення використання основних фондів

.3 Інтенсивні чинники поліпшення використання основних фондів

Висновок

Список використаних джерел


Введення


Основні виробничі фонди беруть участь у процесі виробництва і є самою головною основою діяльності будь-якого підприємства. Вони являють собою найбільш дорогу частину засобів виробництва і обслуговують велику кількість виробничих циклів протягом тривалого періоду часу, тому їх стан та ефективне використання прямо впливає на кінцеві результати господарської діяльності підприємств.

Однією з головних завдань кожного сучасного підприємства є підвищення ефективності та якості суспільного виробництва, а також значне збільшення віддачі капітальних вкладень і основних фондів, які є матеріальною базою виробництва і найважливішою складовою частиною продуктивних сил всієї країни в цілому. Слід зазначити, що основні фонди, беручи участь у процесі виробництва тривалий час, поступово зношуються і переносять свою вартість частинами на виготовлену продукцію, виконувані роботи і послуги, зберігаючи при цьому натуральну форму. Ця особливість робить необхідним вивчення основних засобів організації з метою їх максимально ефективного використання.

Актуальність вивчення основних засобів зумовлена ??й тим, що в умовах ринкових відносин на перший план висуваються такі питання, як технічний рівень, якість, надійність продукції, що цілком залежить від якісного стану основних засобів підприємства та їх ефективного використання , тому як поліпшення якості засобів праці забезпечує основну частину зростання ефективності всього виробничого процесу.

Проблемі використання основних фондів в економічній літературі завжди приділялася велика увага. Питання, пов'язані з вивченням основних виробничих фондів, аналізом ефективності їх використання, знайшли своє відображення в наукових працях багатьох відомих вчених-економістів: О.В. Бабич, І.Е. Берзінь, Я.М. Блянкмана, О.І. Волкова, І.В. Сергєєв, В.К. Скляренко та ін. Результати робіт використані в процесі дослідження при обґрунтуванні теоретичних і методичних підходів до визначення ефективності використання основних фондів.

Метою даної курсової роботи є оцінка ефективності використання ОПФ, виявлення шляхів підвищення ефективності і використання основних виробничих фондів. Для цього можна виділити наступні завдання:

) виконати огляд теоретичних основ основних виробничих фондів;

) проаналізувати ефективність використання ОПФ;

) провести соціологічне опитування з теми дослідження;

) виявити основні шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів.

Об'єктом дослідження є промислові підприємства Російської Федерації. Предметом дослідження є ефективність використання основних виробничих фондів.

Наукова новизна дослідження полягає в розробці методологічних підходів до підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на промислових підприємствах в умовах обмеженості ресурсів, зношеності основних виробничих фондів, які перебувають у вдосконаленні обладнання, і застосування технології оцінки ефективності використання основних фондів.

Теоретичною та методологічною основою курсової роботи є праці вітчизняних і зарубіжних вчених у галузі економічної теорії та теорії управління, а також економіки і організації промислового виробництва, теорії статистики та статистики підприємств.

...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на пі ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в організац ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в ТОВ &Приб ...
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві
  • Реферат на тему: Стандарти якості на підприємстві. Оцінка економічної ефективності використ ...