Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Статьи » Розробка проекту впровадження нового виду продукції для розширення виробничої діяльності

Реферат Розробка проекту впровадження нового виду продукції для розширення виробничої діяльності

ЗМІСТ


Введення

. Аналіз стану діяльності ТОВ «Північ-Альянс» на регіональному ринку

. 1 Характеристика господарсько-економічної діяльності підприємства

. 2 Організаційно-економічні умови діяльності підприємства

. 3 Аналіз зовнішнього середовища підприємства

. 4 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства

. 5 Аналіз техніко-економічного рівня розвитку виробництва

на підприємстві

. 6 Розробка пропозицій щодо розвитку діяльності підприємства на

регіональному ринку

. Проект по впровадженню нового виду продукції

. 1 Позиціонування нової продукції на ринку і оцінка потенційної затребуваною на неї

. 2 Розрахунок необхідних ресурсів для забезпечення випуску нового виду продукції

. 3 Організація виробничого процесу з випуску нового виду продукції

. 4 Вибір цінової стратегії, розрахунок плану реалізації і збуту нової продукції

. 5 Розрахунок собівартості продукції

. 6 Розробка схеми фінансування проекту

. Техніко-економічне обгрунтування проекту з впровадження нового виду продукції в ТОВ «Північ-Альянс

. 1 Розробка фінансового плану з випуску нової продукції

. 2 Оцінка соціально-економічної ефективності проекту з впровадження нового виду продукції

Висновок

Список літератури

новий продукція цінової собівартість

ВСТУП


В умовах постійно мінливих запитів покупців, технологій і конкурентного оточення функціонуючі господарські суб'єкти безпосередньо залежать від того, наскільки успішно вони розробляють і впроваджують на ринок нову продукцію. Однак і після того, як нова продукція опиниться на ринку, вона не може бути надана сама собі. Необхідно застосовувати до них правильні стратегії в міру того, як вони проходять стадії свого життєвого циклу: народження, зростання, зрілість і поступове витіснення з ринку товарами, краще задовольняють споживчі потреби.

Компанія, яка розраховує тривалий час зберігати свій ринок і бути прибутковою, повинна постійно оновлювати пропозицію. Оновлення пропозиції включає різноманітні заходи щодо розробки нових товарів: вдосконалення існуючих товарів, створення нових і розширення асортименту торгових марок або збільшення їх числа.

Тому тема дипломної роботи «Розробка проекту впровадження нового виду продукції для розширення виробничої діяльності» є актуальною.

Для цього потрібно впроваджувати розроблені інвестиційні проекти. Реалізація в процесі інвестиційної діяльності високоефективних інвестиційних проектів є головною умовою прискорення економічного зростання. У кінцевому рахунку, ефективність інвестиційної діяльності та темпи економічного зростання в значній мірі визначаються досконалістю системи відбору інвестиційних проектів до реалізації, адаптацією її до існуючих і сменяющимся в часі умовам функціонування економіки. Рішення, що приймаються на основі інструментарію оцінки ефективності інвестиційних проектів, зачіпають не тільки інтереси фірм, а й національні інтереси, оскільки сукупність частих рішень зрештою формує вигляд і характеристики продуктивних сил країни. Проведена сьогодні політика і ті рішення, які приймаються, закладають майбутнє російської економіки на 10-15 років вперед. Від того, з якою ефективністю спрацюємо зараз, залежать позиції нашої економіки в світі, і зокрема те, чи зможе Росія стати до 2020р. одним з лідерів світового процесу та інноваційно - економічного розвитку, країною з привабливим способом життя і високою конкурентоспроможністю.

Мета дипломної роботи - розробити та передбачити можливості створення нового товару на підприємстві і визначити соціальну та економічну ефективність інвестиційного проекту.

Для здійснення даної мети необхідно виконання наступних завдань:

вивчення фінансово-економічної діяльності підприємства;

дослідження умов функціонування підприємства та впливу зовнішнього середовища на його діяльність;

розробка позиціонування нової продукції на ринку;

розробка виробничого плану і розрахунок собівартості продукції;

економічна оцінка ефективності проекту з впровадження нової продукції на ринок.

Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «Північ-Альянс», основним видом діяльності я...


сторінка 1 з 24 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розробка проекту з створеня нового виду ПРОДУКЦІЇ на базі АТЗТ "Сумськ ...
  • Реферат на тему: Організація ділянки з виготовлення нового виду продукції на металургійному ...
  • Реферат на тему: Розробка проекту заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції п ...
  • Реферат на тему: Розрахунок ефективності випуску нової продукції
  • Реферат на тему: Аналіз господарської діяльності підприємства з випуску певної продукції про ...