Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Загальні положення про рішення арбітражного суду

Реферат Загальні положення про рішення арбітражного суду

План


Введення

. Загальні положення про рішення арбітражного суду

.1 Рішення арбітражного суду: поняття, сутність, значення, основні риси

.2 Вимоги, що пред'являються до судового рішення

. Процесуальна характеристика рішення арбітражного суду

.1 Ухвалення, оголошення та оскарження рішень арбітражного суду. Законна сила судового рішення

.2 Склад рішення арбітражного суду. Види судових рішень та їх особливості

.3 Недоліки рішень арбітражних судів та способи їх виправлення

Висновок

Список використаної літератури


Введення

арбітражний суд законний

Дії суду в арбітражному процесі різні за змістом: одні спрямовані на організацію процесу, інші - на керівництво його ходом і, нарешті, треті - на закінчення процесу, серед яких головним є рішення суду по суті спору. Різні за змістом та значенням, всі вони однакові за своєю природою. Тому питання про природу акту рішення є складовою запитання про діяльність суду в процесі розгляду і вирішення справи.

Відповідно до частини 1 статті 15 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації: «Арбітражний суд приймає судові акти у формі рішення, постанови, ухвали». Виходячи з положень частини 2 цієї ж статті: рішення - це судовий акт, що приймається арбітражним судом першої інстанції при розгляді справи по суті.

Даний судовий акт має для процесу першорядну значимість, оскільки саме він повною мірою регулює конкретні спірні правовідносини. Рішення арбітражного суду як процесуальний інструмент захисту конкретного права і охоронюваного законом інтересу носить універсальний характер. Арбітражними судами по першій інстанції розглядаються не тільки справи позовного провадження. Розгляд справ, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин, справ окремого провадження, якщо вони дозволені по суті, також закінчується винесенням рішення.

Цій темі в теорії приділено достатньо велику увагу. При роботі над представленій курсовій нами були зустрінуті досить цікаві монографії та наукові статті. Найцікавішими з них, на наш погляд, є монографія М.А. Гурвича «Судове рішення. Теоретичні проблеми »та наукові статті С.К. Загайнова «Про вимогах, пропонованих до судового рішення в цивільному та арбітражному процесі» і А.А. Князєва «До питання про момент вступу рішення в законну силу».


1. Загальні положення про рішення арбітражного суду


. 1 Рішення арбітражного суду: поняття, сутність, значення, основні риси


Як вже було зазначено у вступі, рішення арбітражного суду є одним з видів судових актів і приймається тільки судом першої інстанції при вирішенні спору по суті. Таке визначення досліджуваного терміна можна зустріти в Арбітражному процесуальному кодексі. У теорії ж найбільш повним, на наш погляд, є визначення, вказане в підручнику під редакцією М.К. Треушникова: рішення арбітражного суду - судовий акт, що приймається арбітражним судом першої інстанції при розгляді та вирішенні по суті справ з економічних спорів та інших справ, пов'язаних із здійсненням підприємницької та іншої економічної діяльності, і яким здійснюється захист порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів учасників спірногоправовідносини.

Аналізуючи думки різних вчених-процесуалістів, ми зіткнулися з тим, що загальне розуміння терміна «судове рішення» сходиться у більшості з них, але багато теоретиків по-різному розставляють акценти. Зокрема, Л.В. Левшин визначав судове рішення як «засноване на конкретній правовій нормі припис певної поведінки конкретним учасникам спірного правовідносини». П.Я. Трубників ж бачив сутність рішення у владному підтвердженні судом спірного права.

Цікавим здалося думку Н.А. Чечина, яка розглядала судове рішення як акт, що поєднує в собі два начала - констатацінное і імперативне. Констатаціонний момент - підтвердження в рішенні наявності або відсутності матеріального правовідносини, тоді як імперативна складова даного судового акта являє собою саме припис суду від імені держави щодо прав та обов'язків конкретних осіб.

Говорячи про вирішення арбітражного суду, не можна також не торкнутися його предмет. М.А. Гурвич у своїй роботі «Судове рішення. Теоретичні проблеми »вказував, що предметом судового рішення є те конкретне правовідношення, суперечка про який суд дозволив. Ним визначається і фактичний матеріал, юридично обгрунтовує рішення.

Сутність і предмет даного судового акта, в кінцевому рахунку, обґрунтовують його значення. Значення рішення арбітражного суду виявляється в наступному:

) даний судовий акт припиняє спір пр...


сторінка 1 з 8 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Акти суду першої інстанції. Виконання судового рішення
  • Реферат на тему: Рішення конституційного суду як самостійний джерело права
  • Реферат на тему: Проблема об'єднання Вищого Арбітражного суду Російської Федерації і Вер ...
  • Реферат на тему: Діяльність спортивного арбітражного суду
  • Реферат на тему: Діяльність Арбітражного суду Республіки Башкортостан