Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Встановлення закону розподілу часу безвідмовної роботи системи за відомими законами розподілу елементів

Реферат Встановлення закону розподілу часу безвідмовної роботи системи за відомими законами розподілу елементів
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Встановлення закону розподілу часу безвідмовної роботи системи за відомими законами розподілу елементів

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ


Технічна система S складається з трьох елементів схеми, з'єднання яких наведені в варіантах завдань на курсову роботу . Часи безвідмовної роботи Х 1 , Х 2 , Х 3 елементів системи є безперервними випадковими величинами з відомими законами розподілу ймовірностей. Зовнішня Середа Е впливає на роботу систем вигляді випадкової величини V з відомим дискретним розподілом ймовірностей.

Потрібно оцінити надійність системи S методом статистичного моделювання на ЕОМ з наступною обробкою результатів експерименту.


ЗМІСТ


Введення

. Розробка алгоритму статистичного моделювання

. Статистична обробка даних

. 1 Обчислення основних характеристик вибірки

. 2 Формування статистичного ряду і графічне представлення даних

. 3 Підбір підходящого закону розподілу ймовірностей

. Визначення характеристик надійності системи

Висновок

Література


ВСТУП


Розробка математичних моделей і методів, що дозволяють визначити час безвідмовної роботи системи аналітично, є складною, а часом і нерозв'язним завданням. З цією метою часто використовується метод статистичного моделювання з наступною обробкою результатів експерименту. Предметом статистичного моделювання є вивчення складних процесів і систем, схильних, як правило, впливу випадкових факторів, шляхом проведення експериментів з їх моделями.

Суть методу проста - імітується життя системи при багаторазовому повторенні випробувань. При цьому моделюються і реєструються випадково мінливі зовнішні впливи на систему. Для кожної ситуації порівняно моделі прораховуються системні показники. Існуючі сучасні методи математичної статистики дозволяють відповісти на питання, чи можна і з якою довірою використовувати дані моделювання. Якщо ці показники довіри для нас достатні, ми можемо використовувати модель для вивчення даної системи.

Можна говорити про універсальність статистичного моделювання, оскільки воно є одним з найбільш ефективних засобів дослідження і проектування складних систем за критеріями надійності і часто єдиним практично реалізованим методом дослідження процесу їх функціонування.


. РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ статистичного моделювання


Проведемо імітацію роботи системи, структурна схема якої зображена на малюнку 1.1. Згідно зі схемою, спочатку працюють елементи 1 і 3, а елемент 2 перебуває в резерві. При відмові елемента X3 настає відмова системи. При відмові елемента X1 в роботу включається елемент X2, але ця подія не є відмовою системи. Система відмовить, якщо після цього відбудеться відмова елемента X3 або X2.
Закони розподілу часу безвідмовної роботи елементів і впливу зовнішнього середовища зведені в таблицю 1.


Таблиця 1.1 - Закони розподілу часу безвідмовної роботи елементів і V

X 1 X 2 X 3 VU (15; 22) U (15; 22) N (19; 2,2) П (0; 5)

У таблиці 1 прийняті наступні позначення законів розподілу:

N - нормальний розподіл;

U - рівномірний розподіл;

П - розподіл Пуассона;

У дужках вказані параметри розподілів.

На аркуші Excel (таблиця 2) передбачимо місце для значень випадкових величин. Колонки А і В - допоміжні, в них заносяться рівномірно розподілені випадкові числа (РРСЧ) з проміжку [0; 1]. У колонки С, D, Е і F заносяться значення заданих випадкових величин Х 1 , Х 2 , Х 3 і V відповідно, отримані шляхом перетворення РРСЧ. Колонка G служить для значень випадкової величини Y, а колонка Н- для значень випадкової величини Z .


Таблиця 1.2 - Отримання випадко...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Щільність розподілу випадкової величини. Числові характеристики випадкових ...
  • Реферат на тему: Моделювання елементів обчислювальної системи
  • Реферат на тему: Моделювання роботи системи та визначення її оптимальної структури
  • Реферат на тему: Розробка та реалізація програмного забезпечення, орієнтованого на визначенн ...
  • Реферат на тему: Основні положення статистичного моделювання систем зв'язку