Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Вопросы и ответы » Соціальна робота

Реферат Соціальна робота

1. Методика проведення опитувань населення


Метод дослідження - це система теоретичних і методичних процедур, що дозволяють отримати достовірні знання про досліджуваному об'єкті. Процедура дослідження - послідовність всіх операцій, загальна система дій і способів орг-ції дослі-а. Методи професійної соціальної роботи різноманітні. Вони класифікуються за напрямами та формами соціальної роботи. Найбільш поширений метод дослідження в С.р. є опитування.

Опитування-метод збору первинної інформації в соціологічному дослідженні, що передбачає усне або письмове звернення до досліджуваної сукупності людей з питаннями, зміст яких становить проблему дослідження на емпіричному рівні, а також статистичну обробку отриманих відповідей.

Під опитуванням розуміється метод збору інформації, шляхом встановлення контактів з об'єктами дослідження. Як знаряддя дослідження методом опитування використовується анкета, що є запитальник, який передбачає фіксацію відповідей. p align="justify"> Існує два основні різновиди опитувальних методів - анкетне опитування та інтерв'ювання.

Анкетне опитування передбачає жорстко фіксований порядок, зміст і форму питань, ясна вказівка ​​способів відповіді, причому вони реєструються опитуваним або самостійно (заочний опитування), або в присутності анкетера (прямий опитування). За формою проведення воно може бути індивідуальним або груповим. В останньому випадку за короткий час можна опитати значну кількість людей. Воно буває також очним і заочним. Найбільш поширені форми заочного: поштовий опитування; опитування через газету, журнал. p align="justify"> Інтерв'ю - бесіда, передбачає прямий контакт дослідника з респондентом, що записується або самим інтерв'юером, або за допомогою аудіотехніки. Найбільш поширеним є формалізоване (стандартизоване) інтерв'ю, яке проводиться відповідно з питаннями, включеними до бланку інтерв'ю. Залежно від джерела (носія) первинної соціологічної інформації розрізняють опитування масові і спеціалізовані. У масовому опитуванні основним джерелом інформації виступають представники різних соціальних груп, діяльність яких безпосередньо не пов'язана з предметом аналізу. p align="justify"> Одним з найважливіших переваг опитувань є те, що вони дозволяють в досить стислі терміни з'ясовувати думку великих сукупностей людей і отримувати різноманітну інформацію.

Вибірка - безліч випадків (випробовуваних, об'єктів, подій, зразків), за допомогою певної процедури вибраних з генеральної сукупності для участі в дослідженні.

Етапи організації опитування:

1. розробка, перевірка та тиражування анкети;

2. формування вибірки (тбор передбачуваних респондентів у відповідності з тим з методів, який краще за інших підходить для цілей і засобів даного дослідження);

. інструктаж інтерв'юерів (підготовка інтерв'юерів, кодувальників і іншого обслуговуючого опитування персоналу до роботи з респондентами та до обробки даних; постачання персоналу необхідними матеріальними засобами)

. проведення опитування та контроль якості даних;

. обробка та аналіз отриманої інформації;

. складання підсумкового звіту.

Аналіз інформаційного матеріалу розрізняється залежно від того, яке дослідження проводиться - якісне або кількісне. У якісному дослідженні аналіз звичайно починається вже на етапі збору даних, оскільки вчений робить коментарі у своїх польових записах, відзначає обговорювані ідеї і т.д. У період аналізу досліднику іноді доводиться знову повертатися до збору даних, якщо їх виявилося недостатньо або щоб перевірити правильність висунутих гіпотез. У якісному аналізі перед дослідником стоять проблеми дотримання балансу між описом і тлумаченням (важливо дати якомога більш повне, максимально наближене до дійсності уявлення про спостережуваний явище, але уникнути зайвих коментарів), правильного співвідношення між його інтерпретаціями і тим, як ситуацію сприймають і розуміють її учасники (важливо максимально повно сприяти передачі сприйняття дійсності самими дійовими особами і уникати виправдань або діагностування їх поведінки, чисто відтворити думки дійових осіб, але й не менш важливо зберегти ті сторони досліджуваного явища, які підлягають лише аналітичної конструкції). p align="justify"> Кількісний (статистичний) аналіз інформації включає сукупність статистичних методів обробки, порівняння, класифікації, моделювання та оцінки даних, отриманих в результаті соціологічного дослідження.

Кількісний а...


сторінка 1 з 33 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Анкетне опитування як метод збору соціальної інформації
  • Реферат на тему: Соціологічні види інтерв'ю в журналістиці: опитування, інтерв'юванн ...
  • Реферат на тему: Розробка анкети для збору інформації при проведенні опитування
  • Реферат на тему: Метод соціологічного дослідження. Соціологічне опитування
  • Реферат на тему: Масове опитування як метод дослідження інноваційного середовища університет ...