Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Масове опитування як метод дослідження інноваційного середовища університету

Реферат Масове опитування як метод дослідження інноваційного середовища університету

Міністерство освіти і науки РФ

Федеральне державне бюджетне освітня установа

вищої професійної освіти

«Тверський Державний Університет»

Факультет управління та соціології

Кафедра соціології

Курсова робота

Масове опитування як метод дослідження інноваційного середовища університету
Виконала:

Студентка Гічкіна Е.В.

(третій курс, ФУС, 37 група)

Науковий керівник:

Доктор філософських наук Михайлов В.А.
Твер


Зміст


Введення

Глава 1. Анкетне опитування як метод збору соціологічної інформації

.1 Масові опитування в соціології. Анкетне опитування

.2 Специфіка анкетного опитування

Глава 2. Інноваційна середу в Тверському державному університеті

.1 Інноваційна середу у вузі: поняття, структура, функції

.2 Інноваційна середу в Тверському державному університеті (за матеріалами КСИ)

Висновок

Список літератури

Додаток 1. Програма соціологічного дослідження

Додаток 2. Анкета соціологічного дослідження


Введення

соціологічний анкета опитування

Актуальність теми дослідження. Сьогодні тільки «ледачий» не говорить про інновації та інноваційному розвитку. На слуху інноваційне підприємство, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, інноваційна пропозиція, інноваційна економіка, інноваційний бюджет й інші терміни, що походять від слова «інновація». Середа економіки, що забезпечує просування інновацій, розвинена в даний час достатньо слабо. Характеристикою цьому може служити невисокий рівень витрат російських підприємств і організацій на інноваційну діяльність. У той же час про потреби в інноваціях в російській економіці свідчить перевищення обсягу виплат по імпорту технологій в 2,25 рази над обсягом надходжень від експорту інноваційних товарів і послуг.

У цьому зв'язку виникає необхідність розвитку інноваційного середовища, у тому числі інноваційного середовища вищих навчальних закладів (ВНЗ), інноваційний потенціал яких використовується слабо. Інноваційна середу вузу є частиною інноваційного середовища сектора вищої освіти і впливає на розвиток інноваційного середовища російської економіки в цілому. Однак функціонально-організаційна сутність інноваційного середовища вузу розкрита в науковій літературі недостатньо, що створює додаткові труднощі в дослідженні цієї проблеми. У слаборозвиненою інноваційному середовищі вузи створюють інноваційні продукти і послуги, які через проблеми комерціалізації не можуть бути раціонально використані всередині країни російськими підприємствами. Замість цього відбувається передача перспективних результатів досліджень і розробок в інші країни, де вже і здійснюється їх комерціалізація. Все це дозволяє говорити про необхідність формування механізму розвитку інноваційного середовища вузу, сприяючого проведенню досліджень і розробок та комерціалізації інноваційних продуктів і послуг на основі взаємодії ВНЗ з підприємствами та організаціями.

Ступінь наукової розробленості проблеми в літературі. Такий метод соціологічного дослідження як анкетне опитування має досить високий ступінь розробленості в різних роботах соціологів. Приміром, Дев'ятко І.Ф., Добреньков В.І., Кравченко А.І. , Ядов В.А., Андреенков В.Г., Кабища А.В. і багато інших розглядають теоретико-методологічні підстави програм дослідження, кількісних і якісних методів збору й аналізу емпіричних (отриманих дослідним шляхом) даних. Детально викладаються процедури квантифікації соціальних характеристик, методи збору та аналізу емпіричних даних: аналіз документів, спостереження, опитування, глибинні інтерв'ю, статистичні прийоми аналізу взаємозв'язків і інтерпретативні підходи в якісному дослідженні, а також вимоги до організації теоретико-аналітичних і прикладних досліджень. Федотова Л.Н. у свою чергу показує приклад аналізу змісту - соціологічний метод вивчення засобів масової комунікації. Шереги Ф.Е., Гуцу В.Г., Папоян Р.Н., Шляпентох В.Е. у своїх працях «Вибірка в опитуваннях громадської думки.» та «Проблеми репрезентативності соціологічної інформації (випадкові і невипадкові вибірки в соціології).» допомагають початківцям досліднику з правильним здійсненням вибірки. Осипов Г.В., Гвишиани Д.М. та ін. видали працю під назвою «Робоча книга соціолога», де докладно описуються всі методи соціологічного дослідження в тому числі і анкетне опитування.

сторінка 1 з 17 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Анкетне опитування як метод збору соціальної інформації
  • Реферат на тему: Метод соціологічного дослідження. Соціологічне опитування
  • Реферат на тему: Анкетне опитування як інструмент діагностики проблеми на підприємстві
  • Реферат на тему: Масові опитування в соціології
  • Реферат на тему: Розробка анкети для збору інформації при проведенні опитування