Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідження психологічних особливостей студентів вузу статистичними методами

Реферат Дослідження психологічних особливостей студентів вузу статистичними методами


Курсова робота

Дослідження психологічних особливостей студентів вузу статистичними методами


ЗМІСТ


Введення

Глава 1. Статистичні методи в психології

Глава 2. Дослідження психологічних особливостей студентів вузу статистичними методами

Висновок

Список літератури


Введення


Актуальність роботи. Вперше термін «математична або статистична психологія» був запропонований І. Гербартом в 1822 р, пізніше його учень М. Дробиш написав книгу «Першооснови вчення про математичної психології». Однак подальший розвиток статистична психологія отримала лише в 1963 р вже в США, де з'явився підручник з математичної психології. Там же була організована перша лабораторія з математичної психології, і став видаватися журнал «Математична психологія», який є єдиним і в даний час. [1]

У Росії математична психологія почала розвиватися в сімдесятих роках XX ст., і одним з її засновників був В.Ю. Крилов. Застосування статистичних методів в психології почалося практично з моменту виділення психології як експериментальної дисципліни. Застосування математичних моделей вже на ранніх етапах становлення психології невипадково і є наслідком загальної тенденції математизації наук. [8]

Перша стадія характеризувалася застосуванням статистичних методів аналізу результатів експериментального дослідження, а також виведенням простих законів (період з кінця XIX до початку XX ст.); в цей час в психології почав використовуватися метод факторного аналізу, були розроблені різні модифікації методу кластерного аналізу, був запропонований психофізичний закон, побудована крива навчання й ін. [15]

Друга стадія (період 1940-1950-х років) була пов'язана з розробкою безлічі моделей психічних процесів і поведінки людини з використанням уже відомого математичного апарату. [6]

Третій етап (з 1960-х років по теперішній час) характеризується виділенням математичної психології як окремої психологічної дисципліни, основною метою якої є розробка математичного апарату для моделювання психічних процесів та аналізу даних психологічного експерименту. [4]

Четвертий етап (ще не настав), можливо, буде характеризуватися становленням теоретичної та відмиранням математичної психології (Леонтьєв, 1974). Часто математичну психологію (МП) ототожнюють з статистичними методами, що є помилковим. Можна сказати, що математична психологія і статистичні методи співвідносяться один з одним так само, як психологія теоретична і експериментальна. [2]

Застосування статистичних методів вже на ранніх етапах розвитку психологічної науки невипадково і є наслідком загальної тенденції математизації науки. З цієї точки зору в сучасній науці математична психологія є важливою для знову стають областей психології. [13]

Об'єктами математичної психології є індивідуальний і колективний суб'єкти, які мають психічними властивостями, а також змістовні психологічні теорії та математичні моделі. Предметом математичної психології є розробка і застосування формального апарату для адекватного моделювання систем, що володіють психічними властивостями, а методом - математичне моделювання. [7]

В основі будь-якого статистичного методу аналізу даних лежить теоретична модель досліджуваного процесу або явища. В даний час статистичні методи все більше проникають і в гуманітарні галузі знань: в економіку, психологію, соціологію, лінгвістику. [4]

Завдяки розвитку інформаційних технологій і широкому використанню персональних комп'ютерів математичні методи, здавалося б, повинні ставати все більш доступними для людей з гуманітарним способом мислення. Проте складається парадоксальна ситуація. Математична культура не зростає, а падає. [11]

Безперервне і швидке розширення областей дослідження, в яких вдається ефективно використовувати математичні методи, становить одну з характерних рис розвитку сучасної науки. 5]

Мета дослідження : дослідити психологічні особливості студентів вузів різних етнічних груп, використовуючи статистичні методи.

Завдання дослідження :

1. Розкрити сутність статистичних методів та їх використання в психології.

2. Визначити рівень емоційної стійкості, ригідності, рівень вольової регуляції і т.д. (Багатофакторний особистісний опитувальник Кеттелла) досліджуваних студентів, з використанням математичних методів.

. Виявити особливості відносин студентів...


сторінка 1 з 10 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Методи виведення людини з побутової депресії з використанням загальновідоми ...
  • Реферат на тему: Дослідження опосередкованого і безпосереднього запам'ятовування у студе ...
  • Реферат на тему: Методи дослідження сучасної психології
  • Реферат на тему: Використання математичної логіки в психології
  • Реферат на тему: Методи дослідження в психології