Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація та утримання фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням в культурно-спортивному комплексі

Реферат Організація та утримання фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням в культурно-спортивному комплексі

Введення

оздоровчий рекреативний змагання

Актуальність. Оздоровлення населення Республіки Білорусь, як і населення будь-якої країни, на сучасному етапі розвитку суспільства стає першорядним завданням. Детермінантами зростаючої потреби у зміцненні здоров'я людини є наростаюче вплив на організм людини умов урбанізації, технологізації виробництва, погіршення екологічної ситуації місць проживання та роботи людей, зростання вимог до професійного і дисциплінарному рівня працівників, інтенсифікація і висока нервово-емоційна напруженість всіх виробничих та управлінських процесів. Все це обертається для організму людини цілим рядом негативних наслідків біологічного, фізіологічного, фізичного, психічного і соціального характеру.

Отже, як альтернатива негативних процесів впливу на людину сучасних умов його життя в суспільстві розвивається і функціонує сукупність медичних, педагогічних, психологічних та інших заходів, які покликані забезпечити збереження та поліпшення стану здоров'я людей, їх трудового потенціалу та довголіття, збереження і зміцнення генофонду будь-якої держави, в тому числі і Республіки Білорусь.

Сукупністю заходів і видів діяльності по збереженню і зміцненню здоров'я людини історично є фізичні вправи у поєднанні з супутніми їм додатковими оздоровчими засобами.

Оздоровча фізична культура на сучасному рівні розвитку являє собою складну соціально-педагогічну систему, що має свої закономірності, принципи, методи, засоби і форми функціонування.

Актуальність завдань з масового розгортання оздоровчої фізичної культури серед населення, як за місцем проживання, так і в місцях масового відпочинку, викликана зростанням ролі фізичної культури, спорту і туризму в духовному і фізичному розвитку народу, необхідністю ефективного використання вільного часу з метою підвищення рухової діяльності та зміцнення здоров'я населення, відновлення продуктивних сил людини і підвищення продуктивності праці, запобігання порушень норм громадського порядку.

Необхідність широкого залучення населення в заняття оздоровчою фізичною культурою за місцем проживання і роботи відповідає дедалі зростаючого зростанню потреб в цьому самих трудящих та учнівської молоді. Про що свідчать багатомільйонне участь людей у ??спеціально організованих за місцем проживання та масового відпочинку населення заходах, а також велике число самостійно займаються ранковою гімнастикою, оздоровчим бігом, катанням на лижах, туристськими походами вихідного дня, що виїжджають для активного відпочинку в приміські зони відпочинку.

Серед факторів, що сприяють збільшенню числа займаються за місцем проживання та масового відпочинку, слід вказати широку доступність і вибірковість використовуваних засобів оздоровчої фізичної культури в умовах житлового мікрорайону, близькість до будинку спортивних споруд, можливість індивідуального регулювання фізичних навантажень, тривалість занять, зміни місць їх проведення, участі у фізкультурно-оздоровчих заходах у зручний для займаються час дня.

Об'єкт: Оздоровчо-рекреативная фізична культура.

Предмет: Фізкультурно-оздоровча робота з населенням.

Мета роботи: Вивчити організацію та утримання фізкультурно-оздоровчої роботи в культурно-спортивному комплексі.

Завдання:

. Вивчити цілі, завдання, структуру, загальні та специфічні функції оздоровчо-рекреативної фізичної культури.

. Дати характеристику культурно-спортивному комплексу як форми оздоровчої фізичної культури.

. Проаналізувати фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу КСК відкритого акціонерного товариства «Полоцьк-Скловолокно».

Метод дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел.1. Загальна характеристика оздоровчо-рекреативної фізичної культури


. 1 Поняття, мета, завдання оздоровчо-рекреативної фізичної культури


ОРФК як загальнооздоровчі напрямок ОФК має свою предметно-цільову функціональну спрямованість у певній сфері життєдіяльності людини - сфері вільного часу. Поняття «рекреація» (від лат. Recreatio) означає відновлення, відтворення, оновлення, відпочинок, елементи розваги, ігри, цікавості [13, с.36].

У матеріалістичної теорії діяльності вільний час розглядається як необхідна умова для відтворення і прояви фізичних і духовних сил людини. На сучасному етапі розвитку суспільства вільний час, досуговое проведення часу - це не тільки умова для відновлення витрачених у навчальному, трудовому процесах і в періоді побутового самообслуговування фізичних, психічних та інтелектуальних сил, але й у...


сторінка 1 з 18 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням у фізкультурно-спор ...
  • Реферат на тему: Фізкультурно-оздоровча робота в місцях масового відпочинку та дозвілля
  • Реферат на тему: Нові форми та методи роботи з населенням за місцем проживання в сучасних ум ...
  • Реферат на тему: Спортивне орієнтування як засіб оздоровчої фізичної культури школярів
  • Реферат на тему: Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування щодо створення ум ...