Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розрахунок та дослідження лінійного електричного кола з джерелами постійних впливів і при заданій кутовий частоті живлячої напруги

Реферат Розрахунок та дослідження лінійного електричного кола з джерелами постійних впливів і при заданій кутовий частоті живлячої напруги


Розрахунок і дослідження лінійного електричного кола з джерелами постійних впливів і при заданій кутовий частоті живлячої напругиЗміст

електропривод струм ланцюг Кірхгоф

Введення

Частина 1. Розрахунок ланцюга постійного струму

1.1 Завдання і вихідні дані для розрахунку

. 2 Складання системи рівнянь для розрахунку струму в усіх гілках схеми за законами Кирхгофа

. 3 Розрахунок ланцюга за методом контурних струмів

. 4 Розрахунок ланцюга за методом вузлових потенціалів

. 5 Порівняння результатів, отриманих різними методами

. 6 Розрахунок ланцюга струму в гілці по методу еквівалентного генератора

. 7 Розрахунок балансу потужностей ланцюга

1.8 Потенційна діаграма замкнутого контуру

Частина 2. Розрахунок ланцюга змінного струму

. 1 Завдання і вихідні дані для розрахунку

. 2 Система рівнянь ланцюга за законами Кірхгофа для миттєвих значень струмів і напруг

2.3 Розрахунок еквівалентного опору зазначених гілок

2.4 Розрахунок струмів ланцюга за методом контурних струмів

. 5 Розрахунок струмів ланцюга за методом вузлових потенціалів

. 6 Порівняння результатів, отриманих різними методами

2.7 Розрахунок повної, активної і реактивної потужностей ланцюга

2.8 Визначення миттєвого значення струму і напруги

2.9 Векторна діаграма струмів і топографічна діаграма напруг ланцюга

Висновок

Список літературиВведення


Для сучасного промислового виробництва характерно широке впровадження автоматизованого електроприводу - основи механізації та комплексної автоматизації технологічних процесів. Удосконалення систем автоматизованого електроприводу з використанням новітніх досягнень науки і техніки є одним з неодмінних умов при вирішенні завдань всебічного підвищення ефективності суспільного виробництва, прискорення зростання продуктивності праці і поліпшення якості продукції, що випускається.

Сучасний електропривод визначає собою рівень силовий електроозброєність праці і завдяки своїм перевагам у порівнянні з усіма іншими видами приводів є основним і головним засобом автоматизації робочих машин і виробничих процесів.

Електропривод визначається як електромеханічна система, що складається з електродвігательного, перетворювального, передавального і керуючого пристроїв, призначена для надавання руху виконавчих органів робочої машини і керування цим рухом [1].

Вона містить перетворювальне пристрій (ПРУ), яке визначається як електротехнічне пристрій, що перетворює рід струму, напругу, частоту і змінює показники якості електричної енергії, призначене для створення керуючого впливу на електродвігательную пристрій.

електродвігательную пристрій (Еду) є електротехнічним пристроєм - електричною машиною, - призначеним для перетворення електричної енергії в механічну або механічної енергії в електричну.

Передаточне пристрій (ПУ) призначене для передачі механічної енергії від електродвігательного пристрої електроприводу до виконавчого органу робочої машини (ІОРМ) і узгодження виду і швидкостей їхнього руху.

Керуючий пристрій (УУ) є електротехнічним пристроєм, призначене для управління преосвітнім, електродвігательную і передавальним пристроями. Керуючий пристрій, як правило, містить інформаційну частину, яка одержує інформацію від задатчиков (сигнал завдання) і датчиків зворотного зв'язку (сигнал про стан приводу) і відповідно до заданих алгоритмів виробляє сигнали управління.

За допомогою системи електропривода приводяться в рух робочі органи технологічних (виробничих) машин і здійснюється управління перетвореної енергією. Під управлінням тут розуміють організацію процесу перетворення енергії, що забезпечує в статичних та динамічних умовах необхідні режими роботи технологічних машин. Якщо основні функції управління виконуються без безпосередньої участі людини (оператора), то управління називають автоматичним, а електропривод - автоматизованим.

Параметрами електроприводу є швидкість, навантаження, діапазон регулювання, жорсткість механічної характеристики і електромеханічна постійна часу.

Для ке...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок однофазної ланцюга змінного струму
  • Реферат на тему: Розрахунок струмів надперехідного і усталеного режимів в аварійній ланцюга ...
  • Реферат на тему: Розрахунок складного ланцюга постійного струму
  • Реферат на тему: Розрахунок струму в лінійних проводах і розгалуженої ланцюга
  • Реферат на тему: Аналіз лінійної ланцюга постійного струму, трифазних ланцюгів змінного стру ...