Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розрахунок і аналіз характеристик електричного поля

Реферат Розрахунок і аналіз характеристик електричного поля


Пояснювальна записка до курсової роботи

Розрахунок і аналіз характеристик електричного поля


Завдання


1. Тема: Розрахунок і аналіз характеристик електричного поля

2. Вихідні дані до роботи: k=1, z=4м, 2L=0,5м; 1м; 2м; 5м; 10м

. Зміст пояснювальної записки: анотація, введення, теоретична частина, розрахункові формули, таблиці обчислень, аналіз і висновки, список використаної літератури

. Перелік иллюстрационного і графічного матеріалу: 5 таблиць, 20 малюнків.


Анотація


Пояснювальна записка являє собою звіт про виконання курсового проекту на тему Розрахунок і аналіз характеристик електромагнітних полів raquo ;. У тексті роботи наводиться теоретичні відомості, розглядається методика вирішення поставленого завдання проекту.

Курсовий проект являє собою вивчення характеристик поля по заданим розподілом його джерел, а також вивчення розподілу джерел поля за заданими характеристиками поля. [1]. Розрахунок і аналіз характеристик електричного поля таких як:

сила, з якою електричне поле діє в даній точці на позитивний одиничний заряд (напруженістю поля в даній точці).

потенціал U електричного поля, створюваного системою точкових зарядів q.

При виконанні курсової роботи було використано сучасне програмне забезпечення. Звіт оформлений у текстовому процесорі Microsoft Word-XP, обробка інформації та її графічне відображення вироблялося в програмі Microsoft Excel.

Сторінок 27, таблиць 6, малюнків 19.


The Summary

explanatory slip represents the report about the performance of the course work on a theme Calculation and analysis of electromagnetic field s characteristics raquo ;. In these work theoretical data are resulted and the decision methodic of a task in view is considered. And also construction of schedules based on cultivated data is carried out.course project is a study of the characteristics of the field for a given distribution of its sources, and the study of the distribution of field sources for the specified characteristics of the field. [1]. The calculation and analysis of the electric field as:

The force with which the electric field acting at a given point on the positive unit charge. This characteristic is called the field strength at a given point.

The potential U of the electric field created by a system of point charges q.modern software was used at work with the course project. The report is made out in a word -processor Microsoft Word XP, processing of the information and its graphic display were made in Microsoft Excel.

Pages 27, tables 6, pictures 19.


Зміст


Введення

1. Теоретичні відомості

. Завдання

2.1 Вихідні дані

. 2 Висновок розрахункових формул

3. Рішення завдання

3.1 Розрахунок для 2L=0,5 м, Z=4 м, k=1

. 2 Розрахунок для 2L=1 м, Z=4 м, k=1

. 3 Розрахунок для 2L=2 м, Z=4 м, k=1

. 4 Розрахунок для 2L=5 м, Z=4 м , k=1

. 5 Розрахунок для 2L=10 м, Z=4 м, k=1

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Геофізичні методи вирішення геологічних та інших завдань засновані на дослідженні фізичних полів (гравітаційного, магнітного, електромагнітного та ін.), які відображають властивості і будова досліджуваних об'єктів. Тому Теорія поля є теоретичним фундаментом основних геофізичних методів.

Мета проведення курсової роботи з дисципліни Теорія поля - Закріплення отриманих на лекціях знань про основні поняття теорії поля, видах фізичних полів, їх характеристики, способи математичного дослідження і шляхи використання в розвідувальній геофізиці.

Тема курсової роботи Розрахунок і аналіз характеристик електричного поля raquo ;, в якій досліджується електричне поле. Джерелом поля є два позитивні точкових заряди, рівні по величині. Розраховувалися такі характеристики поля як:

сила, з якою електричне поле діє в даній точці на позитивний одиничний заряд. Цю характеристику називають напруженістю поля в даній точці.

...


сторінка 1 з 5 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок характеристик електромагнітного поля в прямокутному хвилеводі R1 ...
  • Реферат на тему: Рух зарядів у газі під дією електричного поля
  • Реферат на тему: Чисельний розрахунок розподілу температурного поля. Двомірна плоска постан ...
  • Реферат на тему: Механізм впливу електричного поля на процес горіння
  • Реферат на тему: Розрахунок стаціонарного теплового поля у двовимірній пластині