Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Розробка конструкції приводу головного руху зі ступінчастим регулюванням токарного Гидрокопіровальний верстата

Реферат Розробка конструкції приводу головного руху зі ступінчастим регулюванням токарного Гидрокопіровальний верстата

ЗМІСТ


АНОТАЦІЯ

ВСТУП

. Певним технічним параметрам ВЕРСТАТА І ПРИВОДУ

.1 ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТОВАНОГО СТАНКА

.2 ЕСКІЗИ ВИКОНУВАНИХ ОПЕРАЦІЙ

.3 ЕСКІЗ ТИПОВОЙ ДЕТАЛІ

.4 КОМПОНУВАННЯ ВЕРСТАТІВ

.4.1 Автомат токарний Багаторізцевий - копіювальний мод.1М713П

.4.2 Верстат токарно-гідрокопіровальний спеціальний мод. ЯЖ +1832

.4.3 Верстат спеціальний токарний гідрокопіровальний мод. КМ148

.4.5 Компонування токарного Гидрокопіровальний напівавтомата моделі1722

.5 РУХУ В СТАНКЕ

.6 МЕТОДИ ОСВІТИ виробляють ЛІНІЙ ПРИ ОБРОБЦІ НА ЦЬОМУ СТАНКЕ

.7 СХЕМА РОБОЧОЇ ЗОНИ СТАНКА

. Розрахунок режимів різання

. Розрахунок подає

. Розробка змащувальних СИСТЕМИ

ЛІТЕРАТУРА


АНОТАЦІЯ


У курсовому проекті розроблена конструкція приводу головного руху про ступеневим регулюванням токарного Гидрокопіровальний верстата. У процесі проектування був проведений аналіз конструкцій аналогічних верстатів.

Розроблено кінематика і структура проектованого вузла, описаний принцип дії верстата. Зроблено попередній розрахунок вузла з визначенням навантажень, що діють на вузол під час роботи верстата, і розрахунок передач.

Зроблено перевірочний розрахунок найбільш навантаженого валу, шпинделя на жорсткість. З урахуванням результатів розрахунку уточнена конструкція вузла, представлена ??в графічній частині проекту.


ВСТУП


У Республіці Білорусь розроблена Державна цільова програма створення комплексу металообробного обладнання для виробництва високоточного автоматизованого обладнання, у тому числі гнучких виробничих модулів і інструменту.

Державна цільова програма створення комплексу металообробного обладнання, виробництва високоточного автоматизованого обладнання, у тому числі гнучких виробничих модулів і інструменту, на 2003-2010 роки (далі - програма Верстатобудування ) розроблено з урахуванням створення господарської групи Белстанкоінструмент і концепції її діяльності, прогнозних планів технічного переозброєння машинобудівних виробництв організацій республіки на 2005 і наступні роки.

Верстатобудування відноситься до числа галузей машинобудівних виробництв, від стану якої значною мірою залежить науково-технічний рівень самого машинобудування, виробництва товарів народного споживання і оборонний потенціал країни. Світовий досвід свідчить, що всі розвинені країни на різних етапах формування і розвитку економіки одним із державних пріоритетів визначають розвиток власного верстатобудування. І сьогодні промислово розвинені країни є основними виробниками і одночасно основними споживачами металообробного обладнання.

Проблема машинобудування Республіки Білорусь, Російської Федерації та інших держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі- СНД) - у необхідності оновлення активної частини основних фондів, бо підвищення технічного рівня, забезпечення конкурентоспроможності машинобудівної продукції, у тому числі продукції ливарного машинобудування, дотримання вимог організацій-суміжників, диктують терміновість її вирішення.

У питаннях оновлення парку металообробного обладнання республіки на етапі підйому промислового виробництва вирішальна роль повинна відводитися вітчизняної верстатоінструментальної промисловості. Вирішення цієї проблеми за рахунок імпорту обладнання неможливо через відсутність необхідних фінансових ресурсів.

Збереження і розвиток ВЕРСТАТОІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ виробництва в Республіці Білорусь, визначає рівень розвитку продуктивних сил і впливає на матеріальні та трудові витрати в промисловості, є одним із важливих чинників забезпечення економічної безпеки країни.

У сфері матеріального виробництва в промислово розвинених країнах верстатобудування як самостійна галузь займає пріоритетне місце в силу свого початкового призначення - бути основою технічного переозброєння машинобудівного комплексу.

Парк металообробного обладнання Республіки Білорусь складає близько 145 тис. металорізальних верстатів і 30 тис. ковальсько-пресових машин. Структура більшу частину устаткування морально і фізично застаріла. Частка обладнання з віком більше 10 років становить 83,9 відсотка, а по групах фінішного обладнання: шліфувальної - 84,6 відсотка, розточний - 85,2 відсотка.

Технологічне обладнання машинобудівної галузі купувалося в 60 - 80-егоди, підтримувалося закупівлями з імпорту та до теперішнього часу за період спаду інвестиційних процесів фізично зношене і морально застаріло. Знос активної частини виробничих фондів у галузі досяг більше 60 відсотків, а серед...


сторінка 1 з 7 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Розрахунок приводу головного руху токарного верстата
  • Реферат на тему: Розробка конструкції приводу головного руху вертикального токарного верстат ...
  • Реферат на тему: Розрахунок обладнання лінії виробництва багатошарових цукерок
  • Реферат на тему: Розрахунок економічного ефекту від виробництва і експлуатації модернізовано ...
  • Реферат на тему: Розрахунок обладнання обласного вузла зв'язку мережі ДЕС