Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Юридичні факти в цивільному праві

Реферат Юридичні факти в цивільному праві

Введення


Правові норми самі по собі не створюють цивільних правовідносин. Правові норми діють за певних обставин, в поєднанні з ними, на підставі чого і виникають цивільно-правові відносини. Цивільне право регулює широке коло суспільних відносин - майнових та особистих немайнових. Безліч цивільних правовідносин виникає в результаті різних обставин.

Відмінною рисою сучасного розвитку суспільства є зростання обсягу відносин, що регулюються правом. Це підвищує значущість наукового дослідження не тільки самих правових відносин, а й відповідних «цеглинок», що утворюють основу, фундамент цих відносин - юридичних фактів.

Юридичні факти, значимі для цивільних правовідносин, вивчаються вітчизняною наукою цивільного права, причому теорія юридичних фактів цивільного права визнається однією з найважливіших, основоположних для цивілістики. Загальні положення цієї теорії використовуються при розробці конкретних цивільно-правових інститутів, при цьому потреби окремих правових інститутів нерідко призводять до постановки і вирішення деяких проблем юридичних фактів: зокрема, це має місце в рамках вчення про угоду, при дослідженні питань виникнення права власності.

Мета даної роботи - встановити які підстави виникнення цивільних правовідносин.

Для досягнення наміченої мети були сформульовані і послідовно вирішені наступні завдання:

- розкрити сутність поняття «юридичний факт»;

- провести класифікацію юридичних фактів;

- дати загальну характеристику підстав виникнення цивільних правовідносин;

- розглянути окремі підстави виникнення цивільних правовідносин.

Об'єктом дослідження були цивільні правовідносини, в якості предмета дослідження виступили підстави виникнення цивільних правовідносин.

При розробці проблеми використовувалися логічний та порівняльно-правовий методи.

В якості джерел інформації були використані навчальні посібники, монографії та публікації в галузевих журналах в рамках позначеної проблематики.Глава 1. Поняття юридичних фактів і загальна характеристика підстав виникнення цивільних правовідносин


. 1 Поняття і класифікація юридичних фактів, як підстав цивільних правовідносин


Важливість юридичних фактів для цивільного права навряд чи можна заперечувати: тільки настання юридичних фактів спричиняє виникнення відповідних юридичних наслідків, і, навпаки, відсутність першого не дає з'явитися друга. І в цих умовах не тільки для судових та інших правозастосовних органів важливий запас знань про юридичні факти, практична потреба в знанні про юридичні факти витікає при будь-якому застосуванні закону.

Виникнення цивільних правовідносин обумовлено певними обставинами, що зустрічаються в життєдіяльності людей. Причому, коли ми говоримо про виникнення цивільних правовідносин, то слід мати на увазі і їх зміна і припинення. Обставини, які призводять до таких юридичних наслідків, як виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин, а не до будь правовідносин (прав і обов'язків), називаються юридичними фактами.

Під юридичними фактами в науці і на практиці розуміються конкретні соціальні обставини (події, дії), що викликають відповідно до норм права настання певних правових наслідків -виникнення, зміну або припинення правових відносин.

Юридичні факти спричиняють виникнення цивільних правовідносин. Однак це не означає, що всі вони повинні бути зазначені в чинному законодавстві: це життєві факти, їх безліч.

Юридичні факти являють собою динамічне явище. Норми цивільного права можуть уточнювати і змінювати їх юридичне значення, а в деяких випадках і позбавляти їх якості юридичного факту. Іноді потрібно декілька юридичних фактів для виникнення правових наслідків. Сукупність юридичних фактів називається юридичним або фактичним складом.

Неможливо що-небудь сказати про юридичні факти, якщо уявляти їх собі як якесь нерозчленованим ціле. Наукова класифікація юридичних фактів являє собою тонкий інструмент вивчення предмета, істоти властивих йому закономірностей.

Всі численні юридичні факти в цивільному праві залежно від їхніх індивідуальних особливостей піддані класифікації, яка дозволяє більш вільно орієнтуватися серед безлічі юридичних фактів і чітко відмежовувати їх один від одного. Це, у свою чергу, сприяє правильному застосуванню цивільного законодавства суб'єктами цивільного права та правоохоронними органами.

Залежно від характеру плину юридичні факти в цивільному праві діляться на події та ...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Загальна характеристика правових відносин та юридичних фактів
  • Реферат на тему: Юридичні особи, як суб'єкти цивільних правовідносин
  • Реферат на тему: Поняття і види юридичних фактів у цивільному праві
  • Реферат на тему: Поняття цивільного права, суб'єкти та об'єкти цивільних правовіднос ...
  • Реферат на тему: Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин