Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Причини комунікативних невдач в міжкультурної ділової комунікації (в процесі спілкування з іспанськими діловими партнерами)

Реферат Причини комунікативних невдач в міжкультурної ділової комунікації (в процесі спілкування з іспанськими діловими партнерами)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УО Білоруський державний ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра міжкультурної економічної комунікації

Курсова робота

з дисципліни: Теорія міжкультурної комунікації

на тему: Причини комунікативних невдач в міжкультурної ділової комунікації (в процесі спілкування з іспанськими діловими партнерами).
Студент А.Г. Урбанович ФМБК, 2-й курс, Дяк - 3

Керівник Г.С. Масютина канд. філол. наук, доцент
МІНСЬК +2013

Реферат


Курсова робота: _____, 19 джерел.

Ділова комунікація. Комунікативні невдачі. Соціокультурні особливості культур

Об'єкт дослідження - міжкультурна комунікація.

Предмет дослідження - поняття комунікативної невдачі і різні способи її прояву в діловій комунікації

Мета роботи : опис та аналіз комунікативних невдач, що виникають в іспанській комунікативної культурі в різних ситуаціях спілкування.

Методи дослідження : порівняльного аналізу, угруповань, узагальнення та ін.

Дослідження і розробки: вивчені основні соціокультурні особливості іспанських ділових партнерів, а також факторів, що впливають на виникнення комунікативних невдач в процесі ділової комунікації.

Область можливого практичного застосування: результати, отримані в курсовій роботі можуть бути використані при вивченні дисциплін Теорія перекладу raquo ;, Теорія міжкультурної комунікації raquo ;, в перекладацькій практиці з іспанської на російську і з російської на іспанську мови, а також можуть стати корисними знаннями в області ведення міжнародного бізнесу.

Зміст


Реферат

Введення

1. Специфіка ділової комунікації і міжнародних переговорів

1.1 Роль ділової комунікації і спілкування в бізнесі

1.2 Переговори як специфічна форма міжкультурної ділової комунікації

2. Культура як елемент ділової комунікації

2.1 Класифікація і типи національних ділових культур

2.2 Соціокультурні особливості поведінки іспанців, що впливають на процес ділових переговорів

3. Причини комунікативних невдач в міжкультурної ділової комунікації (в процесі спілкування з іспанськими діловими партнерами)

3.1 Комунікативні невдачі

3.2 Причини комунікативних невдач у процесі ділового спілкування з іспанцями

Культурна форма

Мовна форма

Етнічні стереотипи

Висновок

Список використаних джерел


Введення


У сучасному суспільстві відбувається швидкий розвиток міжкультурної комунікації в різних сферах людського життя: в області культури, політики, наукової та ділової діяльності, тому виникає необхідність вироблення основ спілкування та взаєморозуміння. Важливим є підвищення ефективності міжкультурної комунікації: адекватного взаєморозуміння учасників комунікативного акту, що належать до різних національних культур, яке неможливе без розуміння умов існування, культури, способу життя, національного характеру представника того чи іншого етносу.

Справжня робота присвячена розгляду комунікативних проблем в міжкультурному діловому дискурсі з особливим акцентом на усне ділове спілкування в процесі переговорів з іспаномовних діловими партнерами.

Цілями даної роботи є виявлення і систематизація елементів культури, які проявляються в комунікативному акті, а так само опис та інтерпретація причин комунікативних невдач в міжкультурної ділової комунікації.

У відповідності з цілями були поставлені наступні завдання :

. описати способи репрезентації культури в мові та мовленні;

2. розглянути специфіку ділового спілкування і її роль в міжкультурної комунікації;

. розглянути причини комунікативних невдач у процесі ділової комунікації та виявити фактори, що впливають на виникнення цих невдач

. провести аналіз деякої іспанської літератури і визначити ключові моменти, що відображають культурну сутність іспанців, яка відображає ї...


сторінка 1 з 12 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виявлення потенційної схильності культур до міжкультурної комунікації
  • Реферат на тему: Особливості міжкультурної комунікації студентської молоді
  • Реферат на тему: Труднощі перекладу в міжкультурної комунікації
  • Реферат на тему: Питання мови та мовної політики в контексті міжкультурної комунікації
  • Реферат на тему: Технології застосування міжкультурної комунікації у навчанні іноземної мови ...