Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Взаємозв'язок особистісних рис батьків і стилю ставлення до дитини

Реферат Взаємозв'язок особистісних рис батьків і стилю ставлення до дитини


Взаємозв'язок особистісних рис батьків і стилю ставлення до дитини


Зміст


Введення

Глава 1. Дитячо-батьківські відносини і прояв у них особистісних особливостей батьків

1.1 Роль сім'ї у розвитку та вихованні дитини

1.1.1 Батьківська сім'я як модель формування життєвого стилю дитини

1.1.2 Вплив відсутності сім'ї, психічної депривації на розвиток дитини

1.1.3 Вплив стилів виховання на формування особистості дитини

1.2 Класифікації стилів батьківського ставлення в зарубіжній і вітчизняній психології

1.3 Особистісні особливості батьків, що впливають на стиль ставлення до дитини

Глава 2. Експериментальне вивчення зв'язку особистісних рис батьків і стилю ставлення до дитині

2.1 Мета, гіпотеза і завдання дослідження

2.2 Методика дослідження

2.3 Результати дослідження

2.3.1 Результати дослідження стилю ставлення до дитини

2.3.2 Результати вивчення особистісних особливостей батьків

2.4 Обговорення результатів порівняльного аналізу

2.5 Висновки

Висновок

Список літературиВведення

Актуальність дослідження.

За останнє десятиліття ситуація в області практичної психології істотно змінилася. У різних установах виникають психологічні служби. Майже в кожному школі працюють психологи, які намагаються максимально сприяти розвитку підростаючого покоління. Створено багато цікавих розвиваючих і корекційних програм для дітей, які активно використовуються практичними психологами. Однак фахівці все частіше вказують на те, що результати виявляються нижче очікуваних. Найчастіше це пов'язано з тим, що проблеми дитини є лише наслідком проблем дорослих членів сім'ї, наприклад, подружніх відносин у сім'ї, особистісних проблем батьків і т.п. Зокрема формування особистості дитини залежить від стилю ставлення батьків до дитини. А стиль батьківського відносини залежить від соціокультурних і сімейних традицій, від клініко-психологічних особливостей дитини, від етологічного фактора раннього контакту дитини з матір'ю, від особливостей спілкування дорослих членів сім'ї між собою і в тому числі від особливостей особистості самого батька.

Актуальність теми обумовлена недостатньою вивченістю залежності стилю ставлення до дитини від особистісних особливостей батька.

Виходячи з вищевикладеного, визначена мета дослідження: вивчити співвідношення особистісних рис батьків і стилю виховання дитини.

В якості об'єкта дослідження виступають особистісні особливості батьків. Предметом дослідження є зв'язок особистісних особливостей батьків зі стилем виховання дитини. У дослідженні висунута гіпотеза про вплив особистісних особливостей батьків на вибір ним стилю ставлення до дитини.

Для перевірки висунутої гіпотези необхідно вирішити такі завдання:

Здійснити теоретичний аналіз літератури в області психології особистості, психології сім'ї.

Визначити стиль відносини батька до дитини.

Вивчити особистісні особливості батьків.

Вивчити зв'язок особистісних особливостей батьків і стилю ставлення до дитини.

Виділити дві групи випробуваних за умовою конструктивності і деструктивності стилю ставлення до дитини.

Зіставити особистісні особливості конструктивних і деструктивних батьків.


Глава 1. Дитячо-батьківські відносини і прояв в них особистісних особливостей батьків
1.1 Роль сім'ї у розвитку та вихованні дитини
1.1.1 Батьківська сім'я як модель формування життєвого стилю дитини

Родина для дитини - це місце народження і основне середовище проживання. У сім'ї у нього близькі люди, які розуміють і приймають його таким, який він є. Саме в сім'ї дитина отримує ази знань про навколишній світ, а при високому культурному і освітньому потенціалі батьків - продовжує отримувати не тільки ази, а й саму культуру все життя. Сім'я - це певний морально-психологічний клімат, для дитини це перша школа відносин з людьми. Саме в родині складаються уявлення дитини про добро і зло, про порядність, про шанобливе ставлення до матеріальних і духовних цінностей. З близькими людьми в родині він переживає почуття любові, дружби, обов'язку, відповідальності, справедливості. За своєю природою сімейне виховання засноване на почутті. Сімейне виховання більш емоційно за своїм характером, ніж будь-яке інше виховання, т.к "провідником" його є батьківська любов до дітей, що викликає відповідні почуття дітей до батькам (Захаров А.І., 1998, 2000).

Сімейне виховання органічно зливається з усією життєдіяльністю людини, що росте: в сім'ї дитина включається в усі життєво важливі види діял...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Психологічне дослідження особистісних особливостей батьків з різним стилем ...
  • Реферат на тему: Вплив професійної приналежності батьків-вчителів на особливості особистості ...
  • Реферат на тему: Соціально-педагогічні проблеми формування особистості дитини в сім'ї ба ...
  • Реферат на тему: Агресівність дитини дошкільного віку як наслідок стилю батьківського вихова ...
  • Реферат на тему: Формування особистісних особливостей матері на формування стилю батьківсько ...