Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые обзорные » Психологічне дослідження особистісних особливостей батьків з різним стилем ставлення до дитини

Реферат Психологічне дослідження особистісних особливостей батьків з різним стилем ставлення до дитини

Міністерство освіти і науки Україна

національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

Кримський гуманітарний факультетКурсова РОБОТА

Психологічне дослідження особистісних особливостей батьків з різним стилем ставлення до дитини
Яценко Ганни Ігорівни

Соціально-психологічного факультету

Спеціальність 6.040100 - В«психологіяВ»

Курс 3, група 2
Артек 2007

ЗМІСТ


ВЕДЕННЯ

РОЗДІЛ 1. Психологія розвитку особистості батьків, дитини і взаємин батьків і дітей

1.1 Короткий огляд психологічних підходів до роботи з батьківсько-дитячими відносинами, існуючих в рамках різних теоретичних концепцій

1.2 Види консультативною психологічної допомоги сім'ї

1.3 Фактори, що впливають на становлення дитячої психіки

1.4. Батьківські стилі виховання і установки

1.5 Фактори, що впливають на формування батьківських установок і стилів виховання

1.6 Спілкування батьків і дітей як детермінант розвитку дитини

1.7 Соціально-психологічні типи особистості дитини, які відповідають певному стилю сімейного виховання

РОЗДІЛ 2. Експериментальне дослідження вивчення характерологічних рис особистості батька та їх вплив на стиль ставлення до дитини

2.1 Обгрунтування задуму дослідження. Цілі, завдання, гіпотеза

2.2 Організація і хід дослідження

2.3 Результати дослідження та їх обговорення

2.4 Обговорення результатів

ВИСНОВКИ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


ВСТУП


Вплив батьків на розвиток дитини дуже велике. Діти, що ростуть в атмосфері любові і розуміння, мають менше проблем, пов'язаних зі здоров'ям, труднощів з навчанням в школі, спілкуванням з однолітками, і навпаки, як правило, порушення дитячо-батьківських відносин веде до формування різних психологічних проблем і комплексів.

Здавалося б, ніхто не має права зазіхати на традиційну роль батьків у вихованні своїх дітей, у виборі форм і методів батьківських виховних впливів. Однак численні факти того, що діти стали жертвами або опинилися перед загрозою смерті від рук власних батьків стають останнім часом звичайними і не можуть не вселяти тривогу.

Жорстоке ставлення до дітей сьогодні перетворилося на звичайне явище: до 10% жертв насильства гине, у решти з'являються відхилення у фізичному, психічному розвитку, в емоційній сфері. Це не тільки завдає непоправної шкоди здоров'ю дитини, травмує його психіку, гальмує розвиток його особистості, але і тягне за собою інші тяжкі соціальні наслідки, формує соціально дезадаптивних, інфантильних людей, які не вміють трудитися, не здатних створити здорову сім'ю, бути хорошими батьками. В даний час це стало серйозною соціальною і загальнолюдської проблемою.

У психологічній літературі представлена ​​велика кількість робіт, що вивчають типи ставлення батьків до дитини у зв'язку з їх впливом на розвиток його особистості, особливостей характеру і поведінки (Боулбі, 1988; Гарбузов, 1990; Захаров, 1995; Ейнсуорт, 1963, і ін)

У них описуються якості матері, що сприяють формуванню міцної і нетривкою прихильності дитини; виявляються характеристики В«оптимальної матеріВ» або В«достатньо хорошою матеріВ», розглядаються різні моделі батьківського поведінки.

Переконливі і демонстративні спостереження і дослідження, присвячені впливу неправильних або порушених батьківських відносин, наприклад, материнської депривації (І. Ландгмеер, З. Матейчик, 1985; Є.Т. Соколова, 1981; Д. Боулбі 1953; М. Д. Ейнсуорт, 1964). p> У вітчизняній науці та практиці дитячо-батьківські взаємини вивчали: А.Я. Варга, В.В. Столін, А.С. Співаковська та ін У вітчизняній літературі запропонована широка класифікація стилів сімейного виховання підлітків з акцентуацією характеру і психопатіями, а також вказується, який тип батьківського ставлення сприяє виникненню тієї чи іншої аномалії розвитку (А.Є. Личко, 1979; Е.Г. Ейдеміллер, 1980). [4; 56]

З огляду літератури добре видно, що до порушення темпу психічного розвитку дитини призводить поєднання неоднорідних факторів. Ці фактори часто знаходяться в різному поєднанні один з одним, з перевагою того чи іншого виду дефицитарности і психогенних впливів. Виділення роль кожного з них становить практичний інтерес, оскільки дозволяє знайти більш точні діагностичні критерії для діагнозу психічного розвитку дитини. Роль сімейного фактора (особливо впливу особистісних якостей батьків на стиль ставлення до дитини) в порівнянні з іншими, на наш погляд викликає найбільший інтерес. Це і визначило тему цієї роботи. p> Об'єкт дослідження - стиль відносини батьків до дитини.

Предмет дослідження - психологічні особливості особистості бать...


сторінка 1 з 22 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Взаємозв'язок особистісних рис батьків і стилю ставлення до дитини
  • Реферат на тему: Соціально-педагогічні проблеми формування особистості дитини в сім'ї ба ...
  • Реферат на тему: Вплив професійної приналежності батьків-вчителів на особливості особистості ...
  • Реферат на тему: Дослідно-експериментальне дослідження впливу батьківського ставлення на мот ...
  • Реферат на тему: Емпіричне дослідження особливостей психічного розвитку дітей, які виховують ...