Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Виставки-ярмарку як інструмент просування товару

Реферат Виставки-ярмарку як інструмент просування товару

Міністерство освіти Республіки Білорусь

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ «Брестський державний університет імені А. С. Пушкіна»
Курсова РОБОТА

на тему

«Виставки-ярмарки як інструмент просування товару ВАТ« Савушкін продукт »Брест +2014


РЕФЕРАТ


Виставки-ярмарки як інструмент просування товару

ВАТ «Савушкін продукт». Курсова робота/Дудар О.А., гр. Б - Брест: 2014 - 32с., 3 рис., 2 табл., 11 Істочна.

Ключові слова: виставка, ярмарок, товар, маркетинг, реклама, виставково-ярмаркові заходи, витрати, економічна ефективність.

Об'єктом дослідження є ВАТ «Савушкін продукт». Предметом дослідження є виставки-ярмарку підприємства.

Мета курсової роботи - вивчити теоретичні аспекти ярмаркової та виставкової діяльності, проаналізувати її діяльність на компанії ВАТ «Савушкін продукт» та розробити пропозиції щодо її вдосконалення.

Завдання курсової роботи:

1. Провести аналіз організаційно-економічних характеристик ВАТ «Савушкін продукт».

2. Провести аналіз виставково-ярмаркової діяльності

ВАТ «Савушкін продукт».

3. Проаналізувати основні показники господарської діяльності ВАТ «Савушкін продукт» за 2011-2012р.

4. Провести аналіз організаційно-економічних характеристик ВАТ «Савушкін продукт».

5. Розповісти про засобах реклами ВАТ «Савушкін продукт».

6. Розробити рекомендації щодо підвищення ефективності ярмаркової та виставкової діяльності ВАТ «Савушкін продукт».ЗМІСТ


Введення

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ виставково-ярмаркової діяльності предріятія

1.1 Виставки та ярмарки, як засіб просування товарів на ринку збуту

.2 Планування участі підприємства в роботі виставок - ярмарків

.3 Оцінка виставково -ярмарочних заходів підприємства

. АНАЛІЗ АВСТАВОЧНО-ярмаркової діяльності

ВАТ «Савушкін ПРОДУКТ»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Савушкін продукт»

2.2 Виставково - ярмаркової діяльність ВАТ «Савушкін продукт»

. УДОСКОНАЛЕННЯ виставково-ярмаркових

ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «Савушкін ПРОДУКТ»

.1 Рекомендації щодо підвищення ефективності ярмаркової та виставкової діяльності як інструменту маркетингу в системі просування продукції молочної компанії ВАТ «Савушкін продукт»

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Введення

ярмарковий виставковий маркетинг

Виставки і ярмарки є одним із засобів маркетингових комунікацій. Маркетинг являє собою діяльність виробників по просуванню товару на ринок. Серед різних видів такого просування (реклама, формування громадської думки, персональні продажі) виставки та ярмарки визнані одним з найефективніших інструментів маркетингу, оскільки в них одночасно беруть участь і фахівці, і виробники, і споживачі. Це дає можливість учасникам паралельно вирішувати проблеми збуту, визначати коло покупців і партнерів. Ярмарки і виставки стають місцем демонстрації останніх досягнень науково-технічного прогресу. Участь підприємства у ярмарках дозволяє не тільки представити свою продукцію, але й ознайомитися з останніми досягненнями всієї галузі, отримати достовірну інформацію про новітні розробки своїх конкурентів і т.п.

Теоретичною основою для написання даної курсової роботи є література з маркетингу, реклами, навчальні видання як вітчизняних, так і зарубіжних авторів, а також періодичні видання.

У ході роботи були задіяні інформаційні та аналітичні статті на дану тему з Інтернет-ресурсів, досліджувалися матеріали Інтернет-сайтів компаній, що займаються виставкової, ярмаркової та молочної діяльністю і тематичних Інтернет-порталів.


1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ виставково-ярмаркової діяльності предріятія


1.1 Виставки та ярмарки, як засіб просування товарів на ринку збуту


Виставка - короткочасне захід, періодично проводиться зазвичай в одному і тому ж місці, в рамках якого значна кількість підприємств (експонентів) за допомогою зразків (експонатів) демонструють нові товари однієї або декількох галузей для інформування потенційних споживачів про свою фірму і її продукції з метою с...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Виставки та ярмарки в системі міжнародного маркетингу
  • Реферат на тему: Основи ярмаркової та виставкової діяльності підприємства (на прикладі СП ВА ...
  • Реферат на тему: Міжнародні виставки та ярмарки
  • Реферат на тему: Міжнародні виставки и ярмарки
  • Реферат на тему: Круїзи як інноваційний продукт у діяльності туристичної компанії