Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Стратегічний маркетинг в сфері готельного бізнесу

Реферат Стратегічний маркетинг в сфері готельного бізнесу

Міністерство культури Російської Федерації

Федеральне державне освітня установа вищої професійної освіти

«Санкт-Петербурзький державний університет кіно і телебачення»

Інститут економіки та управління

Кафедра продюсерства

Курсова робота

з дисципліни «Маркетинг»

на тему: «Стратегічний маркетинг у сфері готельного бізнесу»
Виконав:

Дьякова А.В.

гр. 142, 3 курс

Керівник:

Доц. Данилов П.В.
Санкт-Петербург 2 014


Зміст


Введення

Глава 1. Теоретичні основи стратегічного маркетингу

.1 Сутність стратегічного маркетингу та його ключові поняття

.2 Етапи розробки маркетингової стратегії компанії

Глава 2. Аналіз техніко-економічних даних підприємства ТОВ «Мийка 22»

.1. Аналіз факторного впливу оточення на підприємство ТОВ «Мийка 22»

.2 Аналіз внутрішнього середовища ТОВ «Мийка 22»

Глава 3. Вибір і обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ «Мийка 22»

.1.Разработка і оцінка варіантів рішення щодо визначення пріоритетним напрямки розвитку підприємства ТОВ «Мийка 22»

.2. План організаційно-технічних заходів для підприємства ТОВ «Мийка 22» і організація його виконання

Список використаної літератури

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

навколишня седа маркетингова стратегія фірмаВведення


Роль стратегічного маркетингу в сучасних умовах економіки зростає з кожним рокам, хоча даний напрямок управління і є досить молодим. Стратегічний маркетинг дозволяє організації виживати в конкурентній боротьбі в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Всі підприємства повинні вести свою діяльність і розраховувати очікувані економічні показники з урахуванням впливу багатьох чинників зовнішнього і внутрішнього середовища.

Предметом дослідження курсової роботи є господарська діяльність готелю. Об'єктом дослідження є ТОВ «Мийка 22» - один з кращих готелів міста Санкт-Петербурга.

Метою роботи є закріплення теоретичних знань з дисципліни; розвиток практичних навичок з вироблення та впровадження необхідної стратегії розвитку п'ятизіркового готелю Кемпінські Мийка 22. Для досягнення поставленої мети написання необхідно вирішити наступні завдання:

1. Вивчити теоретичні основи стратегічного маркетингу: сутність, порядок розробки та впровадження стратегії;

2. Визначити і детально описати класифікацію факторів зовнішнього і внутрішнього середовища досліджуваної організації; провести частковий аналіз економічної діяльності підприємства

3. Виявити необхідну стратегію розвитку підприємства ТОВ «Мийка 22», виходячи з обраної генеральної мети;

. Розробити заходи щодо поліпшення економічних показників підприємства, а також реалізувати їх і стежити за планом їх ефективності.

. Оцінити результати реалізації наміченої стратегії.Глава 1. Теоретичні основи стратегічного маркетингу


1.1 Сутність стратегічного маркетингу та його ключові поняття


Як відомо, в цілому для маркетингової діяльності властиво зміщення в бік стратегічного управління, в той час як для виробничої, фінансової та податкової - в сторін оперативного.

Провідною ідеєю, що відбиває сутність переходу від оперативного управління до стратегічного, з'явилася ідея необхідності переносу центра уваги вищого керівництва на оточення, для того щоб відповідним чином і вчасно реагувати на що відбуваються в ньому зміни.

Різні зміни в умовах економічних реформ спонукають керівників розробляти стратегії організації, визначення вмісту стратегії і опрацьовувати питання, пов'язані з внесенням стратегічних змін [1].

Стратегічний менеджмент - розробка і реалізація дій, що ведуть до довгострокового перевищенню рівня результативності діяльності фірми над рівнем конкурентів.

Стратегічний маркетинг - це активний маркетинговий процес з довгостроковим горизонтом плану, спрямовані на перевищення середньоринкових показників, шляхом систематичного проведення політики високої цінності, ніж у конкурентів.

Стратегічний маркетинг націлює компанію на привабливі економічні можливості та напрями, адаптовані до її ресурсів та пер...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Функції стратегічного маркетингу та його роль у плануванні діяльності підпр ...
  • Реферат на тему: Формування маркетингової стратегії підприємства на основі методів сучасного ...
  • Реферат на тему: Впровадження конкурентної стратегії підприємства під вплива компонентів зов ...
  • Реферат на тему: Історія розвитку маркетингу, його сутність і значення. Поняття комплексу & ...
  • Реферат на тему: Розробка стратегії маркетингу та пошук шляхів підвищення ефективності діяль ...