Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів м Волгоград (на прикладі ТОВ &ВІТ Царицинське фарби&)

Реферат Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів м Волгоград (на прикладі ТОВ &ВІТ Царицинське фарби&)

ЗМІСТ


ВСТУП

ГЛАВА I. «ТЕОРІЯ І методи маркетингових досліджень»

1.1 Основні поняття і цілі маркетингових досліджень

.2 Методи проведення маркетингових досліджень

.3 Інформаційна база маркетингових досліджень

.4 Загальна характеристика методів збору маркетингових даних

ГЛАВА II. «Маркетингові дослідження ринку будівельних МАТЕРІАЛІВ»

2.1 Коротка характеристика фірми ТОВ «ВІТ Царицинське фарби»

.2 Реклама та рекламні витрати фірми ТОВ «ВІТ Царицинське фарби»

.3 Маркетингове дослідження споживачів, попиту на ринку будівельних матеріалів м Волгоград

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП


В умовах ринкового господарства для успішної роботи його суб'єктів особливого значення набувають глибокі знання ринку і здатність вміло застосовувати інструменти на яка складається у ньому ситуацію. Сукупність знань та інструментів і складають основу маркетингу.

Маркетинг є однією з найважливіших різновидів економічної і суспільної діяльності.

Мета маркетингу - підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їхнього придбання, що у свою чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя.

Кожне підприємство повинне орієнтуватися на споживачів. Чим краще розроблений на підприємстві комплекс маркетингу, тим ефективніше буде і його діяльність. Для ефективної розробки комплексу маркетингу потрібно вивчати попит на продукцію, ринки її збуту, їх ємність, реальних і потенційних конкурентів.

За допомогою маркетингової діяльності ведеться постійний пошук нових ринків, споживачів, нових видів продукції і послуг, що сприяють забезпечити підприємству найбільший рівень прибутку. Комплекс маркетингу виступає в ролі інструменту регулювання виробництва і збуту.

Добре б мати і точну інформацію про стан ринку, конкурентів, потребах потенційних клієнтів і т.д. Зібрані відомості ще не гарантують правильності рішення, але дають можливість уникнути багатьох помилок і підвищити шанси на успіх.

Головне, чим більше відомостей буде зібрано, тим більш повним буде уявлення про ринок, клієнтів і конкурентів. Найпростіший і ефективний спосіб отримання інформації - провести маркетингові дослідження.

Маркетинговий аналіз передбачає визначення та оцінку ринків підприємства і зовнішнього середовища маркетингу з метою виявлення привабливих можливостей, виявлення труднощів і слабких місць у роботі підприємства. Ефективний маркетинговий аналіз є необхідною умовою розробки планів маркетингових заходів, а також він виконується в процесі їх реалізації.

Маркетингове дослідження, будучи окремим етапом маркетингового циклу, виділилося в самостійну науково-практичну дисципліну зі своїм предметом і методом. Однак важливо підкреслити, що маркетингове дослідження підпорядковане загальним цілям маркетингу та бізнесу в цілому. Методологія маркетингового дослідження синтетична, вона об'єднує в єдине ціле методи статистики, економетрики, соціометрії, кваліметрії і т.д. Вона спирається також на висновки теорії інформатики, використовує її прийоми.

Що більше фірма, чим ширше масштаби її ринкової діяльності, тим настійніше необхідність знання ринкової ситуації, тенденції її розвитку, складної системи взаємозв'язків і взаємин, що складаються на ринку. Але навіть невелика фірма відчуває нагальну потребу в отриманні інформації про стан і розвиток ринку, попереджала б про можливі несприятливі зміни в ринковій кон'юнктурі.

Тема моєї випускної кваліфікаційної роботи є актуальною, оскільки в умовах ринку маркетингові дослідження, покликані зменшити невизначеність ринку.

Об'єкт дослідження - підприємство ТОВ «ВІТ Царицинське фарби»

Предметом дослідження - є ринок будівельних матеріалів м Волгоград.

Мета роботи - проведення маркетингових досліджень ринку будівельних матеріалів і вироблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності ТОВ «ВІТ Царицинське фарби».

Для досягнення мети визначені наступні завдання:

вивчення теоретичних аспектів маркетингового дослідження

маркетингове дослідження споживачів ринку будівельних матеріалів м Волгоград.

розробка шляхів вдосконалення реклами будівельних матеріалів в ТОВ «ВІТ Царицинське фарби».


ГЛАВА I. «ТЕОРІЯ І методи маркетингових досліджень»

маркетинговий дослідження ринок

1.1 Основні поняття і цілі маркетингових досліджень


Маркетингові дослідження являють собою сис...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів
  • Реферат на тему: Маркетингове дослідження ВАТ "Будматеріали" на ринку будівельних ...
  • Реферат на тему: Методи маркетингових досліджень ринку
  • Реферат на тему: Маркетингове дослідження товарів конкурентів на прикладі ринку стільникових ...
  • Реферат на тему: Особливості проведення маркетингових досліджень ринку телекомунікацій