Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Книга, учебник » Управлінська психологія (Психологія управління)

Реферат Управлінська психологія (Психологія управління)

Зміст

Розділ 1. Психологія керівництва і лідерства. 4

Тема 1.1 Портрет сучасного керівника. 4

Тема 1.2 Стилі керівництва. 10

Тема 1.3 Лідерство. 14

Розділ 2. Мотивація в управлінській діяльності. 16

Тема 2.1 Роль керівника в процесі мотивації в управлінській діяльності. 16

Тема 2.2 Теорії мотивації. 17

Розділ 3. Психологія малої групи і колективу. 21

Тема 3.1 Поняття і види малих груп. 21

Тема 3.3 Морально-психологічний клімат колективу. 24

Розділ 4. Психологія спілкування. 27

Тема 4.1 Зміст, цілі і функції спілкування. 27

Тема 4.2 Комунікативна сторона спілкування. 29

Тема 4.3 Інтерактивна сторона спілкування. 31

Тема 4.4 Перцептивная сторона спілкування. 32

Розділ 5. Психологія ділового спілкування. 34

Тема 5.1 Особливості та принципи управлінського спілкування. 34

Розділ 6. Етикет і етична культура керівника. 40

Тема 6.1 Професійна етика. 40

Тема 6.2 Етикет ділових листувань. 41

Тема 6.3 Етикет спілкування по телефону. 43

Розділ 7. Психологія конфлікту. 44

Тема 7.1 Поняття конфлікту, його сутність. 44

Тема 7.2 Способи управління конфліктами і особливості поведінки людей в конфлікті. 48

Розділ 8. Психологія праці. 51

Тема 8.1 Людина як суб'єкт праці. 51

Тема 8.2 Психологія професій. 52

ДжерелаВ В 
Розділ 1. Психологія керівництва і лідерства Тема 1.1 Портрет сучасного керівника В 

Керівництво - це розумова і фізична діяльність, метою якої є виконання підлеглими запропонованих їм дію-вий і вирішення певних завдань. p> Керівник - це посада, яка дозволяє людині мати певні повноваження, використовувати дану йому владу. Щоб ефективно управляти організацією, керівник повинен володіти лідерським впливом, визначеним особистими якостями. Однак ру-рівник НЕ стає лідером тільки завдяки цим якостям. p> Сучасні наукові уявлення, засновані на исследовани-ях зарубіжних і вітчизняних вчених-психологів, в узагальнений психологічний портрет керівника включають:

1. біографічні характеристики;

2. здібності;

3. особистісні риси.

В 

Біографічні характеристики. Одним з найважливіших Биогр-фических показників визнається високий рівень освіти керів-водіїв. Наприклад, типовий менеджер в Японії має, як прави-ло, університетський диплом з інженерної спеціальності або з соціальних наук, а іноді два дипломи за різними напрямками. Багато російські менеджери прагнуть також отримати інженерне і гуманітарну (соціально-економічна, юридична) освіта. Вітчизняні вчені, які займаються психобіографічний дослі-нання, вживають поняття, В«психологічний вікВ». p> Під здібностями розуміють стійкі властивості і якості людей, які визначають успіхи, досягнуті ними в раз-нообразних видах діяльності. Людські здібності мають біо-соціальну природу. Це означає, що формуються вони на основі анатомо-фізіологічних задатків людини, а складаються в процес-се його життя під впливом різних соціальних факторів (преж-де всього навчання і виховання). p> Професійні якості:

1. компетентність у відповідній і суміжних професіях на основі високого рівня освіти, досвіду, зна-ня відповідної та суміжної професій, широти поглядів, ерудиції;

2. постійне прагнення до самовдосконалення, при-набуття нових знань;

3. пошук і впровадження нових форм і методів роботи з пер-персоналом, допомогу оточуючим у навчанні;

4. вміння діяти за планом.

Особистісні якості:

1. високі етичні норми;

2.фізіческая і психологічна витривалість, вміння нейтралізувати наслідки стресу;

3. висока внутрішня і зовнішня культура;

4. формула В«три ДВ» - доступність, доброзичливість, добропорядність;

5. емпатічность (співпереживання);

6. візуальна привабливість.

Ділові якості:

1. вміння організувати діяльність і виконувати основні функції управління, 2. здорове честолюбство, прагнення до влади, лідерства, незалежності за будь-яких обставин, завищений рі...


сторінка 1 з 23 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Селянська тема в творах вітчизняних письменників
  • Реферат на тему: Права людини у світі: сучасні форми дискримінації як тема для публікацій
  • Реферат на тему: Безпосередньо освітня діяльність з художньої творчості. Тема: &Зимова казк ...
  • Реферат на тему: Тема маленької людини у творах А.П. Чехова і Н.В. Гоголя
  • Реферат на тему: Тема у газетному тексті