Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Організація робочих місць основних (допоміжних) робітників на підприємстві

Реферат Організація робочих місць основних (допоміжних) робітників на підприємстві

Тема:

Організація робочих місць основних (допоміжних) робітників на підприємствіЗміст


Введення

. Загальні відомості про організацію праці на підприємстві

. 1 Сутність організації робочих місць

. 2 Етапи і принципи ергономічної організації робочих місць на підприємстві

. Організація праці допоміжних робітників

. 1 Особливості організації праці допоміжних робітників

. 2 Шляхи вдосконалення організації робочих місць

Висновок

Список використаної літератури


Введення


Актуальність. Організація праці - система заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання трудових процесів шляхом їх упорядкування.

Необхідна частина організації праці - організація робочих місць. У сучасних умовах високорозвиненого виробництва, оснащеного складною технікою, необхідний науковий підхід до організації праці на робочих місцях.

Рівень організації праці на робочому місці залежить також від досконалості системи його обслуговування. Організація обслуговування робочих місць передбачає своєчасне забезпечення робочих місць всім необхідним.

Раціонально організоване робоче місце забезпечує умови праці, правильна побудова трудового процесу, позбавляє від зайвих і незручних рухів, дозволяє скоротити витрати часу, поліпшити використання устаткування, підвищити якість виконуваної роботи, забезпечити збереження обладнання. У цих цілях, організація праці передбачає комплекс заходів:

- розробка переліку робіт і операцій основного виробництва і встановлення послідовності їх виконання;

- підбір, професійна підготовка і розстановка кадрів, чітке визначення обов'язків кожного працівника;

- організація та оснащення робочих місць, що забезпечують ефективне виконання кожним працівником, виробничих завдань;

- впровадження найбільш раціональних прийомів і методів виконання робіт;

- створення необхідних санітарних та виробничо-побутових умов, що забезпечують гігієну та безпеку праці, регламентація режимів праці та відпочинку працівників;

1. Загальні відомості про організацію праці на підприємстві


.1 Сутність організації робочих місць


Організація праці - це система заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання трудових процесів шляхом їх упорядкування.

Мета організації праці - створення організаційних умов, необхідних для досягнення високої результативності трудової діяльності.

Завдання організації праці: економічна (підвищення ефективності продуктивності праці); психофізіологічна (створення сприятливих умов праці); техніко-технічна (заміщення живої праці машинним); соціальна (підвищення змістовності праці).

Елементи організації праці на підприємстві:

. Поділ праці - відокремлення видів трудової діяльності між працівниками, бригадами та іншими підрозділами на підприємстві. Це - відправний пункт організації праці, який, виходячи з цілей виробництва, полягає у закріпленні за кожним працівником і за кожним підрозділом їхніх обов'язків, функцій, видів робіт, технологічних операцій.

. Кооперація праці, тобто встановлення системи виробничої взаємозв'язку між працівниками.

. Нормування - встановлення науково обгрунтованих норм витрат праці на виконання якої-небудь роботи.

. Організація робочих місць - раціональне їх пристрій за рахунок оснащення і планування.

. Організація обслуговування робочих місць - по суті кооперація праці між працівниками основними, допоміжних служб і підрозділів.

. Розробка раціональних прийомів і методів праці (способів виконання роботи).

. Створення безпечних і здорових умов праці.

. Підбір, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників.

. Організація оплати та матеріального стимулювання праці.

. Виховання дисципліни праці, підтримка трудової активності і творчої ініціативи.

. Планування та облік праці здійснюється для встановлення необхідних загальних трудовитрат, чисельності персоналу, фонду заробітної п...


сторінка 1 з 6 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Атестація робочих місць і плани заходів щодо покращення і оздоровлення умов ...
  • Реферат на тему: Атестація робочих місць за умовами праці на підприємстві
  • Реферат на тему: Планування впровадження заходів з організації праці на підприємстві (на при ...
  • Реферат на тему: Функції комітетів з охорони праці. Атестація робочих місць. Медичні огляд ...
  • Реферат на тему: Аналіз умов праці на робочому місці і розробка заходів з ліквідації прояви ...