Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Оцінка і формування стратегії розвитку підприємства на прикладі ВАТ &Молкомбінат Кунгурский&

Реферат Оцінка і формування стратегії розвитку підприємства на прикладі ВАТ &Молкомбінат Кунгурский&

Зміст


Введення

. Загальні принципи формування стратегії розвитку підприємства і здійснення стратегічного управління

. 1 Поняття і призначення стратегії підприємства

. 2 Етапи стратегічного планування

. 3 Види стратегічного планування і загальний вигляд структури стратегічного плану

. Оцінка і формування стратегії розвитку підприємства на прикладі ВАТ «Молкомбінат Кунгурский»

. 1 Характеристика ВАТ «Молкомбінат Кунгурский»

. 2 Аналіз роботи ВАТ «Молкомбінат Кунгурский» за основними економічними показниками

. 3 Умови і фактори для вибору економічної стратегії на розвитку ВАТ «Молкомбінат Кунгурский»

. Заходи щодо реалізації обраної стратегії розвитку ВАТ Молкомбінат Кунгурский

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел


Введення


Значення стратегії, що дозволяє фірмі виживати в конкурентній боротьбі, останнім часом різко зросла. В умовах озлоблятися конкуренції розвиток підприємства залежить від трьох груп факторів: внутрішнього середовища, зовнішнього середовища, динамічних здібностей. Зміна цих факторів призвели до зростання значення вироблення стратегії розвитку організації.

Формування стратегії - це одна з функцій управління, яка являє собою процес вибору цілей організації та шляхів їх досягнення.

Єдиної стратегії для всіх організацій не існує. Кожна організація унікальна в своєму роді, навіть якщо вони належать до однієї галузі. Тому і процес вироблення стратегії для кожної організації свій, тому залежить від позиції організації на ринку, динаміки її розвитку, її потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виробленого нею товару або послуг, стану економіки, культурного середовища і т.д.

Процес формування стратегії завжди пов'язаний з проблемою вибору альтернативних рішень. Без наявності розробленої стратегії - управлінського ігрового плану - неможливо досягти необхідної єдності стратегічних дій і рішень. Не маючи стратегії, організація не в змозі вести ефективну конкурентну боротьбу: її дії не відповідатимуть змінених умов, і сприяти вирішенню несподівано виникаючих проблем. До того ж, наявність стратегії - важлива умова завоювання організацією лідируючих позицій, ефективного її функціонування.

Таким чином, актуальність даної теми курсової роботи визначається необхідністю збереження конкурентоспроможності підприємства в довгостроковій перспективі.

Мета курсової роботи: виконати детальний аналіз завдань процесу формування стратегії для підприємства.

Завдання курсової роботи:

зробити аналіз літератури з досліджуваної проблеми;

розглянути стратегічне управління підприємством;

виявити особливості процесу формування стратегії для підприємства на кожному рівні організаційної ієрархії, що включає місію організації, установку довгострокових і короткострокових цілей, рівні формування стратегії, координування дій з формування стратегій, чинники, що формують стратегію, чотири підходи до формування стратегії;

зробити відповідні висновки.

Об'єктом даної роботи є ВАТ «Молкомбінат Кунгурский».


1. Загальні принципи формування стратегії розвитку підприємства і здійснення стратегічного управління


. 1 Поняття і призначення стратегії підприємства


Останнім часом зросло значення стратегічного поведінки, що дозволяє організації виживати в конкурентній боротьбі в довгостроковій перспективі. Всі підприємства в умовах жорсткої конкурентної боротьби і швидко мінливої ??ситуації повинні не тільки концентрувати увагу на внутрішньому стані справ в самій фірмі, але і виробляти довгострокову стратегію, яка дозволила б їм встигати за змінами, що відбуваються в їх оточенні. Поява нових запитів і зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, інтернаціоналізація і глобалізація бізнесу. А також поява нових несподіваних можливостей для бізнесу, розвиток інформаційних мереж, що роблять можливим блискавичне отримання і поширення інформації, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, а також ряд інших причин призвели до різкого зростання значення стратегічного управління.

Однак стратегії, єдиної для всіх фірм і організацій не існує, так само як і не існує єдиного універсального стратегічного управління. Кожна фірма унікальна у своєму роді, тому і процес вироблення стратегії для к...


сторінка 1 з 9 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Формування маркетингової стратегії підприємства на основі методів сучасного ...
  • Реферат на тему: Формування стратегії розвитку підприємства
  • Реферат на тему: Аналіз процесу, формування та реалізації конкурентної стратегії підприємств ...
  • Реферат на тему: Формування стратегії поведінки організації в умовах жорсткості конкуренції
  • Реферат на тему: Залежність вибору стратегії підприємства від стадії розвитку бізнесу