Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Порівняльний підхід при оцінці вартості бізнесу

Реферат Порівняльний підхід при оцінці вартості бізнесуПорівняльний підхід при оцінці вартості бізнесу

Зміст

Введення

1 Теоретичні аспекти оцінки вартості бізнесу порівняльним підходом

1.1 Загальна характеристика порівняльного підходу

1.2 Методи порівняльного підходу

1.3 Основні принципи відбору підприємств-аналогів

1.4 Характеристика цінових мультиплікаторів

1.5 Формування підсумкової величини вартості бізнесу

2. Практична частина

2.1 Оцінка вартості бізнесу методом компанії-аналога

2.2 Оцінка вартості бізнесу на основі застосування мультиплікатора ціна/виручка від продажів компаній-аналогів

Висновок

Список використаної літератури

Введення


Перехід нашої країни до ринкової економіки зажадав поглибленого розвитку ряду нових галузей науки і практики. Процес приватизації, виникнення фондового ринку, розвиток системи страхування, перехід комерційних банків до видачі кредитів під заставу майна формують потребу в новій послузі - оцінці вартості підприємства (бізнесу), визначенні ринкової вартості його капіталу.

Капітал підприємства - товар унікальний і складний по складу; його природу значною мірою визначають конкретні чинники. Тому необхідна комплексна оцінка капіталу з урахуванням усіх відповідних внутрішніх і зовнішніх умов його розвитку.

Потреба у визначенні вартості підприємства не вичерпується операціями купівлі-продажу. Зростає потреба в оцінці бізнесу підприємств при численних і складних варіантах реалізації вартості майнових прав - акціонуванні, залученні нових пайовиків і випуску додаткових акцій, страхуванні майна, одержанні кредиту під заставу майна, обчисленні податків, використанні прав спадкування і т.д.

Визначення ринкової вартості підприємства сприяє його підготовці до боротьби за виживання на конкурентному ринку, дає реалістичне уявлення про потенційні можливості підприємства. Процес оцінки бізнесу підприємств служить підставою для вироблення її стратегії. Він виявляє альтернативні підходи і визначає, який з них забезпечить компанії максимальну ефективність, а, отже, і більш високу ринкову ціну.

Аналіз навчально-методичної літератури з проблематики дослідження свідчить про наявність її вихідної концептуальної основи.

порівняльний підхід вартість бізнес

У вітчизняній економічній літературі значна увага приділена теоретичним і практичним питанням оцінки вартості бізнесу. Зокрема, дані питання висвітлені в роботах І.Т. Балабанова, С.В. Валдайцева, М.А. Васляєва, І.А. Егерева, В.Є. Єсипова, Д.Н. Землякова, А.І. Зіміна, А.Г. Грязнова, Н.А. Абдуллаєва, В.І. Петрова, В.П. Попкова та інших.

Метою курсової роботи є - дослідження порівняльного підходу при оцінці вартості бізнесу.

Для досягнення зазначеної мети поставлені наступні завдання:

вивчити теоретичні аспекти оцінки вартості бізнесу порівняльним підходом;

виконати практичне завдання.

У ході дослідження оцінки вартості бізнесу порівняльним підходом були використані наступні методи:

теоретичні: історико-генетичний метод, метод моделювання теоретично можливої ??ситуації, метод порівняння, метод узагальнення, метод систематизації.

емпіричні методи: вивчення літератури з теми дослідження, методи категоріального та емпіричного аналізу, економіко-математичний, статистичний та узагальнення досвіду.

Інформаційною базою дослідження послужили матеріали, представлені в працях вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів, в області оцінки вартості бізнесу, фінансового менеджменту, дані, що публікуються в періодичних виданнях, галузевій літературі, інтернет-ресурси, матеріали науково практичних конференцій з досліджуваної проблеми, монографії, власні розрахунки.

Структура курсової роботи відображає логіку, порядок дослідження та алгоритм вирішення поставлених завдань. Курсова робота складається з вступу, двох частин, висновків та списку використаної літератури.

1 Теоретичні аспекти оцінки вартості бізнесу порівняльним підходом


1.1 Загальна характеристика порівняльного підходу


Оцінка майна підприємства базується на використанні трьох основних підходів: дохідного, витратного та порівняльного. Кожен з цих підходів відображає різні боки оцінюваної компанії,...


сторінка 1 з 14 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу
  • Реферат на тему: Витратний підхід в оцінці вартості бізнесу
  • Реферат на тему: Сутність і поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу)
  • Реферат на тему: Оцінка вартості підприємства (бізнесу) ТОВ &Експертиза&, м Краснодар
  • Реферат на тему: Оцінка ринкової вартості бізнесу на матеріалах ТОВ &Промислова безпека&