Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в організації ВАТ &Гастелловское&

Реферат Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в організації ВАТ &Гастелловское&

МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

Установа освіти

Білоруський державний аграрний технічний університет

ФАКУЛЬТЕТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА УПРАВЛІННЯ

Кафедра економіки та організації підприємств АПК

Курсова робота

з дисципліни: Економіка організації (підприємства)

на тему: Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в організації ВАТ «Гастелловское»


Студент (ка) 4-го курсу 35ЗЕІ

групи Верніковской О.А.

Керівник Хаткевич Г.В.

МІНСЬК


Реферат


Тема курсової роботи: Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в організації ВАТ «Гастелловское»

Ключові слова: Основні фонди та їх використання, амортизація, фондомісткість, фондовооружонность

Об'єкт дослідження: основні фонди ВАТ «Гастелловское»

У роботі проведено аналіз використання основних засобів, фінансового стану підприємства, трудових ресурсів, спеціалізації господарства. Запропоновано варіанти удосконалення використання основних фондів. Були розраховані можливий фінансовий результат після впровадження запропонованих заходів.

Область можливого практичного застосування проведених досліджень: основна діяльність підприємства АПК

Автор роботи підтверджує, що наведений в ній цифровий матеріал правильно і об'єктивно відображає стан досліджуваної проблеми.


Зміст


Введення

Глава 1. Основні виробничі фонди в комплексі виробничих ресурсів організації АПК

. 1 Економічна сутність, роль і класифікація основних фондів агропромислового виробництва

. 2 Структура виробничих основних фондів і її характерні особливості в організаціях АПК різного виробничого напряму

. 3 Знос і амортизація основних фондів

Глава 2. Економічна оцінка забезпеченості та ефективності використання основних виробничих фондів в організації

. 1 Характеристика організації та ефективність використання її ресурсного потенціалу

. 2 Склад і структура основних фондів у ВАТ «Гастелловское»

. 3 Забезпеченість і озброєність основними засобами ВАТ «Гастелловское»

. 4 Аналіз відтворення основних фондів у ВАТ «Гастелловское»

. 5 Ефективність використання основних засобів у ВАТ «Гастелловское»

Глава 3. Резерви і шляхи поліпшення забезпеченості та підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в організації

. 1 Удосконалення структури основних засобів

. 2 Розрахунок ефективності заходів щодо вдосконалення стратегії організації

. 3 Економіко-математичне моделювання результатів фінансово-господарської діяльності після впровадження заходів щодо вдосконалення використання основних фондів

Висновок

Список використаних джерел

Введення


На сучасному етапі розвитку нашої країни одним з найважливіших факторів розвитку економіки, збільшення обсягів виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними фондами в необхідній кількості та асортименті. Але для вирішення всіх завдань, що стоять перед підприємством, необхідно не тільки повне забезпечення його технічним потенціалом, тобто основними засобами, а й підвищення ефективності їх використання.

Проблеми відтворення і ефективності використання основних фондів займають провідні місце в економіці. Їх значення посилюється з переходом народного господарства на ринкові умови. У цьому зв'язку підвищується зацікавленість і матеріальна відповідальність підприємств, окремих колективів у використанні інвестицій, вкладених у виробництво, і в раціональної експлуатації виробничих фондів.

Значимість обраної теми посилюється тим, що підвищення ефективності використання основних фондів у даний час, коли в країні просто необхідно нарощувати виробництво якісної і конкурентоспроможної продукції, має величезне значення. Підприємства, що розташовують основними фондами, що дісталися в спадок від соціалістичної економіки, повинні не тільки прагнути їх модернізувати, але і максимально ефективно використовувати наявні ресурси, особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів і виробничих інвестицій.

Актуальність цих питань в су...


сторінка 1 з 16 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів
  • Реферат на тему: Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів на пі ...
  • Реферат на тему: Підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в ТОВ &Приб ...
  • Реферат на тему: Оцінка ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві
  • Реферат на тему: Шляхи Підвищення ефектівності Використання основних виробничих фондів ПІДПР ...