Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Дослідження методів обробки економічної інформації в табличному процесорі Excel

Реферат Дослідження методів обробки економічної інформації в табличному процесорі Excel





Введення


Для представлення даних в зручному вигляді використовують таблиці. Комп'ютер дозволяє представляти їх в електронній формі, а це дає можливість не тільки відображати, але й обробляти дані. Клас програм, використовуваних для цієї мети, називається електронними таблицями.

Особливість електронних таблиць полягає в можливості застосування формул для опису зв'язку між значеннями різних осередків. Розрахунок по заданих формулах виконується автоматично. Зміна вмісту якого-небудь осередку призводить до перерахунку значень всіх осередків, які з нею пов'язані формульними відносинами і, тим самим, до оновлення всієї таблиці відповідно до зміненими даними.

Застосування електронних таблиць спрощує роботу з даними і дозволяє отримувати результати без проведення розрахунків вручну або спеціального програмування. Найбільш широке застосування електронні таблиці знайшли в економічних і бухгалтерських розрахунках, а й у науково-технічних завданнях електронні таблиці можна використовувати ефективно, наприклад для:

проведення однотипних розрахунків над великими наборами даних;

автоматизації підсумкових обчислень;

вирішення завдань шляхом підбору значень параметрів, табулювання формул;

обробки результатів експериментів;

проведення пошуку оптимальних значень параметрів;

підготовки табличних документів;

побудови діаграм і графіків за наявними даними.

Одним з найбільш поширених засобів роботи з документами, що мають табличну структуру, є програма Microsoft Excel.

1. Логічні функції в табличному процесорі Excel


1.1 Функція ЯКЩО


Повертає одне значення, якщо задана умова при обчисленні дає значення ІСТИНА, й інше значення, якщо ЛОЖЬ.

Функція ЯКЩО використовується при перевірці умов для значень і формул.

Синтаксис

ЯКЩО ( лог_вираз ; значеніе_еслі_істіна ; значеніе_еслі_ло жь)

лог_вираз - це будь-яке значення або вираження, що приймає значення ІСТИНА або БРЕХНЯ. Наприклад, A10=100 - це логічне вираження; якщо значення в комірці A10 дорівнює 100, то вираз приймає значення ІСТИНА. В іншому випадку - БРЕХНЯ. Цей аргумент може бути використаний в будь-якому операторі порівняння.

Значеніе_еслі_істіна - це значення, яке повертається, якщо лог_вираз одно ІСТИНА. Наприклад, якщо цей аргумент - рядок «У межах бюджету» і лог_вираз одно ІСТИНА, тоді функція ЯКЩО відобразить текст «У межах бюджету». Якщо лог_вираз одно ІСТИНА, а значеніе_еслі_істіна порожньо, то повертається значення 0. Щоб відобразити слово ІСТИНА, необхідно використовувати логічне значення ІСТИНА для цього аргументу. Значеніе_еслі_істіна може бути формулою.

Значеніе_еслі_ложь - це значення, яке повертається, якщо лог_вираз одно БРЕХНЯ. Наприклад, якщо цей аргумент - рядок «Перевищення бюджету» і лог_вираз одно БРЕХНЯ, то функція ЯКЩО відобразить текст «Перевищення бюджету». Якщо лог_вираз одно БРЕХНЯ, а значеніе_еслі_ложь опущено (тобто після значеніе_еслі_істіна немає крапки з комою), то повертається логічне значення ЛОЖЬ. Якщо лог_вираз одно БРЕХНЯ, а значеніе_еслі_ложь порожньо (тобто після значеніе_еслі_істіна стоїть крапка з комою з наступною закриваючою дужкою), то повертається значення 0. Значеніе_еслі_ложь може бути формулою.

Зауваження

До 7 функцій ЯКЩО можуть бути вкладені один в одного в якості значень аргументів значеніе_еслі_істіна і значеніе_еслі_ложь для конструювання складніших перевірок. Див. Останній з наведених нижче прикладів. Коли значення аргументів значеніе_еслі_істіна і значеніе_еслі_ложь обчислені, функція ЯКЩО повертає отримане значення. Якщо кожної з аргументів функції ЯКЩО є масивом, всі елементи масиву обчислюються при виконанні функції ЯКЩО. Microsoft Excel пропонує додаткові функції, які можна застосовувати для аналізу даних з використанням умов. Наприклад, для обчислення числа появ текстового рядка або числа в діапазоні осередків використовуйте функцію СЧЁТЕСЛІ. Для обчислення суми значень, що потрапляють в інтервал, заданий текстовим рядком або числами, використовуйте функцію СУММЕСЛІ. Обчислення значень з використанням умови.

Приклади

На аркуші бюджетного звіту осередок A10 містить формулу для розрахунку поточного бюджеті. Якщо результа...


сторінка 1 з 4 | Наступна сторінка





Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Як бути, якщо контрагент за договором - нерезидент?
  • Реферат на тему: Якщо ви викликаєте швидку допомогу
  • Реферат на тему: Якщо ваш працівник затриманий чи засуджений
  • Реферат на тему: Якщо лікарняний невірно розрахований
  • Реферат на тему: Якщо ремонт виявився модернізацією