Теми рефератів
> Реферати > Курсові роботи > Звіти з практики > Курсові проекти > Питання та відповіді > Ессе > Доклади > Учбові матеріали > Контрольні роботи > Методички > Лекції > Твори > Підручники > Статті Контакти
Реферати, твори, дипломи, практика » Курсовые проекты » Теоретичні аспекти собівартості продукції тваринництва

Реферат Теоретичні аспекти собівартості продукції тваринництва

Введення


Актуальність теми даної роботи визначена в першу чергу об'єктивно значною роллю вивчення формування витрат основного виробництва в сучасній соціально орієнтованої ринкової економіки, перехід до якою є головним вектором Росії радикальної реформи. Ось чому формування витрат основного виробництва являє собою стратегічну задачу реформаційної економічної політики.

Підприємства, що перейшли на нові умови роботи, самостійно планують величину щорічного зниження собівартості продукції в рублях і відсотках до собівартості, порівнюєш товарної продукції, а також в копійках на рубль всієї товарної продукції. Це, однак, не означає, що показник собівартості втратив своє колишнє значення. Систематичне зниження витрат на виробництво одиниці продукції є предметом турботи всього колективу підприємства, так як при цьому відбувається зростання прибутку та відповідних джерел подальшого розвитку підприємства та підвищення благополуччя колективу. Цим і пояснюється вибір теми курсової роботи.

Собівартість є основою визначення цін на продукцію. Її зниження призводить до збільшення суми прибутку і рівня рентабельності.

Вивчення собівартості продукції має велике значення для підприємницької діяльності організацій. Розробка та реалізація управлінських рішень базується на відповідній інформації про стан справ у тій чи іншій сфері діяльності організації. Так, дані обліку витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) є важливим засобом виявлення виробничих резервів, постійного контролю використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою підвищення рентабельності виробництва. Це є причиною того, що ділянка витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) займає найбільш важливе місце в системі організації.

Собівартість продукції належить до числа найважливіших якісних показників, що характеризують всі сторони господарської діяльності підприємства (фірм, компаній), їхні досягнення та недоліки. Рівень собівартості пов'язаний з обсягом і якістю продукції, використанням робочого часу, сировини, матеріалів, обладнання, витрачанням фонду оплати праці і т.д.

Пріоритет аналізу на задоволення насамперед внутрішніх користувачів потребує вирішення проблем методичного, організаційного та управлінського характеру.

Тваринництво є важливою галуззю сільського господарства, що дає більше половини його валової продукції. М'ясо, молоко, яйця представляють основні продукти харчування населення і є головними джерелами постачання незамінного білка. Без них неможливо забезпечити високий рівень харчування. Тваринництво дає цінні види сировини для промисловості: шерсть, шкіру, смушки і т.п. Розвиток тваринницьких галузей дозволяє продуктивно використовувати в сільському господарстві трудові та матеріальні ресурси протягом року. У галузях тваринництва споживаються відходи рослинництва, створюються цінні органічні добрива - гній і гнойова жижа.

Важливе завдання розвитку тваринництва полягає в підвищенні якості продукції. Цьому сприяє методи селекції та науково-обгрунтовані норми годівлі тварин, поліпшення технічного оснащення ферм, матеріальне стимулювання працівників за підвищення якості продукції. Загальні завдання, які необхідно вирішувати в галузі тваринництва, полягають у тому, щоб забезпечити зростання продуктивності і поголів'я худоби і на цій основі збільшувати обсяги виробництва високоякісної продукції при найменших затратах праці і коштів.

Виробництво продукції сільського господарства пов'язане з використанням виробничих ресурсів галузі - трудових, матеріальних, земельних, водних, в процесі якого вони частково або повністю споживаються, а їх вартість переноситься на створену продукцію. Сукупність спожитих і перенесених на продукцію виробничих ресурсів становить витрати її виробництва.

Витрати виробництва підприємства складаються з витрат на оплату праці, оплата за землю та вартості спожитих ресурсів - річного зносу основних засобів - машин, устаткування, а також коштів, спожитих у процесі виробництва - насіння, кормів, добрив, пального. Ці витрати є частиною вартості продукції.

У зв'язку з цим, мета даної роботи - визначити рівень рентабельності і собівартості виробництва продукції та шляхи підвищення його економічної ефективності в СВК «Жовтневе».

Відповідно до даної мети поставлені наступні завдання:

· вивчити теоретичні та методологічні основи собівартості і рентабельності;

· розглянути природно-кліматичні умови та економічну характеристику підприємства;

· виявити спеціалізацію діяльності досліджуваного об'єкта;

...


сторінка 1 з 11 | Наступна сторінка

Схожі реферати:

  • Реферат на тему: Роль витрат виробництва та формування собівартості продукції в господарюван ...
  • Реферат на тему: Формування витрат виробництва та собівартості ПРОДУКЦІЇ
  • Реферат на тему: Облік витрат виробництва і собівартості продукції на підприємствах громадсь ...
  • Реферат на тему: Аналіз матеріальних витрат і виявлення резервів зниження собівартості проду ...
  • Реферат на тему: Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції, робіт і ...